Română | Italiano
AcasăŞtiri201010 Decembrie: Excelenţa Sa, Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11568.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11568.jpg

Ştiri

Excelenţa Sa, Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, a onorat Parohia Roma-Euclide participând la Sărbătoarea Naţională României şi la Concertul de colinde susţinut de corul Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma

Excelenţa Sa, Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, a onorat Parohia Roma-Euclide participând la Sărbătoarea Naţională României şi la Concertul de colinde susţinut de corul Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma

În cadrul parohiei Euclide, Roma, a avut loc o sărbătoare cu o dublă semnificaţie. În primul rând, prin prezenţa Excelenţei Sale, Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun la această sărbătoare, s-a marcat unirea credincioşilor români din această parohie, “în cuget şi în simţire” cu cei rămaşi în ţară, şi care împreună au sărbătorit ziua naţională a României.
Tonul şi totodată punctul culminant al acestui eveniment, l-a reprezentat Sfânta Liturgie, celebrată de către părintele Gabriel Marincaş. Au concelebrat, împreună cu părintele Vasile Gorzo şi părintele Cristian Crişan, şi Excelenţa sa Episcop Francesco Gioia din partea Vaticanului, împreună cu monseniorul Bruno parohul parohiei Sfânta Ana din Vatican şi monseniorul Pierpaolo Felicolo directorul biroului Migrantes din cadrul Vicariatului Romei.
În cadrul omiliei de sfârşit, Excelenţa Sa a adus un cuvânt de încurajare, comunităţii române, subliniind faptul că şi domnia Sa, la fel ca şi aceşti credincioşi, nu este de origine italiană şi că înţelege greutăţile celor aflaţi departe de casă.
Răspunsurile la Liturghie au fost date de către corul Colegiului Pontifical “Pio Romeno” din Roma, condus de către maestrul Andrei Roman.
Fiecare moment al acestei sărbători s-a bucurat totodată de prezenţa Excelenţei Sale, domnul ambasador pe lângă Sfântul Scaun.
Momentele care au urmat Liturghiei au stat tot sub semnul sărbătorii, de data aceasta în stil tradiţional, anticipând oarecum Marea Sărbătoare a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Îndată după Sfânta Liturghie, în sala albastră a parohiei Euclide, a avut loc concertul de colinde, susţinut de către corul Colegiului “Pio Romeno”. Momentul a fost urmat de către un program artistic susţinut de către copiii parohiei Euclide precum şi de o scenetă tradiţională de Crăciun, care a adus în prim plan figura “participanţilor” la acest dar gratuit pe care Dumnezeu L-a făcut omului: păstorii şi magii.
Sărbătoarea s-a încheiat cu agapa tradiţională din sala festivă a parohiei, moment la care au participat distinşii oaspeţi împreună cu părintele paroh Serafim şi cu grupul de studenţi români, precum şi cu comunitatea de credincioşi.
Cu această ocazie părintele Serafim Iulian Vescan, responsabilul comunităţii din Euclide, a amintit de Episcopul Greco-Catolic de pie memorie, Iuliu Hossu, care în Senatul României a purtat stindardul luptei pentru afirmarea şi păstrarea valorilor spirituale şi a identităţii naţionale româneşti primind onoarea de a fi desemnat ca şi „Vestitor al Marii Uniri” citind Actul Unirii la Marea Adunare Naţională de 1 decembrie 1918. Un rol important la avut Biserica Română Unită Greco-Catolică pregătind intelectuali la Şcolile Ardelene, pregătind poporul, preoţii şi Episcopii pentru acest eveniment, după cum s-a scris în multe articole (în „Făclia” din 1937, etc.), căci dacă nu era Unirea de la 1700, nu era nici Petiţia Naţională de la Blaj din anul 1848, şi nici Unirea de la 1918. Ce frumos este când fraţii sunt împreună, cum spune psalmistul. Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu s-a îmbrăţişat cu Episcopul ortodox Miron Cristea de la Caransebeş, zicând cuvintele: „Pe cum ne vedeţi azi îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămâneţi pe veci toţi fraţii români”. Cuvintele Episcopului Iuliu Hossu, care mai târziu a devenit primul Cardinal al României, răsună şi azi: „Credinţa noastră este viaţa noastră”, cuvinte sfinte care ne călăuzesc şi pe noi astăzi. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu, ca acest „Mare om şi mare român” şi martir şi mărturisitor al credinţei să fie cât mai repede canonizat şi ridicat la cinstea altarelor Bisericii din România, şi ca Marea Unire să dăruiască peste veacuri unirea inimilor tuturor românilor şi nimic să nu le poată dezbina.
Sărbătorile reprezintă comuniune. În Sfânta Liturghie omul experimentează profunda unire cu Dumnezeu prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său, Sfânta Euharistie, această despicătură coborâtă din cer. Mai apoi, pentru că o autentică relaţie cu Dumnezeu este exprimată (şi) prin comuniunea cu aproapele, fiecare credincios este chemat să participe împreună cu comunitatea la viaţa acesteia.
Naşterea Domnului nu înseamnă altceva decât naşterea omului la viaţă, o viaţă trăită în comuniune cu ceilalţi, pentru mai mare mărirea lui Dumnezeu. Fie ca Sfintele Sărbători să aducă în sufletele fiecărui credincios, motivul suprem al trăirii şi al convieţuirii noastre pe acest pământ: Isus Hristos.
Lăudat să fie Isus Hristos!
Student Marcel Achim

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.