Română | Italiano
AcasăŞtiri201417 Februarie: Arhiepiscopul de Udine PS. Andrea Bruno Mazzocato la Misiunea Română Unită ...
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Triveneto. Întâlnire la început de An Nou bisericesc » Titlu: 10855.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Triveneto. Întâlnire la început de An Nou bisericesc

Titlu: 10855.jpg

Ştiri

Arhiepiscopul de Udine PS. Andrea Bruno Mazzocato la Misiunea Română Unită cu Roma "San Cristoforo" din Udine

Arhiepiscopul de Udine PS. Andrea Bruno Mazzocato la Misiunea Română Unită cu Roma "San Cristoforo" din Udine

Duminica 16 februarie 2014, la Misiunea Română Unită cu Roma “Sf. Hristofor” din Udine a fost primit Arhiepiscopul de Udine PS. Andrea Bruno de către Pr. Ioan, doamna preoteasă prof. Cristina şi familia, împreună cu numeroşi credincioşi români din Friuli care vin la Biserica San Cristoforo.
Preasfinţitul Arhiepiscop a vizitat Comunitatea românească de la Biserica San Cristoforo la 12 ani de la înfiinţarea acesteia, în anul 2002.
Întâlnirea cu Arhiepiscopul a fost însoţită de cuvintele Fericitului Vladimir Ghika care spunea că cine merge spre lumină are umbra în spate, dar cine se îndepărtează de lumină are umbra în faţă.
Vizita pastorală s-a dorit a fi un moment de spiritualitate ziditor spre bine în care Episcopul este primit ca şi Apostol al zilelor noastre, cel care ne aduce lumina binecuvântării neîntrerupte de la Iisus Hristos prin Apostoli, prin Sf. Apostol Petru, prin urmaşii săi până la noi.
După rugăciunea de dimineaţă de la ora 9.30, la ora 10.00 Arhiepiscopul şi Mitropolitul de Udine S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato a fost întâmpinat cu pâine şi sare de către româncuţa noastră Oana îmbrăcată într-un frumos costum popular din zona Făgăraşului, alături de un grup de copii cu zâmbetele lor pline de speranţă.
Preasfinţitul Arhiepiscop a slujit Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur, cu diaconul Cesare, nou hirononit, la prima sa ieşire publică. Celebrarea Sfintei Liturghii după ritul răsăritean bizantin pune în evidenţă foarte frumos şi cu demnitate misiunea spirituală a Episcopului care binecuvântează, sfinţeşte şi propovăduieşte credincioşilor care formează Biserica lui Hristos.
Sfânta Liturghie a fost trăită de toţi cu intensitate, răspunsurile au fost date de toţi credincioşii, conduşi de cantorul nostru Adrian V., iar momentele principale liturgice au creat o stare de rugăciune: Binecuvântarea iniţială, Apostolul, Evanghelia Duminicii (a Tatălui bun şi a Fiului risipitor), Omelia, Epicleza, Cuminecarea cu Sf. Euharistie, Binecuvântarea finală şi Agapa frăţească de la sfârşit.
În cadrul omeliei, PS. Andrea Bruno a atins sufletele credincioşilor prezenţi prin chemarea atenţiei asupra curăţirii inimii, a purităţii acesteia pentru a trăi o viaţă în comuniune cu Dumnezeu Tatăl. AIci în Occidentul materialist există convingerea că putem face totul fără Dumnezeu, deoarece se trăieşte de aproape patruzeci de ani în bunăstare materială. Riscul este să credem că putem să ne trăim viaţa ca Fiul risipitor, fără comuniunea filială cu tatăl cel bun, icoană a Tatălui ceresc, dar acelaşi risc este să trăim cu tatăl cel bun fără să acceptăm bucuroşi statutul demnităţii de fii, precum fiul cel mare.
Ca amintire a acestei prezenţe a Arhiepiscopului în mijlocul nostru, ne-a dăruit fiecăruia câte o broşură cu Scrisoarea dedicată anului Speranţei în cadrul Arhidiecezi de Udine.
În sala San Cristoforo, Capela noastră pe timp de iarnă, femeile din parohie, in frunte cu doamna preoteasă Cristina, au adus preparate tradiţionale româneşti si italieneşti. Le mulţumesc din suflet şi pe această cale pentru dăruire, bucuria de a da viaţă unor momente de agapă frăţească.
Duminică 1 iunie 2014 ne întâlnim cu Arhiepiscopul în Catedrală (Duomo di Udine), cu ocazia Sărbătorii diecezane a emigranţilor din Friuli.
Să umblăm îndreptaţi către lumină, pentru ca umbra să rămână în spate si nu viceversa.
Pr. Ioan Marginean-Cocis
Misiunea Romana Unita cu Roma "San Cristoforo"

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.