Română | Italiano
AcasăŞtiri201430 Aprilie: Învierea Domnului în parohiile din Cesena-Valverde/Cesenatico
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11562.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11562.jpg

Ştiri

Învierea Domnului în parohiile din Cesena-Valverde/Cesenatico

Învierea Domnului în parohiile din Cesena-Valverde/Cesenatico

“… Intraţi toţi în bucuria Domnului nostru… Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustaţi toţi din ospăţul credinţei; împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii…”!
(din Cuvântul de învăţătură în Sfânta şi Marea Duminică a Sfintelor Paşti, al Sfântului Ioan Gură de Aur)
          
Hristos a Înviat!
Am trăit în zilele Săptămânii Patimilor momente intense pentru viaţa noastră creştină de următori şi ucenici ai lui Hristos.
În Vinerea Mare la Parohia ”Buna Vestire” din Cesena s-a săvârşit Prohodul Domnului cântând împreună cu Preacurata Maică şi cu ceata îngerilor:
…Cea Curată, ca o maică, a glăsuit:
”Oare, cum Te voi îngropa, Fiul meu?”…
…Cuprinzându-i spaima,
Au strigat îngerii:
”Cum Se vede mort Stăpânul vieţii
Şi de ce-n mormânt se-ncuie Dumnezeu?”…
…Vai, Lumina lumii!
Vai, a mea Lumină!
O, Isuse-al meu! O, Fiule preadorit!
Cu amar, striga Fecioara şi jelea.
… Maica Ta acum
Varsă râuri de lacrimi, Hristoase,
Şi-a strigat, când Te-a văzut cu trupu-n mormânt:
”Înviază, Fiule, precum ai spus!”
După aceasta, a avut loc Procesiunea cu Epitaful care simbolizează trupul Mântuitorului, purtat de preot şi credincioşi. Cu toţii trec pe sub Epitaf pentru iertarea de păcate. Apoi preotul a aşezat Epitaful pe Sfânta Masă din Altar unde va rămâne până Miercurea din ajunul Înălţării Domnului.
Sâmbătă 19 aprilie la ora 16.00 un grup de români din staţiunea maritimă Valverde – Cesenatico au venit cu multă bucurie să ia Lumină la Biserica din localitate. Din cauza timpului nefavorabil, nu a avut loc procesiunea, şi toată Slujba s-a desfăşurat în interiorul Bisericii. Au fost sfinţite ouăle roşii şi coşurile cu bucate tradiţionale. Cu sufletele pline de credinţă şi bucurie, cu toţii au mărturisit ”Hristos a Înviat!”. La îndemnul părintelui: ”Mergeţi de daţi Lumină!”, cei prezenţi au purtat tuturor bucuria Învierii – esenţa credinţei noastre.
Duminică dupăamiaza şi enoriaşii de la Parohia”BunaVestire” din Cesena au auzit chemarea solemnă:
”Veniţi de luaţi lumină!”
Lumina lui Hristos luminează tuturor, şi în câteva secunde lumina se împrăştie, ajunge la toată lumea, luminează Biserica. Aceste cuvinte sunt îndemnul preotului de a primi pe Hristos Înviat în inimile noastre, de a ne asemăna Lui în lumină. Mântuitorul ne luminează pe noi, ne scoate din întunericul creat de noi pentru a ne pune din nou, în fiecare an, pe calea învierii.
Bucuria tainică a celei mai mari sărbători creştine, Învierea Domnului, este descrisă de Sfântul Ioană Gură de Aur în Cuvântul său de învăţătură, ca fiind bucuria unui ospăţ ceresc la care Hristos ne cheamă pe toţi să luăm parte, indiferent de cât am lucrat sau de ora la care am venit, indiferent de poziţia noastră socială, pentru că Stăpânul este darnic, şi El ”primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel care a lucrat din ceasul dintâi;… faptele le primeşte şi gândul îl ţine în seamă; şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă…”
Mântuitorul sărbătoreşte împreună cu noi, aşa cum Şi-a dorit să mănânce Paştele cu Ucenicii Săi, cu acelaşi dor şi aceeaşi dragoste nemărginită. Acum, El ne pregăteşte şi nouă masă şi ospăţ bogat, la care ne cheamă pentru a ni se dărui pe Sine cu întreaga Sa iubire curată şi jertfelenică, pentru a ne sfinţi, pentru a ne vorbi despre Sine, despre pătimirile Sale şi despre bucuria nespusă a Învierii Sale din morţi.
Astăzi, ca şi la fiecare praznic împărătesc, Biserica ne cheamă la un ospăţ unic şi deosebit în care ”să bem băutură nouă”, să gustăm ”hrana cerească”, la cina pregătită în cer pentru noi de însuşi Mântuitorul Isus Hristos! Ce cinste mare pentru noi să fim chemaţi la masă de însuşi Dumnezeu! Cât de negrăită este taina iubirii sale de oameni! Cel care a pregătit această Cină este un Stăpân plin de delicateţe, de sensibilitate şi de negrăită iubire pentru noi, pentru a trezi astfel, şi în noi, dragostea pentru Părintele nostru ceresc, pentru a ne face şi pe noi să ne dăruim, împreună cu El, întreaga noastră viaţă lui Dumnezeu.
”Hristos a Înviat!” nu este doar o formulă. E nevoie de curăţirea simţirilor. Doar când Dumnezeu învredniceşte atunci putem mărturisii. Învierea Domnului nostru Isus Hristos este o taină, este un adevăr şi aceasta o putem înţelege doar dacă Hristos însuşi ne-o încredinţează. Şi Hristos ne-a încredinţat-o nouă tuturor! Toţi care credem în Înviere suntem martori ai Învierii lui Hristos. Credem că Învierea lui Isus Hristos nu este ceva separat de noi, ci trebuie să se facă învierea în noi. Aşadar, noi trăim învierea şi avem înălţarea. Suntem candidaţi la înălţarea la ceruri. Mai înainte de a ajunge la înălţarea la cer să ne înălţăm peste păcatele noastre, trăind Bucuria Învierii. Să ne înălţăm prin virtuţile noastre. Mântuituitorul vroia să pună mai mult accentul pe Înviere. Noi de fapt ne întâlnim cu Hristos intrat întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl.
Isus Hristos nu vrea să stăm în întristare, ci vrea să stăm în bucurie.
Dumnezeu să vă umple casele de bucurie cum zice Sfântul Pavel: ”Bucuraţi-vă, bucuraţi-vă, şi iarăşi vă zic bucuraţi-vă”. Hristos a Înviat în sufletele noastre. El călătoreşte cu noi, El este Adevărul, El este Calea, El este Viaţa!
P. Mihai David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.