Română | Italiano
AcasăŞtiri201016 Noiembrie: Circulara Preafericitului Lucian pentru beatificarea episcopilor greco-catolici ...
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Hram la Forlì şi Centenarul Marii Uniri a românilor la anul Domnului 1918 » Titlu: 11030.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Hram la Forlì şi Centenarul Marii Uniri a românilor la anul Domnului 1918

Titlu: 11030.jpg

Ştiri

Circulara Preafericitului Lucian pentru beatificarea episcopilor greco-catolici români martiri

Circulara Preafericitului Lucian pentru beatificarea episcopilor greco-catolici români martiri

Printr-o circulară recentă, PF Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice (BRU), îi invită pe credincioşi “să ne rugăm pentru beatificarea Episcopilor greco-catolici, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist”. “Având exemplul atâtor mărturisitori ai credinţei şi ataşamentului faţă de Biserica lui Cristos în perioada de persecuţie a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, aducem mulţumire lui Dumnezeu Atotputernicul pentru tăria cu care i-a înzestrat în mărturisire pe Episcopii, preoţii, călugării şi călugăriţele noastre, şi pe credincioşii noştri în perioada comunismului şi a interzicerii Bisericii noastre”, citim în respectiva circulară.
După ce aminteşte că procesul de beatificare a celor şapte Episcopi este actualmente la Roma în studiu, PF Lucian anunţă următoarea hotărâre: “în toate bisericile, capelele sau alte locuri de cult, la sfârşitul fiecărei Sfinte Liturghii, sau al altei celebrări liturgice, să fie înălţată către Bunul Dumnezeu Rugăciunea pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970″. Dispoziţia priveşte desigur BRU, în întregime, urmând să înceteze doar atunci când se va concluziona cauza de beatificare a servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu. Redăm la final textul rugăciunii:
Rugăciune pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970.
"Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul Preot al sufletelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii şi discipolii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce tuturor oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În pragul sacrificiului Tău suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe urmă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca Biserica Ta să fie una.
Priveşte cu bunăvoinţă la poporul român, din sânul căruia i-ai ales pe Servii Tăi Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu – Episcopi morţi în faimă de martiri sub regimul comunist. Ei au dat mărturie despre Tine cu zel apostolic pe acest pământ şi şi-au pecetluit credinţa neclintită în Tine, în Biserica Catolică şi în urmaşul sfântului Petru, sfântul Părinte Papa, cu preţul martiriului lor.
Fă ca exemplul lor de credinţă şi de iubire să strălucească tot mai mult printre noi. Te rugăm aşadar, să arăţi şi pe pământ vrednicia acestor slujitori ai Tăi, ridicându-i la cinstea altarelor, iar nouă, prin mijlocirea lor, să ne dai harurile de care avem nevoie pentru ca toţi să fim o singură turmă cu un singur păstor.
Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt. Amin".
Tatăl nostru...
Născătoare de Dumnezeu...
Mărire Tatălui...
Pentru textul circularei apasă link-ul de mai jos:
www.catholica.ro

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.