Română | Italiano
AcasăŞtiri20158 Februarie: Vizita Mons. Siarghiej (Sergiu) Gajek, M.I.C. la comunitatea greco-catolică ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11689.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11689.jpg

Ştiri

Vizita Mons. Siarghiej (Sergiu) Gajek, M.I.C. la comunitatea greco-catolică din Padova

Vizita Mons. Siarghiej (Sergiu) Gajek, M.I.C. la comunitatea greco-catolică din Padova

Duminică, 8 februarie 2015, comunitatea românească greco-catolică din Padova a avut bucuria şi privilegiul de a-l primi în mijlocul ei pe cuviosul părinte profesor arhimandrit Siarghiej (Sergiu) Gajek M.I.C., vizitator apostolic al Bisericii Greco-Catolice din Bielorusia. Înaltul oaspete a ajuns la Capela “Corpus Domini” însoţit de prof. Ing. Lorenzo Fellin, fost profesor la Universitatea din Padova şi fost preşedinte al Centrului Ecumenic Italiano-Rus “Vladimir Solov’ev”, un om cu o mare preţuire faţă de răsăritul creştin, îndeosebi de lumea slavă.
Monseniorul Gajek, ce face parte din Ordinul Părinţilor Marianişti, este şi profesor universitar emerit. Biserica Greco-Catolică este prezentă în Bielorusia prin câteva comunităţi, a căror prezenţă reprezintă o bogăţie chiar şi pentru ceilalţi creştini.
Liturghia prezidată de către înaltul oaspete a fost concelebrată de către parohul pr. Aetius Pop şi de către pr. Cristian Sabău. Monseniorul Gajek a rostit cuvântul de învăţătură, comentând evanghelia fiului risipitor (Lc 15,11-32) şi subliniind nu numai bunătatea Tatălui care îl aşteaptă şi îl primeşte pe fiul care s-a îndepărtat, ci şi faptul că, la lumina parabolei, fii din Diasporă pot să dea un exemplu pozitiv şi edificator. În continuare, Pr. Gajek a rostit cuvinte de preţuire la adresa Bisericii Greco-Catolice române, pe care dânsul a vizitat-o în trecut şi o mai vizitează încă, în virtutea invitaţiilor pe care le primeşte din partea Episcopilor români.
La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Mons. Sergiu a dorit să-i salute pe cei prezenţi unul câte unul, exprimând cuvinte de urare, de încurajare şi de simpatie cu tactul şi cu fineţea care îl caracterizează. Cei mai “vârstnici” din comunitate îşi mai aduc aminte o altă vizită pe care Monseniorul Gajek a făcut-o la Padova, în vremea în care paroh era pr. Florian Guţiu.
Pr. Aetius, salutând şi aducându-i mulţumiri oaspetelui, i-a dăcuit un cadou din partea comunităţii şi un calendar. Cu toţii şi-au luat rămas bun de la acesta, exprimându-şi dorinţa ca evenimentul să se mai poată repeta, sporind astfel colaborarea vie între Bisericile care sunt în comuniune deplină şi care păstrează tradiţia răsăriteană, nu precum o piesă de muzeu, ci ca o linfă pentru catolicicsm.
Ipod. Prof. Giuseppe Munarini

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.