Română | Italiano
AcasăŞtiri201520 Decembrie: Cateheze la Padova în Postul Crăciunului 2015
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească » Titlu: 11623.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească

Titlu: 11623.jpg

Ştiri

Cateheze la Padova în Postul Crăciunului 2015

Cateheze la Padova în Postul Crăciunului 2015

Precum se întâmplă în fiecare an în comunitatea greco-catolică din Padova, şi în Postul Crăciunului 2015 a continuat frumoasa tradiţie instaurată de către pr. Cristian Sabău de a ne primeni mintea şi sufletul cu cateheze pe anumite teme. Anul acesta s-a urmat ca text de bază Catehismul Mic al Bisericii Catolice.
Fiecare Liturghie duminicală din cele 5 săptămâni de dinaintea Crăciunului s-a concluzionat cu prezentarea catehezelor de către preoţii şi ipodiaconii noştri, după cum urmează: Pr Cristian Sabău -prima şi a 5-a duminică, pr. Aetius Pop -duminica a 2-a şi a 6-a, ipodiaconul prof. Giuseppe Munarini -duminica a 3-a, iar ipodiaconul Marius Păcală, aflat la Padova pentru studii, -duminica a 4-a. Întreg ciclul de cateheze a fost susţinut atât verbal (cu traducerea textului scris în limba italiană, pentru prietenii italieni care erau de faţă), dar şi prin mijloace tehnice de prezentare a materialelor în diapozitive power-point şi video.
În PRIMA duminică din Post, 15 noiembrie, pr. Cristian Sabău a deschis ciclul cu o Introducere (art. 1-6 ), prin care cei prezenţi au fost familiarizaţi cu noţiunea teologică de a fi creştin adevărat, cu motivaţiile a credinţei şi cu mărturisirea acesteia. Sunt cele două embleme ale unei persoane care îşi trăieşte în chip autentic vocaţia primită la botez. De asemenea, pr. Cristian a explicat ce este învăţătura creştină şi, în acest sens, care este rolul catehizării în viaţa Bisericii. Este necesar, spunea el, să cunoaştem Catehismul, aprofundând cele 4 parţi ale sale: Simbolul Credinţei, Poruncile, Sacramentele şi Rugăciunea. O idee importantă, care a fost subliniată de părintele Cristian, se referea la faptul că acest catehism (“Catehismul Mic al lui Pius al X-lea”) pune accentul pe cunoaşterea intelectuală a credinţei, însă creştinismul e mai mult decât dimensiunea raţională a lucrurilor pe care pot fi cunoscute mental: trăirea credinţei reprezintă o scufundare a vieţii omului în viaţa lui Dumnezeu şi a lui Cristos făcut om.
În A DOUA duminică din Post, 22 noiembrie, pr. Aetius Pop a susţinut o amplă cateheză axată pe două direcţii: cea dintâi, referitoare la Simbolul credinţei, iar cea de-a doua, pe ceea ce este Dumnezeu (art 7-18). După prezentarea pe scurt a formelor pe care Simbolul de credinţă (sau “Crezul”) le-a îmbracat de-a lungul istoriei creştinismului, pr. Aetius s-a oprit asupra a ceea ce numim astăzi “Crez apostolic” sau “Simbolul Apostolilor”, care reprezintă baza şi sinteza credinţei noastre.
Apoi, părintele a explicat atributele lui Dumnezeu şi de ce anume putem spune despre Acesta că este desăvârşit, veşnic, omniprezent, atotştiutor, atotputernic, sfânt, drept.
În 29 noiembrie, A TREIA duminică din Postul Crăciunului, cateheza a fost prezentată de către ipodiaconul Giuseppe Munarini (art. 19-24). Tema acestei duminici a fost Sfântă Treime. S-a încercat o explicare şi o analiză a textelor biblice care exprimă ceea ce înseamnă pentru noi Sfânta Treime, cum s-a manifestat de-a lungul istoriei Dumnezeu în cele trei persoane şi cum ideea de “mister”dezvăluit nouă de Dumnezeu -şi pe care nu-l putem pricepe cu mintea noastră- este determinantă în ceea ce priveşte credinţa în Sfânta Treime, pe care o arătam prin semnul Sfintei Cruci.
Cateheza A PATRA, despre facerea lumii şi despre îngeri (art. 25-34) a fost susţinută pe data de 6 decembrie de către ipodiaconul Marius Păcală, moment care a coincis cu Sărbătoarea Hramului comunităţii noastre (Sfântul Nicolae) şi a precedat slujba Sfântului Maslu. Într-un mod viu şi personal, ipod. Marius Păcală ne-a prezentat o expunere cu privire la lucrarea lui Dumnezeu asupra lumii şi la implicarea Sa personală şi statornică în mersul istoriei şi în vieţile noastre. În a două parte a catehezei, ipodiaconul Marius s-a oprit asupra subiectului atât de îndrăgit al îngerilor şi în special al îngerului păzitor. Printr-o relatare personală despre îngerul său păzitor, ne-a atras atenţia că acesta e permanent alături de noi, contează doar să nu-l uităm şi implicit să-l punem la “lucru”prin rugăciune şi comuniune.
În A CINCEA duminică din Post, 13 decembrie 2015, părintele Cristian Sabău a dezvoltat cateheză depre cei dintâi oameni şi despre păcatul stramoşesc (art 35-45). Preţuind rezultatele ştiinţei şi arheologiei asupra vechimii lumii şi a apariţiei vieţii, pr. Cristian s-a concentrat asupra valorii simbolice şi universale a creaţiei celor dintâi oameni şi ne-a propus o reflecţie asupra “păcatului strămoşesc”, cu consecinţele sale religioase, sociale şi naturale.
Ultima duminică din Postul Crăciunului a fost încununată de A ŞASEA cateheză susţinută de părintele Aetius Pop, despre Mântuitor şi despre întruparea Fiului lui Dumnezeu (art 48-61). În faţa ochilor noştri s-au perindat minunatele icoane din prezentarea media care a însoţit cateheza şi care ne-au introdus în privirea plină de Iubire şi Milostivire a Mântuitorului şi a Maicii Sale. Am aprofundat şi interiorizat cine este Mântuitorul sau Mesia şi de ce îl numim “Domnul nostru”. De asemenea, pr. Aetius ne-a făcut o prezentare sintetică asupra doctrinei Bisericii care, prin reflecţii serioase şi Concilii ecumenice, a propus o viziune clară şi unitară asupra persoanei Cuvântului făcut om. În scurt timp vom sărbători din nou Crăciunul şi pentru a nu trece în grabă şi forfotă lumească pe lângă această revelaţie a lui Dumnezeu în lume, pr. Aetius s-a oprit asupra misterului întrupării Fiului lui Dumnezeu, făcându-ne să înţelegem că în Isus Cristos sunt două firi (naturi), cea umană şi cea dumnezeiască, dar o singură persoană: persoană dumnezeiască. Părintele a vorbit şi depre Maica Sfântă prin care Fiul a venit în lume şi despre Iosif, purtătorul de grijă a lui Isus.
Prin milostivirea lui Dumnezeu, prin hărnicia spirituală şi interesul lor faţă de oamenii pe care îi păstoresc, preoţii noştri au reuşit - şi în acest Post - să ne hrănească minţile şi sufletele în vederea întâmpinării Naşterii Domnului. Pentru aceasta le mulţumim, dorind tutuor Sărbători cu pace şi binecuvântări.
Laura Raita

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.