Română | Italiano
AcasăŞtiri201421 Mai: Parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord şi Delle Copelle la Sărbătoarea ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11572.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11572.jpg

Ştiri

Parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord şi Delle Copelle la Sărbătoarea Popoarelor, ROMA

Parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord şi Delle Copelle la Sărbătoarea Popoarelor, ROMA

O resursă umană interetnica - internazionale de a fi recunoscută şi integrată!
Duminică 18 mai, 2014, la ora 12,30 s-a desfaşurat la Roma, în Bazilica San Giovanni în Lateran, a XXIII-a ediţie a Sărbătorii Popoarelor. Tema fundamentală a acestui eveniment a fost: ’’Una ricchezza da accogliere/O bogăţie binevenită’’. Evenimentul a fost promovat şi organizat de misionari scalabrinieni, de departamentele pentru emigranţi şi caritas ale diecezei de Roma şi în colaborare cu Primaria Romei şi cu comunităţile emigrante catolice de pe teritoriul diecezei de Roma. Acest eveniment are loc în fiecare an în a treia duminica din luna mai. Organizatorii evenimentului doresc să scoată în evidenţă prezenţa şi împărtăşirea carcaterului multicultural şi multietnic al comunităţilor de emigranţi prezenţi la Roma, care trăiesc, participă şi contribue prin muncă, taxe, diversitate spritual-culturală şi prin credinţa lor catolică la edificarea Romei şi a diecezei de Roma.
Sfanta Liturghie a fost celebrată de Cardinalul Peter Turkson, preşedintele Consilului Pontifical pentru Justiţie şi Pace. În cadrul sfintei Liturghii membrii ai celor 26 de comunităţi catolice prezente în Basilica, ş-au exprimat diversitatea şi frumuseţea particulară fiind părtaşi prin cântece şi imnuri la Dumnezeiasca Liturghie. Din partea diasporei române unite din dieceza de Roma au participat comunitatile parohiale de la Flaminia Euclide Roma Nord, reprezentată de pr. protopop Iulian Serafim Vaşcan şi comunitatea de la “Delle Coppele”, reprezentată de pr. paroh Daniel Veres. S-a alăturat credincioşilor din comunităţile parohiale cu cei doi preoţi şi pr. Vasile Orghici.
Câţiva membrii ai comunităţilor romano-catolice si greco-catolice române, înainte de momentul ieşirii cu darurile, au însufleţit Sf. Liturghie, cea de rit roman, prin cântarea “Marire în cer lui Dumnezeu” şi cea de rit bizantin, prin cântarea “Pe Domnul Laudati-l” din Psalmul 148. În cadrul predicii, Cardinalul Peter Turkson, a făcut o frumoasă analogie între afirmaţia Mântuitorului: ’’În Casa Tatălui Meu sunt multe locuri’’, şi diversitatea comunităţilor catolice de emigranţi aflate pe teritoriul Romei: ’’Aceste comunităţi catolice multietnice prezente pe teritoriul diecezei de Roma au emigrat din ţara lor de origine, din cauza mai multor motive. O primă raţiune a fost idea de a găsi o altă casă, o altă tară, care să-i primească, să le asigure demnitatea umană şi oportunitatea unei noi perspective socio-culturale’’. În acest sens Cardinalul a focalizat mesajul şi conţinutul predicii sale pe importanta solidarităţii umane şi a fraternităţii în credinţă. ’’Fiecărei persoane trebuie să i se asigure dreptul la demnitate şi să aibă posibilitatea dezvoltarii şi promovării ei prin pedagogia principiului evanghelic al iubirii şi al stimei. Din acest motiv omul este o resursă de mare preţ care trebuie recunoscută şi integrată’’. În concluzie mesajul Cardinalului a ilustrat importanţa şi contribuţia semnificativă pe care comunităţile emigrante o au în cadrul diecezei de Roma. După terminarea Sfintei Liturghii s-a continuat, în piata “San Giovanni” din Lateran, cu un frumos spectacol în cinstea evenimentului dedicat.
Comunităţile româneşti greco-catolice si romano-catolice ş-au manifestat în diversitatea şi caracteristica proprie printr-o expoziţie cu diferite obiecte şi veşminte tradizionale româneşti, care, în mod autentic au suscitat fascinaţie, o impresie pozitivă şi aprecieri ale multor participanţi la eveniment […].
P. dr. Vasile Orghici

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.