Română | Italiano
AcasăŞtiri201515 Ianuarie: Botezul Domnului (Boboteaza), Epifania şi Sfinţirea Mare a apei în parohia ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească » Titlu: 11620.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească

Titlu: 11620.jpg

Ştiri

Botezul Domnului (Boboteaza), Epifania şi Sfinţirea Mare a apei în parohia Flaminia-Euclide, Roma Nord

Botezul Domnului (Boboteaza), Epifania şi Sfinţirea  Mare a apei în parohia Flaminia-Euclide, Roma Nord

În data de 6 ianuarie pe un timp rece, cu frig, ne-am îndreptat în număr mare spre Sfânta Biserică.
Sfânta Liturghie a fost celebrată de părintele Valentin Marcu - care a şi predicat- împreună cu părintele nostru Serafin Vescan Iulian, cu parteciparea activă a credincioşilor.
Când am ieşit afară pe platoul mare pentru Sfinţirea Mare a Apei care se face o dată pe an, Soarele a încălzit atmosfera, pământul (care avea apa deja îngheţată ), cu rugăciunile preoţilor şi glasul poporului ne-am simţit în Ţara Sfântă cu părintele Serafim şi alţi credincioşi, când am intrat în apa Iordanului. Şi aici ca şi acolo, am trăit acele momente sfinte ca şi în fiecare an când se spune şi se cântă că cerurile se deschid, se arată Sfânta Treime (Epifania); în apa Iordanului se găseşte Isus, Hristos (şi cu noi fiecare), se vede Spiritul Sfânt în chip de porumbel care se coboară din cer. Şi glasul Tatălui Ceresc care se aude: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultaţi!
De două mii de ani până astăzi mii şi mii de persoane merg la apa Iordanului (şi noi am fost chiar în acel loc unde a fost botezat Isus) şi parcă se văd cerurile deschise, se aude şi se vede în lume Dumnezeul cel nevăzut, se reia legătura între cer şi pământ.
În predica sa, părintele Valentin, a subliniat printre altele că „Sfântul Botez este o Taină, una din cele şapte Sfinte Taine, întemeiată de Isus, prin care credinciosul primeşte iertarea păcatului strămoşesc cu care ne naştem cu toţii, şi a păcatelor personale în cazul botezării adulţilor, săvârşite până la Botez. Este Sacramentul prin care primim înfierea (cf. Galateni 4, 5) adică actul prin care Dumnezeu ne primeşte ca fii prin Har. Nu sunt mai multe botezuri, ci unul singur, „Un Domn, o credinţă şi un Botez” (cf. Efeseni 4, 5), după cum spune hotărât sfântul Apostol Pavel. El reprezintă moartea şi Învierea Domnului; în botez credinciosul făcându-se părtaş morţii şi Învierii lui Hristos”. Părintele Valentin a mai amintit că Taina Sfântului Botez este poarta de intrare în Biserică şi în Împărăţia cerurilor, întrucât Mântuitorul a afirmat că de nu se va naşte cineva din apă şi din Spirit, nu va putea să intre în Împărăţia cerurilor (cf. Ioan 3, 5).
Cântarea din aceste zile, care este splendidă, „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat.” Ce frumos este să trăim în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos. Părintele Serafim ne amintea de multe ori rugăciunea de după spovedanie: iată de acum de toate acestea dator eşti să te păzeşti de vreme ce te-ai botezat cu al doilea botez, după rânduiala Tainelor creştineşti.
Mărturisirea păcatelor care spală haina botezului şi ne aminteşte şi de căinţa şi rugăciunea cu lacrimi pentru iertarea de păcate, care spală păcatele, şi îl ridică pe om de la moarte la viaţă, şi de la întuneric la lumină, la Înviere.
În continuarea celebrării liturgice după sfinţirea cea Mare a apei, s-a făcut binecuvântarea cu apă Sfinţită, care ulterior a fost împărţită credincioşilor, mulţi amintindu-şi că aveau în casele lor apă sfinţită de la Bobotează din anii trecuţi, râmând mereu proaspătă, întrucât este purificată de Spiritul Sfânt de toate elementele care ar putea să o strice.
Avem mereu conştiinţa că prin botez devenim şi suntem fii ai Bisericii, şi fiii lui Dumnezeu după har, şi suntem renăscuţi a doua oară din apă şi Spirit, şi că vom partecipa la viaţa şi fericirea cea veşnică.
Aurelia Lingea

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.