Română | Italiano
AcasăŞtiri201417 Martie: Pentru români printre italieni. Pr. Raimondo Salanschi îşi încheie mandatul ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11678.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11678.jpg

Ştiri

Pentru români printre italieni. Pr. Raimondo Salanschi îşi încheie mandatul în Consiliul Pastoral al Diecezei din Vicenza

Pentru români printre italieni. Pr. Raimondo Salanschi îşi încheie mandatul în Consiliul Pastoral al Diecezei din Vicenza

S-a desfăşurat astăzi, 17 martie, în Sala A. Onisto a Seminarului Diecezan din Vicenza, ultima întrunire a actualului Consiliu Pastoral diecezan din Vicenza.
Între cei 83 de membri se afla şi Pr. Raimondo Salanschi, ales în urmă cu şase ani, personal, chiar de către episcopul de atunci Mons. Cesare Nosiglia - între timp înscăunat ca arhiepiscop la Torino - pentru a-i reprezenta pe românii aflaţi pe teritoriul Vicenţei.
După plecarea Mons. Nosiglia la Torino (cf. Dreptului Canonic, Consiliul Pastoral decade odată cu plecarea episcopului), Consiliul a fost reconfirmat pentru alţi 3 ani de către noul episcop Mons. Beniamino Pizziol.
În şedinţa de azi, după citirea Procesului Verbal precedent, s-a discutat despre noul Statut şi Regulament al Consiliului, despre Conferinţa eclezială, organizată de către Conferinţa Episcopală Italiană (CEI), care va avea loc la Florenţa în perioada 9-13 noiembrie 2015 şi alte aspecte logistice ale noului Consiliu care urmează să fie ales în primăvara acestui an.
Conform Statutului, datoria principală a membrilor Consiliului este aceea de a propune idei operative asupra ceea ce înseamnă viaţa pastorală în comunitate, cu obligaţia de a oferi episcopului elemente utile pentru a putea formula indicaţii şi orientări necesare pentru binele enoriaşilor.
În general, Consiliul Pastoral Diecezan este semn şi instrument al participării comune a tuturor credincioşilor la misiunea bisericii particulare în diversitatea stărilor de viaţă, al carismelor şi al ministerelor. În acesta se manifestă diversitatea şi unitatea eclezială în jurul episcopului fondat pe preoţia baptesimală comună tuturor credincioşilor.
Au fost ani rodnici, ani în care membrii Consiliului, aleşi din ambiente şi locuri diferite, au avut ocazia să se cunoască reciproc şi mai ales să înveţe arta dialogului.
La final, episcopul Beniamino a mulţumit tuturor membrilor pentru efortul depus în aceşti ani în slujba comunităţii locale.
Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.
Biroul de presă / L’Ufficio stampa

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.