Română | Italiano
AcasăŞtiri20142 Iunie: ARHIEPISCOPIA DE UDINE. Sărbătoarea diecezană a emigranţilor catolici
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11658.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11658.jpg

Ştiri

ARHIEPISCOPIA DE UDINE. Sărbătoarea diecezană a emigranţilor catolici

ARHIEPISCOPIA DE UDINE. Sărbătoarea diecezană a emigranţilor catolici

"Jos barierele neîncrederii şi ale suspiciunii dintre friulani şi emigranţi"
Duminică 1 Iunie 2014 - Sărbătoarea diecezană a emigranţilor catolici
Arhiepiscopul a facut un apel în favoarea integrării între popoare, unite de aceeaşi credinţă în Iisus Hristos
"Ne vom ruga toţi împreună în diferite limbi şi după diferite tradiţii, dar ne mărturisim aceeaşi credinţă şi preamărirea corală a lui Dumnezeu Tatăl în Isus Hristos, mort pe Cruce şi Înviat, a sfărâmat barierele de rasă, de cultură, de religie care îî despărţeau pe oameni. Iisus este pentru toţi şi Evanghelia Sa este pentru toţi şi fiecare persoană este chemată să devină în Iisus, fiu al lui Dumnezeu Tatăl şi membru al Bisericii. În Biserică întâlneşte mulţi alţi fraţi şi surori; întocmai cum suntem noi aici, adunaţi împrejurul Cuvântului Domnului şi al Trupului şi Sângelui Domnului nostru Iisus". Apelul Preasfinţitului Arhiepiscop de Udine este o puternică invitaţie la fraternitate în credinţă, exprimat în cadrul sfintei Liturghii arhiereşti, la omelia rostită în catedrală, Duminică 1 iunie 2014, cu ocazia Sărbătorii diecezane a emigranţilor, organizată de Comisia Migrantes. A fost o Sfântă Liturghie înfrumuseţată prin sunete, culori şi cuvinte din întreaga lume care s-au contopit într-o unică rugăciune înălţată către Dumnezeu.
Chiar asupra acestor rădăcini profunde a acestei unităţi în diversitate s-a oprit S.E. Mons. Mazzocato, inspirăndu-se din conţinutul Sărbătorii Înălţării Domnului, (n.d.t. sărbătorită Duminica în cadrul Bisericii catolice din Italia). Numai ce am ascultat în Evanghelie, unde Iisus, înainte de a se înălţa la Tatăl, le lasă Apostolilor ceea ce urma sa fie programul lor de viaţă. El urma să nu mai fie fizic în mijlocul lor. Unde ar fi trebuit să meargă din moment ce El se înălţa la Tatăl? Iisus răspunde: "Mergeţi şi învăţaţi toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă".
Fideli poruncii lui Iisus şi conduşi de Spiritul Sfânt, Apostolii s-au dus realmente la toate popoarele fără a se preocupa că ar fi evrei, ca ei, sau greci, romani, egipteni, indieni etc. Singura lor grijă fu aceea de a purta Vestea cea Bună că Dumnezeu ne-a întâmpinat prin Fiul Său Iisus şi că ei puteau mărturisi că ei l-au văzut, l-au ascultat şi l-au atins" şi că prin urmare era posibil să devină fii ai unicului Dumnezeu Tatăl şi să facă parte din poporul cel nou, poporul fiilor lui Dumnezeu format din diferite rase, diferite limbi şi diferite naţiuni".
De la Evanghelie la realitatea, distanţa este mică: "Dragi fraţi şi surori emigranţi, sosiţi din aproate toate continentele şi din cadrul multor naţiuni, aici la Udine, însă, aţi găsit aceeaşi Evanghelie pe care aţi cunoscut-o acolo unde v-aţi născut şi unde aţi fost botezaţi; aţi găsit aceeaşi Sfântă Liturghie; vedeţi că profesăm aceeaşi credinţă în Crez şi că ne rugăm aceaşi rugăciune Tatăl nostru. Aţi găsit aceeaşi Biserică Catolică, aflată în tările voastre de origine". Iisus şi-a menţinut promisiunea Sa şi continuă să şi-o menţină: "Este în mijlocul nostru şi în momentul de faţă şi noi ne-am adunat în catedrală numai pentru că toţi credem în El. Să-L rugăm deci, să continue minunea pe care a iniţiat-o trimiţându-i pe apostoli în toată lumea. După ce ne-a unit în jurul Său, să ne facă mereu tot mai mult fraţi între noi. Numai El poate realiza această comuniune, deoarece noi suntem slabi ca şi apostolii, nu avem forţa de a depăşii barierele neîncrederii şi ale egoismului care ne sunt obstacole".
Cu ajutorul Său - a încheiat Arhiepiscopul Mitropolit Andrea Bruno - vom deschide inimile şi va fi posibilă cunoaşterea reciprocă şi ospitalitatea bazată pe încredere şi nu pe suspiciune, disponibilitatea de a ne ajuta unii pe alţii împărţind ceea ce providenţa ne-a dăruit".
La sfărşitul Sfintei Liturghii Arhiereşti solemne, toţi participanţii s-au dus în procesiune la cantina colegiului universitar "Renati" în Via Tomadini pentru a lua prânzul, după care a urmat o după amiază de sărbătoare însufleţită de spectacolele comunităţilor de emigranţi, care s-a arătat a fi un moment important de cunoaştere reciprocă, indispensabil parcurgerii unei căi comune.
Traducere în limba română pr. Ioan Mărginean-Cociş
Articolul integral:
La Vita cattolica

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.