Română | Italiano
AcasăŞtiri20153 Iunie: Parohia Flaminia-Euclide Roma Nord la Sărbătoarea Popoarelor
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11639.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11639.jpg

Ştiri

Parohia Flaminia-Euclide Roma Nord la Sărbătoarea Popoarelor

Parohia Flaminia-Euclide Roma Nord la Sărbătoarea Popoarelor

Duminică 17 mai, sa desfăşurat la Roma, in Bazilica S. Giovanni in Laterano, a 24-a ediţie a Sărbătorii Popoarelor cu tema: „Chiesa senza frontiere” (Biserica fără frontiere).
Evenimentul a fost promovat şi organizat de Dieceza de Roma, Ufficio Migrantes împreună cu misionarii scalabriniani, Caritas Roma şi Primăria aceluiaşi oraş.
Acest eveniment are loc în fiecare an a treia duminică din luna mai.
Sărbătoarea scoate in evidenţă prezenţa şi împărtăşirea caracterului multicultural şi multietnic al comunităţilor de emigranţi prezenţi la Roma care trăiesc, participă şi contribuie prin muncă, taxe, diversitatea spirituală – cultură şi prin credinţa lor în unire cu Roma.
Sfânta Liturghie a fost celebrată de Eminenţa Sa Cardinal Francesco Montenegro, Arhiepiscop de Agrigento.
În cadrul Sfintei Liturghii membrii celor 28 di comunităţi catolice de diferite rituri prezente în Bazilică şi-au esprimat diversitatea şi frumuseţea particulară prin cântece şi imnuri liturgice.
Din partea parohiei noastre a participat un grup de credincioşi care au cântat după Tatăl nostru şi, în timpul salutului de pace, cântarea: „Fraţi creştini”. Alături de foarte mulţi preoţi catolici, greco-catolici şi de alte rituri a fost şi părintele nostru Serafim Vescan Iulian.
Eminenza Sa în predica ţinută, s-a referit la două momente importante, sărbătoarea Înălţării Domnului la Cer şi Sărbătoarea popoarelor, făcând o frumoasă analogie asupra faptului că Mântuitorul s-a Înălţat la cer să pregătească un loc pentru toţi prezenţi şi care cred în el pentru că acolo sunt multe locuri după cum în Dieceza de Roma s-au găsit locuri pentru toţi emigranţi.
După terminarea Sfintei Liturghii s-a continuat în piaţa S. Giovanni în Lateran cu o agapă fraternă şi un frumos spectacol în diversitatea şi caracteristica proprie cu îmbrăcămintea naţională şi cântecele şi dansurile lor regionale.
Maria Pintilie

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.