Română | Italiano
AcasăŞtiri20158 Martie: Ziua de 8 Martie în comunitatea din Mestre
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: „Cea mai frumoasă zi din vacanţa mea” » Titlu: 10843.jpg

Anul: 2018

Eveniment: „Cea mai frumoasă zi din vacanţa mea”

Titlu: 10843.jpg

Ştiri

Ziua de 8 Martie în comunitatea din Mestre

Ziua de 8 Martie în comunitatea din Mestre

Perioada liturgică în care ne găsim Postul Mare, unde fiecare creştin îşi concentrează atenţia asupra esenţei învăţăturii Mântuitorului din Evanghelie, de a fi mai bun, mai milostiv, mai îngăduitor cu aproapele, dar în special să ne iertăm aproapele nostru, din suflet şi nu doar de pe buzele noastre. Asta nu înseamnă altecva decât, să ne iubim unul pe altul precum ne arată evanghelistul Ioan în 3,16: "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică".
În aceasta duminică a dou-a din Post (a slăbănogului), am ascultat cu toţii cum Învăţătorul Isus "văzând credinţa lor", a celor ce l-au adus pe cel bolnav în faţa Lui, i-a vindecat sufletul, iertându-i pacatele "fiule, iartă-se ţie păcatele tale", dar l-a vindecat şi trupeşte "ţie îţi poruncesc, scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta ". Cu o dorinţă arzătoare în suflet, un număr însemnat de credincioşi, părinţi şi copii înaintea sf. Liturghii au trecut prin scaunul spovezii, dorind sa primească de la Mântuitorul, după ce si-au recunoscut păcatul si s-au căit pentru el, au primit darul iertării şi împăcării cu Dumnezeu şi cu aproapele.
La sfârşitul sf. Liturghii s-a săvârşit şi un Parastas de obşte pentru cei dragi din familiile noastre, care nu mai sunt printre noi, dar cu speranţa vie credem că trăiesc în împăraţia Sa. Iar după tradiţia noastră, impreună cu toţi cei prezenţi la Sf. Liturghie, am luat parte şi la agapa frăţească, cu cele aduse de acasa în numele celor dragi şi pentru sufletele lor.
Tot în această duminică, sărbătorind şi ziua internaţională a Femeii 8 Martie, soţii, copii si logodnicii, au oferit, soţiilor, mamelor si logodnicelor un buchet de lalele, ca semn al dragostei, al respectului, al recunoştinţei şi al preţuirii pentru tot ceea ce reprezintă femeia în viaţa familiei şi a societăţii, cu capacitatea ei de iubire, dăruire, şi sacrificiu. Cu acelaşi sentiment şi gând curat, mă alătur şi eu cu salutul meu plin de respect şi de preţuire, pentru ceea ce este şi reprezintă femeia în viaţa familiilor noastre si a comunităţii noastre parohiale.
Bunul Dumnezeu să reverse peste toate mamele si femeiile din lumea întreagă harul său sfinţitor, pentru a putea fi în continuare acel punct de referinţă cu iubirea şi dragostea lor, pentru ca lumea în care trăim, să fie mai bună şi mai iubitoare. La Mulţi Ani cu sănătate!!!
P. Vasile Barbolovici

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.