Română | Italiano
AcasăŞtiri20154 Octombrie: Întâlnirea europeană a preoţilor români uniţi la Viena
Arhivă foto
Anul: 2018 » Eveniment: Celebrăm Centenarul Marii Uniri, cinstim valorile României » Titlu: 11018.jpg

Anul: 2018

Eveniment: Celebrăm Centenarul Marii Uniri, cinstim valorile României

Titlu: 11018.jpg

Ştiri

Întâlnirea europeană a preoţilor români uniţi la Viena

Întâlnirea europeană a preoţilor români uniţi la Viena

Întâlnirea preoţilor din Diaspora europeană a fost organizată anul acesta prin grija şi efortul pr. prot. Vasile Luţai cu preoţii Protopiatul Român Unit din Viena, fostă capitală imperială unde au fost trimise cererile românilor transilvăneni cu dorinţa de a fi ascultate şi după multe multe suferinţe s-a ajuns la făurirea unui eveniment istoric spre binele unui neam întreg: Unirea ce a format Romania Mare în anul 1918.
Cu emoţie şi simţ al responsabilităţii ne-am reamintit la Viena că suntem urmaşii unor personalităţi de seamă care s-au remarcat prin acţiunile lor pentru neam şi ţară, parte integrantă a mărturisirii credinţei, fiind totodată apărători ai drepturilor românilor şi înfăptuitori ai idealurilor acestora: Teofil, Atanasie Anghel, Inochetie Micu Klein, Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Sincai, Ion Budai Deleanu etc., până la Card. Iuliu Hossu şi mulţi alţii.
În ultimul deceniu, Diaspora românească în Europa a cunoscut un proces de stabilizare şi organizare a celor peste trei milioane de români, dintre care o parte însemnată au reuşit să-şi regăsească identitatea de creştini uniţi cu Roma, după o lungă perioadă (1948-1989) în care a fost anihilată sistematic Biserica Română Unită, a fost scosă în afara legii prin decret de stat ateu şi, după modelul stalinist, credincioşii au fost înglobaţi în noi sisteme care au deservit obligatoriu, direct sau indirect regimul comunist ateu şi dictatorial.
Prin grija pastorală a P.S. Sale Virgil, responsabil cu Diaspora în Europa din partea Sinodului, s-a ajuns la formarea unor comunităţi în principalele zone unde se află un număr însemnat de români, îndeosebi în Italia, Spania, Germania, Austria, Franţa, Anglia, Belgia, Irlanda şi altele.
Întrunirea de la Viena, la trei ani după cea de la Venezia din toamna anului 2012, a fost un moment de reîntâlnire şi cunoaştere reciprocă a participanţilor, împărtăşirea experienţelor la nivel pastoral şi personal şi bucuria de a ne revedea împreună cu preasfinţitul părinte episcop.
Preasfinţitul Virgil a condus lucrările întâlnirii, iar pr. Gabriel Buboi, rector al Colegiului Pio Romeno din Roma a luat rolul de moderator.
Dileme şi provocări, situaţii complexe de natură juridică şi pastorală au fost temele principale ale întâlnirii. Pr. Ioan A. Pop, coordonator naţional în Italia a ţinut o conferinţă cu titlul: „Identitatea eclezială a credincioşilor greco-catolici. Dificultăţile pastorale în diasporă”. La sfârşitul conferinţei a avut loc o dezbatere pe aceste teme cu toţi participanţii.
Coordonatorii naţionali sau responasabilii din fiecare ţară au prezentat succint situaţia Bisericii noastre în respectivele zone unde se află preoţii şi comunităţile de români. Este interesantă evoluţia conceptelor care stau la baza organizării unui grup de persoane dintr-o ţară într-alta. De exemplu, în Germania la München conceptul de „misiune” este depăţit şi înlocuit cu unul adecvat contextului european actual, adică cel de „Comunitate de limbă maternă" cu motivaţia că nici o persoană nu este străin pe teritoriul german, ci există persoane de diferite naţionalităţi sau provenienţe, de diferite culturi şi familii lingvistice.
Austria are „Ordinariatul pentru bisericile orientale”, Ordinarius fiind chiar Card. Christoph Schönborn, ceea ce oferă un statut şi o structură eccleziastică adecvată prezenţei noastre în raport cu Biserica locală şi Universală, cu Statul şi cu celelalte Biserici creştine. Existenţa unui „Exarhat Apostolic” pentru Europa a Bisericii noastre ar fi bnevenită pentru o mai bună stabilitate, pentru păstrarea identităţii credincioşilor Bisericilor Orientale „sui iuris” şi nu în ultimul rând pentru o mai bună întegrare după viziunea post-conciliară „unitate în diversitate”.
Întărirea relaţiilor personale şi oficiale cu episcopii Bisericilor locale din fiecare tară şi din fiecare diecezaă este foarte importantă, în folosul credincioşilor şi a propovăduirii mesajului evanghelic.
Rugăciunea, îngrijirea pastorală şi spirituală a credincioşilor sunt aspectele cele mai importante pe care le-a amintit şi P.S. Virgil în omeliile de la sfintele slujbe şi la intervenţiile sale pe parcursul întâlnirii de la Viena.
Am putea sintetiza aceste gânduri prin expresia „dimensiunea misionară” şi capacitatea fiecărui preot de a lua asupra sa greutăţile şi dificultăţile drumului pe care îl parcurge, urmând lui Hristos Domnul, recunoscători că avem atâţia marturisitori martiri recenţi în sânul Bisericii Române Unite. „Credinţa noastră este viaţa noastră” afirma în plină persecuţie Card. Iuliu Hossu, a cărui memorii vor vedea în curând lumina tiparului şi în limba italiană.
Întâlnirea europeană a preoţilor la Viena a cuprins şi momente culturale, artistice şi festive dintre care amintim: vizita oraşului Viena - cu un ghid de excepţie în persoana doamnei dr. Laura Balomiri - una dintre cele mai frumoase şi sigure capitale ale lumii; vizita ghidată la Mănăstirea augustiniană Stift Klosterneuburg, o perlă arhitectonică, artistică şi cultural-spirituală a Austriei, unde se produce unul dintre cele mai bune vinuri austriece.
Vecernia după rânduiala tradiţiei orientale a ritului bizantin celebrată în bazilica augustiniană a fost un moment înălţător pentru toţi, iar primirea din partea Abatelui primat augustinian Can Reg. Bernhard Backovsky a fost foarte călduroasă, culminând cu o agapă frăţească în restaurantul din incinta castelului mănăstirii.
La încheierea întâlnirii de la Viena a preoţilor români uniţi din Diaspora europeană, preasfinţitul Virgil a mulţumit tuturor participanţilor pentru misiunea pastorală pe care o desfăşoară fiecare, transmiţând credincioşilor arhiereasca binecuvântare.
Mulţumim organizatorilor şi tuturor celor care au contribuit la buna reuşită a evenimentului.
Noi, preoţii din Italia, mulţumim părinţilor sinceli pr. Vasile Al. Barbolovici (Italia Settentrională), pr. Marinel Mureşan (Italia Centru) şi coordonatorului naţional pr. Ioan Al. Pop (Roma şi Italia Meridională), la care se alătură noii protopopi, pentru grija pastorală şi legăturile de comuniune existente.
P. Ioan Mărginean-Cociş

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.