Română | Italiano
AcasăŞtiri20156 Ianuarie: Sărbătoarea Popoarelor la Vicenza
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11671.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11671.jpg

Ştiri

Sărbătoarea Popoarelor la Vicenza

Sărbătoarea Popoarelor la Vicenza

Cu puţin timp în urmă, directorii Fundaţiei „Migrantes” din cadrul Conferinţei Episcopale din Triveneto (CET), au propus ca, în ziua 6 ianuarie, în diecezele din cadrul regiunii ecleziastice Triveneto, să fie celebrată „Sărbătoarea Popoarelor”. De ce tocmai această dată? Răspunsul este simplu. În această zi se celebrează Epifania sau Teofania (Arătarea Domnului) tuturor neamurilor. Popoare care, după evanghelistul Matei, sunt reprezentate de magi. Conform sf. apostol şi evanghelist Matei (2,1 ş.u.) ei provin din Orient. Dacă înaintea sosirii lor, ştirea despre Naşterea lui Isus era rezervată doar unui cerc restrâns de persoane, lui Iosif, Mariei şi păstorilor, după venirea lor vestea Întrupării Domnului se răspândeşte la toată lumea.
Ca în fiecare an, în dieceza de Vicenza, Sărbătoarea Popoarelor a fost celebrată cu mare entuziasm. La Liturghia solemnă prezidată de episcopul Beniamino Pizziol au participat emigranţi catolici rezidenţi pe întreg teritoriul diecezei de Vicenza. Au fost prezenţi credincioşi din Ghana, Nigeria, Coasta de Fildeş, Burkina Faso, Benin; Sri Lanka, Filipine, India; România şi Ucraina, împreună cu preoţii lor. Pentru prima oară a participat noul director al Fundaţiei Migrantes al Diecezei de Vicenza, P. Michele de Salvia (CS), proaspăt ales după plecarea confratelui său Mauro Lazzarato în Elveţia.
În cuvintele de introducere pentru Sfânta Liturghie P. De Salvia a citat cuvintele papei Francisc pe care le redăm în continuare: „Biserica este catolică, universală şi chemată să fie mama tuturor, fără graniţe, iar noi nu putem fi creştini fără fraternitate şi solidaritate”.
Broşura, cuprinzând textele pentru liturghie, ca în fiecare an, a fost pregătită de către Pr. Raimondo Salanschi, responsabilul comunităţii greco-catolice din Vicenza.
La sfânta slujbă fiecare comunitate a participat cu ce avea mai specific. Comunităţile catolice româneşti din Vicenza (de rit bizantin) şi Schio (de rit latin) au intervenit şi ele în mai multe părţi. Astfel, cea din Vicenza a citit prima lectură şi rugăciunea credincioşilor, iar copiii parohiei din Schio, au cântat „Gloria” şi o colindă la momentul împărtăşaniei. Vocile lor angelice au răsunat în întreaga catedrală, fiind lăudate în cuvântarea sa de către însuşi episcopul Beniamino. El, în predica sa, a subliniat rolul magilor precizând faptul că „dacă la Naştere (Crăciun n.n.) este Dumnezeu care-l caută pe om, la Epifanie este omul care-L caută pe Dumnezeu. Ei (magii n.n.), conduşi de o stea, au ajuns la locul unde se afla Isus. I s-au închinat aducând-I daruri: aur, smirnă şi tămâie. Creştinii, cei care ai experimentat deja Naşterea Domnului, sunt chemaţi să devină ca şi steaua care i-a condus pe magi: să fie lumină pentru a-i atrage pe toţi la frumuseţea Împărăţiei lui Dumnezeu”. De asemenea, episcopul a subliniat şi obstacolele şi dificultăţile pe care le-au întâmpinat magii: răceala locuitorilor din Ierusalim dar şi cea a regelui şi a preoţilor . Aceştia erau atât de aproape din punct de vedere fizic, însă foarte departe sufleteşte. De multe ori, a continuat episcopul, „autorităţile, dornice de a guverna, preoţii, închişi în legile şi tradiţiilor lor, sunt ca cei din vremea lui Isus, incapabili să-i primească pe cei care vin de departe”.
La sfârşitul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa Beniamino a binecuvântat copiii emigranţi, prezenţi într-un număr foarte mare, şi a făcut fotografii împreună cu toţi.
După terminarea slujbei euharistice comunităţile s-au dus la Parohia „San Pio X” din Vicenza unde au participat la o agapă frăţească.
Raimondo Salanschi

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.