Română | Italiano
AcasăŞtiri201515 August: Sarbatoarea parohiei din Imola
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11690.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11690.jpg

Ştiri

Sarbatoarea parohiei din Imola

Sarbatoarea parohiei din Imola

Într-o atmosferă de sărbătoare, sâmbătă 15 august 2015, comunitatea greco-catolică din Imola a sărbătorit la biserica San Giacomo cel de-al treisprezecelea an al prezenţei sale la Imola, ca şi comunitate religioasă.
De sărbătoarea ”Adormirea Maicii Domnului” una dintre cele mai îndrăgite sărbători liturgice din cadrul verii, biserica s-a umplut de credincioşii veniţi să o cinstească pe Fecioara Maria şi să aducă laudă lui Dumnezeu, chiar dacă mulţi dintre credincioşii parohiei au fost plecaţi în Romania să îşi viziteze rudele.
Împodobită de sărbătoare, biserica a fost înfrumuseţată cu epitaful care reprezenta adormirea Maicii Domnului donat de două familii de credincioşi ai parohiei si icoana cu aceeaşi scenă şi cea reprezentând Sf. Familie care au fost puse pe suporturile nou cumpărate în acest scop al creării unui ambient liturgic cât mai adecvat cu misterele care se celebrează în biserică.
În cadrul predicii de la Sf. Liturghie, pr. Tiberiu a subliniat importanţa Fecioarei Maria în economia mântuirii neamului omenesc şi a faptului că ea a colaborat întotdeauna cu harul lui Dumnezeu făcându-se întru totul ”servitoarea Domnului”, prin umilinţă şi iubire. Prin modelul ei de viaţă trăită în credinţă şi în ascultare faţă de Dumnezeu şi de fiul ei Isus, Maria ne-a dat modelul prin care şi noi să încercăm să facem zilnic voia lui Dumnezeu.
Datorită virtuţilor sale şi a meritelor vieţii sale exemplare, la sfârşitul vieţii sale pământeşti, Sf. Fecioară a fost înălţată cu trupul şi sufletul la cer şi încununată de Dumnezeu ca Regină a cerului şi a pământului aşa cum se celebrează în aceeaşi zi în ritul latin. Acesta este un adevăr de credinţă (o dogmă a întregii Biserici Catolice) promulgat de papa Pius al XII - lea, în 1 noiembrie 1950 prin constituţia apostolică “Munificentissimus Deus”, proclamând astfel în mod solemn măreţia Mariei nu doar în viaţa aceasta ci si după moartea fizică.
Această moarte fizică a Mariei, deşi a fost una reală, a fost ca o adormire, un semn de trecere blândă de la viaţa aceasta la viaţa veşnică.
”Faceţi tot ceea ce El vă va zice” a fost îndemnul Fecioarei Maria către slujitorii nunţii de la Cana Galileii, dar acest îndemn este valabil şi pentru noi toţi credincioşii din ziua de astăzi, deoarece contează să facem ceea ce Dumnezeu cere de la noi (mai ales să facem binele. să ne ajutăm şi să ne iubim reciproc) pentru a ajunge şi noi la mântuirea veşnică.
Punându-ne sub ocrotirea Sf. Fecioare Maria, în cursul vieţii noastre, vom fi siguri că avem o puternică mijlocitoare a noastră faţă de Fiul ei Isus, gata să ne ajute în momentele de încercare sau în greutăţile vieţii aşa cum bine zic pricesnele noastre mariane:
”Sub steagul Tău, Marie, voioşi ne înrolăm;
Şi pentru veci noi Ţie credinţă îţi jurăm.
Regină eşti şi Mamă, în lume şi în cer;
Aceia ce Te cheamă sunt siguri că nu pier”.
Încredinţându-ne cu un devotament constant în slujba Fecioarei Maria, avem certitudinea că ea nu ne va părăsi ci ne va ajuta să ajungem şi noi sus în cer spre a o lăuda pe veci.
La momentul Sf. Împărtăşanii credincioşii prezenţi au cântat cu bucurie unul dintre cântecele mariane cele mai îndrăgite şi anume, ”O Măicuţă Sfântă”, exprimând astfel iubirea lor faţă de Maria.
La sfârşitul Sf. Liturghii, credincioşii s-au închinat în faţa icoanei şi a epitafului cu Adormirea Maicii Domnului, sărutând crucea şi apoi au fost miruiţi de către preot.
Le mulţumim tuturor celor care au participat la această sărbătoare şi care au contribuit ca această sărbătoare să iasă cât mai reuşită! Domnul să vă binecuvânteze şi Fecioara Maria să vă ocrotească!
P. Tiberiu Sîrbu

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.