Română | Italiano
AcasăŞtiri201424 Aprilie: Numărul de Paşti al revistei „Foaia parohială” al comunităţii ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11652.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11652.jpg

Ştiri

Numărul de Paşti al revistei „Foaia parohială” al comunităţii româneşti greco-catolice din Padova

Numărul de Paşti al revistei „Foaia parohială” al comunităţii româneşti greco-catolice din Padova

De Sfintele Paşti, 20 aprilie 2014, a ieşit nr. 12/an IV al revistei comunităţii româneşti greco-catolice din Padova. Aşa cum este obiceiul pentru astfel de ocazii, revista debutează cu Pastorala de Paşti a PS Virgil Bercea, episcopul responsabil cu pastoraţia emigranţilor din cadrul Sinodului Bisericii Române Unite. Preasfinţitul Virgil porneşte de la mirarea pe care învierea lui Isus o produce în sufletul apostolilor şi al acelora care îl urmau, pentru ca Domnul să le de dea şi antidotul împotriva temerii şi a neîncrederii: „aducerea aminte”. Tot astfel, suntem îndemnaţi şi noi, cei de astăzi, să ne „aducem aminte” de credinţa cu care Biserica L-a mărturisit pe Isus de-a lungul secolelor, precum şi de anumite figuri marcante ale Bisericii noastre care, în diferite domenii (religios, dar şi cultural şi politic) l-au mărturisit pe Hristos (bilingv).
Următorul articol intitulat „Natura învierii lui Isus şi semnificaţia ei istorică” este, de fapt, un sub-capitol din vol. II al operei „Isus din Nazaret” a Papei Benedict al XVI-lea. Ni se propune o reflecţie asupra diferenţelor în persoana lui Isus după evenimentul învierii (faţă de normalitatea umană pre-pascală), aşa cum se pot ele deduce din scrierile evanghelice (bilingv).
Revista prezintă o nouă reflecţie de-a Mons. Ioan Dan (rector al misiunii româneşti din Argentina după mijlocul sec. al XX-lea), de data aceasta despre „Ouăle roşii”. Autorul aduce un studiu interesant despre originea pre-creştină, iraniană a obiceiului încondeierii ouălor pascale, făcând o incursiune în simbologia folosită în această artă (limba română).
Secţiunea „Fecioara Maria” ne propune, continuând prezentarea apariţiilor de la Lourdes din numărul precedent, o reflecţie a pr. Claudiu Dumea desprelegătura dintre spiritualitatea mariană a acestor apariţii şi valoarea suferinţei (limba română).
Cu ocazia împlinirii în praznicul Floriilor a 100 de ani de la naşterea episcopului de Oradea P.S.Iuliu Hirţea, revista oferă un articol despre viaţa şi prigonirea acestuia de către regimul comunist (limba română).
La secţiunea „Literatură”, revista propune o ultimă întâlnire cu romanul „Luncşoara în Paresimi” al preotului greco-catolic Ion Agârbiceanu. „Tuşa Antinie”, proaspăt angajată ca măturătoare în biserica satului, în ciuda sănătăţii precare şi a intrigilor dintre bătrâne, dă o lecţie de umilinţă, de rugăciune ascunsă şi de trăire creştină înainte de toate preotului paroh (limba română).
La secţiunea „Din viaţa comunităţii” se aminteşte de vizita delegatului episcopal pr. Daniele Prosdocimo pe 16 martie 2014 (bilingv).
Aducând urările pascale ale preoţilor şi programul liturgic de sărbători, revista se încheie cu programul micilor pelerinaje mariane pe care membrii comunităţii le vor face pe la câteva sanctuare în duminicile lunii mai (bilingv).
          
P. Cristian Sabău

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.