Română | Italiano
AcasăŞtiri20141 Decembrie: Taina Sf. Maslu la Misiunea Română Unită "SAN CRISTOFORO"din FVG, ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11677.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11677.jpg

Ştiri

Taina Sf. Maslu la Misiunea Română Unită "SAN CRISTOFORO"din FVG, Udine centru

Taina Sf. Maslu la Misiunea Română Unită "SAN CRISTOFORO"din FVG, Udine centru

Duminica 30 Noiembrie 2014, pomenirea Sf. Apostol Andrei, cel dintăi chemat şi fratele corifeului, Sf. Ap. Petru, a fost o Duminică specială la Misiunea Română Unită “San Cristoforo” din Friuli-Venezia Giulia la Udine.
La ora 10.00 credincioşii au participat cu dragoste la Sf. Liturghie euharistică, spovedindu-se şi împărtăşindu-se cu Trupul mistic al lui Hristos, prezenţă vie în viaţa noastră. Bine că avem acest mare dar al prezenţei euharistice, deoarece, care dintre noi ar fi pregătit să se înfăţişeze personal în faţa Domnului nostru Iisus Hristos? Timpul ce ne este oferit de la naştere până la trecerea spre cele veşnice este un timp al îndurării iubitoare şi este frumos să-l transformăm în evenimente care ne identifică viaţa în Hristos. În societatea în care trăim e bine să ştim că noi suntem creştini, deoarece nu mai este de la sine înţeles acest adevăr. Mulţi se pierd pe drumurile relativismului sau mergând pe calea frucii şi a formalismelor sau a religiozităţii aparente implantate in comunism. Alţii se tem de diverse magii, blesteme sau jurăminte, neştiind sau uitând învăţătura lui Hristos, ceea ce aduce după sine multe şi mari neajunsuri.
Sf. Taină a Maslului este una din cela şapte sfinte Taine ale Bisericii, instituite de Hristos Domnul direct sau prin Apostolii săi pentru sfinţirea şi mântuirea noastră.
Sfântul Maslu se întemeiază pe învăţătura Sf. Apostol Iacov care spune: „Este cineva în suferinţă? Să se roage... Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui pe cel bolnav şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” (Iacob 5,13-15). Maslul este o taină care îl ajută pe credincios să îşi vindece în primul rând sufletul de propriile păcate şi prin ungerea cu untdelemnul binecuvântat de şapte preoţi se sfinţeşte ca “persoană” pentru dobândirea integrităţii trupeşti şi sufleteşti şi a capacităţilor necesare unui rodnic discernământ. În lumea în care trăim suntem mereu supuşi ispitelor şi nevoii de a alege, drept aceea se cuvine să alegem “Binele”, “Lumina”, alegere ce se realizează prin deplina noastră participare ca finţe libere, fiind în prealabil preaiubiţi şi chemaţi să ne maturizăm prin iubirea sădită în fiecare dintre noi cei botezaţi: “Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri” (Mt 5,16).
Noi suntem deja ai lui Hristos, mult mai norocoşi decât cei care-L aşteptau pe Massia cel promis, dar ce lucru mare a fost pentru ei când, după atâta aşteptare, au primit vestea: “Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ţinutul întunecos al morţii, le-a răsărit o lumină” (Mt 4,16).
Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. prot. Vasile Barbolovici de la Parohia românească “San Rocco” din Veneţia Mestre.
Domnii Ciprian şi Vasile-Sorin au asigurat serviciul la altar, iar dl. Adrian V. a dat răspunsurile şi a citit Apostolul la fiecare Evanghelie în cadrul slujbei Sf. Maslu împreună cu grupul de femei care au cântat colindele noastre frumoase româneşti şi au pregătit cu multă bunăvoinţă şi generozitate mâncăruri tradiţionale pentru agapa organizată la sfârşitul slujbei, atât pentru preoţii oaspeţi cât şi pentru toţi cei care au dorit să rămână până la sfârşit. Le mulţumesc pe această cale fiecăreia în parte pentru dăruirea lor în Hristos aici la Udine în Comunitatea noastră parohială unde sunt români din diferite zone ale ţării. Nu este o alegere a unora, nici o preferinţă a altora, ci o întrecere a tuturor spre Hristos, în diversitatea darurilor şi bogăţia comuniunii care se obţine prin unitatea tuturor, fiind aşa cum este hramul bisericii italiene în care ne aflăm, “purtători de Hristos’, după mărturia Sf. Hristofor (ro)/San Cristoforo (it) care este reprezentat pe faţada bisericii în piazza San Cristoforo din Udine centru, lângă Palatul Antonini.
Umblaţi cât timp aveţi lumina ca să nu vă prindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină ca să deveniţi fiii luminii". Ioan 12,35-36
p. Ioan Marginean-Cocis

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.