Română | Italiano
AcasăŞtiri201419 Februarie: Programul întâlnirii preoţilor din Italia la Vicenza
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Triveneto. Întâlnire la început de An Nou bisericesc » Titlu: 10849.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Triveneto. Întâlnire la început de An Nou bisericesc

Titlu: 10849.jpg

Ştiri

Programul întâlnirii preoţilor din Italia la Vicenza

Programul întâlnirii preoţilor din Italia la Vicenza

Joi 27.02.2014:           Moderator: pr. Vasile Barbolovici
                               Prezintă fiecare preot în parte
          
ore 15.00: sosirea şi distribuirea camerelor
ore 16.00 – ore 18.00: prezentarea concretă succintă a comunităţilor
ore 18.00 – ore 18.15: pauză
ore 18.15 – ore 19.25: concluzii
ore 19.30: cina
ore 20.30: slujba Vecerniei Mari
          
Vineri 28.02.2014: Moderator: pr. Marinel Mureşan
                     Prezintă: pr. Ioan Pop
ore 6.30: trezirea
ore 07.00: Sfânta Liturghie
ore 08.00 – ore 08,30: micul dejun
ore 08.45 – ore 10.00:
- a. situaţia legală a parohiilor astăzi
- b. parohiile româneşti în perspectiva Fundaţiei „Migrantes”
- c. proiecte de viitor
- d. altele
ore 10.00 – ore 10.15: pauză
ore 10.15 – ore 12.10:
- a. situaţia legală a preoţilor astăzi
- b. perspective pentru viitor
- c. alte aspecte juridice
          
ore 12.15-12.30: rugăciunea: Ora a Treia
ore 12.30 – ore 13.30: prânzul
          
                    Moderator: pr. Gabriel Buboi
          Prezintă: pr. Raimondo Salanschi
          
ore 14.00 – ore 15.45:
- aspecte de ordin pastoral: modul de celebrare unitar a sacramentelor şi ierurgiilor sau sacramentaliilor; cateheza copii – adulţi; pregătirea candidaţilor pentru primirea sacramentelor, în special al Sf. Botez şi al Căsătoriei); modul de completare a registrelor
- aspecte de ordin liturgic: celebrarea hramurilor comunităţilor şi participarea altor parohii; calendarul BRU
- aspecte de ordin spiritual: pelerinaje, exerciţii spirituale, cursuri de formare permanentă a preoţilor
- alte aspecte: întâlnirile europene; dificultăţile de ordin pastoral din parohii.
ore 15.45 – ore 16.00: pauză
ore 16.00 – ore 18.00:
- aspecte economice şi administrative:
a. intrări/ieşiri parohii, donaţii, cheltuieli extraordinare, etc.
b. inventariere bunuri mobile şi imobile (registre de inventariere)
c. diverse
ore 18.00 – ore 18.15: pauză
ore 18.15 – 19.25:
- alte aspecte de organizare:
a. Formarea unui Consiliul pastoral în Italia
b. organizarea şi prezentarea noului Oficiu de Presă
c. comunicarea informaţiilor şi promptitudinea răspunsurilor
d. utilizarea site-ului BRU-Italia şi împărţirea cheltuielilor de întreţinere pe parohii
e. formarea Asociaţiei Preoţilor greco-catolici români în Italia.
          
ore 19.30: cina
ore 20.30: slujba Paraclisului Maicii Domnului
          
Sâmbătă 1.03.2014: Moderator: David Mihai
                     Prezintă: p. Ioan Mărginean-Cociş
ore 6.30: trezirea
ore 07.00: Sfânta Liturghie
ore 08.00 – ore 08.30: micul dejun
ore 08.45 – ore 10.00: redactare document final
ore 10.00 – ore 10.15: pauză
ore 10.15 – ore 11.45: continuarea lucrărilor şi elaborarea concluziilor finale
ore 12.00: prânzul
Biroul de presă / L’Ufficio Stampa

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.