Română | Italiano
AcasăŞtiri201424 Noiembrie: Slujba Tainei Sf. Maslu în Parohia românească Araceli din Vicenza
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11674.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11674.jpg

Ştiri

Slujba Tainei Sf. Maslu în Parohia românească Araceli din Vicenza

Slujba Tainei Sf. Maslu în Parohia românească Araceli din Vicenza

Sfintele Taine sunt monente de har în viaţa persoanelor unei comunităţi, devin evenimente importante la care prin participare trupească şi sufletească se primeşte harul divin de Hristos Domnul în cadrul Comunităţii respective, deoarece credinţa se trăieşte prin împărtăşire şi reciprocitate, nu prin Wi-Fi.
Duminica, 23 Noiembrie 2014, în Biserica românească “Araceli” din oraşul Vicenţa, Piazza Araceli, a fost o Duminică dedicată Sfintei Taine a Maslului. S-a început de dimineaţă cu participarea personală la Taina Spovedaniei, apoi împreună la Taina Sf. Euharistii în cadrul Sf. Liturghii duminicale, iar după amiază, de la ora 15.00, a avut loc slujba Maslului cu prezenţa a şapte preoţi din Triveneto.
Sfântul Maslu se întemeiază pe învăţătura Sf. Apostol Iacov care spune: „Este cineva în suferinţă? Să se roage... Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui pe cel bolnav şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” (Iacob 5,13-15). Prin urmare, Maslul este o taină care se administrează atât pentru vindecarea bolilor trupeşti cât şi a celor sufleteşti.
Din rugăciunile rostite în cadrul slujbei reiese clar şi întrebuinţarea corectă a untdelemnului sfinţit: Rugăciunile din cadrul slujbei Sf. Maslu sunt multe şi bogate în conţinut, unele sunt de dezlegare, de înlăturare a influenţei răului din viaţa noastră, a ispitelor diavolului, altele sunt de mângâiere, iar altele de încurajare după mărturia sfinţilor, pentru a urma calea Luminii lui Hristos: „ca şi cei ce se vor unge cu untdelemnul acesta al înnoirii ... întocmeşte-i spre tămăduirea celor care se ung din el...”, adică pentru vindecare.
Sfintele Evanghelii în număr de şapte purifică şi hranesc mintea şi fiinţa celor prezenţi prin ascultare şi meditaţie. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. Vasile Barbolovici, protopop de Triveneto.
Participarea cu credinţă a multor credincioşi, dar mai ales a copiilor, ajută şi întăreşte voinţa pentru trăirea cu bucurie a celor şapte virtuţi (trei teologale: credinţa, speranţa, dragostea şi patru cardinale/morale: prundenţa, dreptatea, tăria şi cumpătarea). Copiii învaţă să fie mai răbdători participând cu felul lor minunat tipic vârstei copilăriei, chiar prin jocul din biserică - de care toţi ne amintim cu mare drag -, simţind mirosul de tămâie şi îmbibându-se de harul dumnezeuiesc tocmai prin frumoasa lor prezenţa în Biserică. Copiii participă cu prezenţa la Sf. Taine şi se uită cu uimire la mărturia pe care le-o dăm sau suferă în felul lor că nu le dăm nicio mărturie.
La momentul indicat de rânduiala slujbei Maslului, credincioşii au fost unşi cu untdelemnul sfinţit de harul divin prin mijlocirea celor şapte preoţi împreună-slujitori.
La încheierea Sf. Maslu preoţii şi colaboratorii parohiei au participat la o agapă frăţească, organizată la binecunoscuta sală de la Parohia italiană „Araceli Nuova”, care este de fapt şi sala amenajată pentru persoanele ce lucrează Vicenza oraş şi în zonă în cadrul familiilor de italieni pentru asistenţa celor vărstnici.
Mulţumim tuturor pentru participare şi preacuvioşilor preoţi care au venit de departe pentru a întări colaborarea rodnică între parohiile din diferite oraşe.
P. Ioan Mărginean-Cociş

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.