Română | Italiano
AcasăŞtiri20158 Iunie: Pelerinajul comunităţii din Vicenţa la Giulgiul din Torino
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11671.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11671.jpg

Ştiri

Pelerinajul comunităţii din Vicenţa la Giulgiul din Torino

Pelerinajul comunităţii din Vicenţa la Giulgiul din Torino

Cu siguranţă, pentru comunitatea din Vicenţa vizita la Giulgiul din Torino din 7 iunie a prezentat unul din momentele cele mai importante din punct de vedere spiritual din acest an.
Giulgiul din Torino este pânza sau linţoliul în care a fost înfăşurat Isus după ce a fost coborât de pe cruce. Faptul îşi are fundamentul în Sfintele Evanghelii: astfel Sf. Marcu spune: „... a venit Iosif din Arimateea, şi a îndrăznit să intre la Pilat şi să ceară trupul lui Isus...” care „i-a dăruit trupul lui Iosif. După ce a cumpărat un Giulgiu, l-a luat jos, l-a înfăşurat in Giulgiu şi l-a pus intr-un mormânt care fusese săpat în stâncă (Mc 15,42 ş.u.), iar în Evanghelia lui Ioan se precizează faptul că: „Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Isus, dar în ascuns, de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Isus. Pilat i-a permis. Atunci, a venit şi a luat trupul lui Isus. A venit şi Nicodim, cel care fusese mai înainte la el noaptea, şi a adus un amestec de mir si aloe, cam de o sută de litre. Ei au luat trupul lui Isus, l-au înfăşurat in Giulgiuri, după cum este obiceiul de înmormântare la evrei. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou...” (Ioan 19, 38 ş.u).
Pânza se află la Torino din 1578, unde a fost transferată pentru a scurta obositoarea călătorie a Sf. Carol Boromeu ce voia să-l venereze, împlinind astfel jurământul făcut pentru eliberarea oraşului Milano de ciumă.
De atunci, anul acesta este al 12-lea în care Giulgiul este expus publicului şi va rămâne la vedere până în ziua de 24 iunie.
În data de 21 iunie va fi oficiată o Liturghie solemnă cu ocazia expunerii Giulgiului chiar de către Papa Francisc. Anunţul a fost dat de către Sfântul Părinte la 5 noiembrie când, cu ocazia audienţei generale în Vatican, Papa comunica: „... îl salut înainte de toate arhiepiscopul de Torino, Mons. Cesare Nosiglia şi delegaţia oficială a diecezei, primarul Piero Fassino. Sunt bucuros să anunţ că, cu voia lui Dumnezeu, la 21 iunie, mă voi duce în pelerinaj la Torino pentru a venera Sfântul Giulgiu şi pentru a-l onora de Sfântul Giovanni Bosco, cu ocazia a 200 de ani de la naşterea sa”.
La 20 aprilie 1980, Sfântul Papă Ioan Paul al II-Iea, făcând referire la pânza în care a fost înfăşurat Isus, afirma: „Am văzut Giulgiul sfânt, relicva cea mai splendidă a Patimii şi a Învierii”.
Comunitatea noastră a pornit încă în zorii zilei pentru a ajunge la ora 11,00, momentul la care a fost programată intrarea. La sosire am fost primiţi cu multă cordialitate de către voluntarii care asigurau buna desfăşurare a evenimentului.
Parcursul a fost împărţit în 3 etape: la intrare am avut ocazia să vedem „itinerarul sfinţilor” torinezi între care îi amintim pe don Bosco (născut în 1815) şi pe călugărul Luigi Bordino, beatificat la 2 mai 2015, apoi am intrat în sala de „prelectură”, o încăpere în care erau proiectate imagini despre Giulgiu, iar per urmă s-a avut acces la vederea Giulgiului propriu zis în Catedrală. Aici fiecare a avut ocazia să rămână câteva momente în linişte sau să-şi spună o rugăciune în faţa Sfântului Giulgiu.
Vizita de la Catedrală s-a terminat cu o rugăciune înaintea Giulgiului, spusă împreună cu ceilalţi pelerini, veniţi şi ei cu ocazia expunerii.
De aici ne-am deplasat la Muzeul Giulgiului şi Muzeul Diecezan unde este expusă celebra operă: „Milă pentru Isus mort” al lui Fra Angelico, în Italia cunoscut sub numele de Beato Angelico, cel mai important pictor renascentist.
Pe urmă, după prânz, am vizitat Sanctuarul „La Consolata”, unde se află icoana Maicii Domnului cu Pruncul Isus a cărei regăsire datează din anul 1104.
A fost într-adevăr o zi de neuitat. Mulţumim organizatorilor, în special părintelui Raimondo Salanschi pentru minunata zi petrecută împreună.
          
Diana Ţicău - Bianca Drilea - Claudia Calestru

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.