Română | Italiano
AcasăŞtiri201525 Aprilie: Cardinalul Parolin, la Veneţia, pentru sărbătoarea Sf. Marcu
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Liturghia de nou început a doi dintre fiii parohiei Veneţia Mestre » Titlu: 10931.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Liturghia de nou început a doi dintre fiii parohiei Veneţia Mestre

Titlu: 10931.jpg

Ştiri

Cardinalul Parolin, la Veneţia, pentru sărbătoarea Sf. Marcu

Cardinalul Parolin, la Veneţia, pentru sărbătoarea Sf. Marcu

În sărbătoarea liturgică a sfântului evanghelist Marcu, sâmbătă, 25 aprilie, cardinalul secretar de Stat Pietro Parolin a celebrat o Sfântă Liturghie în bazilica Sfântul Marcu din Veneţia, la invitaţia patriarhului Francesco Moraglia.
Cardinalul Parolin, originar din regiunea Veneţiei, a subliniat actualitatea perenă a Evangheliei în greutăţile sociale din timpurile noastre dar şi faptul că ziua de 25 aprilie coincide cu cea de a 70-a aniversare de la sfârşitul, în Italia, al celui de al Doilea Război Mondial. La predica Sfintei Liturghii din bazilica veneţiană cardinalul Parolin a spus că ”în timp ce ne îngrijorează ştirile despre numeroasele tragedii şi conflicte din lume şi luăm act că discriminările şi persecuţiile din motive religioase, etnice sau ideologice nu sunt o moştenire a trecutului, dar sunt din păcate prezente şi în cronica timpurilor noastre, să ne fie îngăduit să-i mulţumim Domnului pentru numeroasele beneficii şi progrese pe care cei 70 de ani de pace le-au făcut posibile”. ”Amintirea încheierii ultimului conflict mondial – a continuat prelatul - să ne facă să lucrăm cu reînnoită vigoare pentru pacea şi concordia dintre popoare, să ne solicite la a fi solidari cu refugiaţii şi cu cei din urmă”. Aceeaşi comemorare – a reluat cardinalul – îndeamnă la ”a rămâne vigilenţi în faţa pericolelor care provin de la cei care, instrumentalizând şi manipulând un interes de parte, o ideologie sau o religie, în loc să aducă eliberare şi dreptate, poartă umanităţii rănile sfâşietoare ale violenţei şi asupririi”.
Prelatul vatican a mai remarcat în cuvântul său legătura fecundă dintre vestirea Evangheliei şi progresul unei societăţi: ”Fundamentul ultim care a permis speranţei să predomine asupra temerii, creativităţii să înflorească în forme originale, scânteind energii nebănuite şi schimbând piedicile în ocazii şi provocări de învins, este forţa Evangheliei şi vitalitatea ei plină de bucurie”. ”Aducându-ne Evanghelia – a continuat cardinalul Parolin - Sfântul Marcu ne-a elevat spre cele înalte, ne-a făcut să ne întâlnim cu Cuvântul şi prezenţa vie a Celui înviat, eliberându-ne în acest fel de temerile inconsistente din faţa unui viitor necunoscut, de pesimismul steril din faţa greutăţilor prezentului şi de tristeţea şi angoasa pentru erorile trecutului”.
”Sfântul Marcu – a mai spus cardinalul secretar de Stat - să ne îndemne pe toţi să citim din nou Evanghelia, ca să-i descoperim prospeţimea perenă şi actualitatea şi bucuria aducătoare de pace care coboară în sufletul oricărei persoane care primeşte vestea cea bună a Învierii Domnului Isus. Celor care ocupă poziţii de răspundere în sfera civilă, el să le inspire curajul, statornicia şi dăruirea necesare pentru îndeplinirea înaltei îndatoriri de slujire a binelui comun. Să-i ajute să găsească cu claritate obiectivele prioritare spre care să se îndrepte şi căile cele mai potrivite pentru realizarea lor”.
În fine, amintind vizita papei Benedict al XVI-lea din 7 mai 2011 în oraşul lagunar, cardinalul Parolin a cerut ca Sfântul Marcu ”să-i ajute pe toţi cetăţenii să fie realişti nu mai puţin exigenţi în aşteptările şi cerinţele lor, astfel încât să existe spaţiu pentru căutarea celor optime dar să fie capabili în acelaşi timp de a se bucura şi de binele posibil, conştienţi de complexitatea problemelor şi de greutatea obiectivă în a dispune imediat de toate soluţiile”.
rv – A. Dancă

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.