Română | Italiano
AcasăŞtiri201415 Aprilie: Duminica Floriilor în Parohia din Forlì
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11564.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11564.jpg

Ştiri

Duminica Floriilor în Parohia din Forlì

Duminica Floriilor în Parohia din Forlì

Curatorii şi credincioşii din Parohia Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Forli au împodobit cu evlavie şi bucurie biserica pentru întâmpinarea marii Sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim.
Săptămâna a VI-a e cadrul unei întreite înainte-prăznuiri: pregătirea Sâmbetei lui Lazăr, a Duminicii Stâlpărilor şi a Săptămânii Mari, cum o arată, de exemplu, aceste trei tropare succesive ale canonului la Utrenia de vineri:
”Mai înainte ai zis, Isuse: Iată ne suim în cetatea cea sfântă şi voi fi dat cu adevărat în mâinile ucigaşilor, ca să Mă omoare trupeşte pe Cruce.”
”Vrând, Cuvinte, să răpeşti din moarte pe prietenul Tău, Te sârguieşti a fi omorât pentru noi după trup, făcând nemuritori pe oamenii cei credincioşi, Unule, Cel ce eşti fără de moarte.”
”Să aducem stâlpările cuminţeniei lui Hristos, Celui ce S-a smerit pe mânz cu trupul şi să-i zicem: Bine eşti cuvântat, Mântuitorule, Cel ce vii spre Patimă.”
Temele Sâmbetei lui Lazăr şi ale Duminicii Stâlpărilor sunt cel mai adeseori împletite întrucât reprezintă două aspecte complementare ale revelării divino-umanităţii lui Hristos înainte de Patima Sa. Aceste două praznice sunt de altfel privite mai degrabă ca o singură sărbătoare desfăşurată în două zile, fiindcă au un tropar comun, iar temele unuia se regăsesc din plin în celălat, astfel că amândouă sunt situate simbolic în aceeaşi zi. Învierea lui Lazăr revelează divinitatea lui Hristos, iar intrarea Sa în Ierusalim şezând pe asin umanitatea Lui (Acesta plânge, întreabă unde a fost pus, dar îl învie numai cu glasul Său). Învierea lui Lazăr e simbolul învierii neamului omenesc şi arătarea atotputerniciei lui Dumnezeu care răstoarnă legile naturii stricate. Înainte de Cruce chiar, iadul tremură la auzul glasului lui Hristos şi se grăbeşte să-i dea drumul lui Lazăr să iasă din el, anunţând astfel apropiata sa nimicire. Cei de jos simt cutremurător învierea de obşte. Şi ucenicii lui Hristos vin întăriţi înainte de Patima lui Hristos. Lazăr cel înviat va fi martorul Patimii şi Învierii învăţătorului şi prietenului Său, dând mărturie prin prezenţa Sa că Paştele trebuie să se realizeze efectiv în întreaga umanitate, fiindcă El S-a făcut ”începătura mântuitoare a naşterii din nou”.
Acest urcuş spre Ierusalim însoţeşte simbolic toată săptămâna cu o amplă mişcare procesională: credincioşii urmează şi însoţesc pe Hristos în acest mers care îi duce spre comuniunea mistică cu Patima Sa, dar care reprezintă şi urcuşul lui Hristos la Tatăl, model al urcuşului spiritual al omului şi al intrării sale în Ierusalimul ceresc.
După ce timp de peste şase săptămâni am fost îndemnaţi la pocăinţă, la smerenie, la post, la străpungerea inimii şi la alte virtuţi nu mai e timp pentru desfăşurarea unei învăţături teoretice, de acum fiecare trebuind să-şi arate roadele faptelor sale şi să probeze valoarea lor reală: sunt acestea vrednice ”să primească pe Hristos” şi să slujească laudei universale? Căci în cele din urmă doxologia e criteriul consistenţei virtuţilor.
Începând din Sâmbăta lui Lazăr Postul Mare dobândeşte o dimesiune diferită: din ascetic şi pedagogic el devine euharistic. Se face loc aşteptării arzătoare a Mirelui şi a ultimelor pregătiri înaintea venirii Lui ce va culmina în unirea cu Hristos Însuşi în moartea şi Învierea Sa.
Iubirea dumnezeiască şi-a arătat profunzimile în jertfa de pe Cruce. Fiecare credincios va veni atunci înaintea lui Hristos purtându-şi deja crucea şi preamărindu-L cu ramurile virtuţilor sale.
”Astăzi harul Sfântului Spirit pe noi ne-a adunat şi toţi, luând Crucea Ta, zicem: Bine eşti cuvântat Cel ce vii în numele Domnului! Osana Celui dintru înălţime!”
P. Mihai David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.