Română | Italiano
AcasăŞtiri201621 Ianuarie: Susţinerea tezei finale despre „Neprihănirea Fecioarei Maria în Tradiţia ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11669.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11669.jpg

Ştiri

Susţinerea tezei finale despre „Neprihănirea Fecioarei Maria în Tradiţia Greacă, în învăţătura Sfântului Grigorie Palama şi în iconografia occidentală a Arborelui lui Iesei”

Susţinerea tezei finale despre „Neprihănirea Fecioarei Maria în Tradiţia Greacă, în învăţătura Sfântului Grigorie Palama şi în iconografia occidentală a Arborelui lui Iesei”

În structurile academice ale Bisericii Catolice a rămas din evul mediu un grad fără echivalent direct în mediul universitar laic, “Licentia Docendi”. Asemănător masteratului românesc sau “laurei magistrale” italiene, acest titlu se obţine însă după trei ani de studii intense, asigurând astfel accesul şi pregătirea următoarei trepte, cea a studiilor doctorale.
Inspirat fiind de exemplul părinţilor franciscani cu care din 2008 am început să lucrez în cadrul Exerciţiilor Spirituale desfăşurate în Mitropolia Banatului şi având ajutorul şi susţinera vrednicului de pomenire Mitropolit, Nicolae Corneanu, promotor neobosit al dialogului şi al frăţietăţii dintre toţi cei ce cred în Dumnezeu, în anul academic 2013/2014 m-am înscris la cursurile de „Licenza” ale Institutului de Studii Ecumenice din Veneţia.
După doi ani şi jumătate de cercetare, astăzi am avut bucuria de a putea prezenta în faţa comisiei, sub îndrumarea Părintelui Roberto Giraldo şi cu binecuvântarea PS Mesian al Lugojului, teza finală dedicată Neprihănirii Fecioarei Maria în tradiţia greacă-bizantină şi în iconografia latină, „L’Immacolatezza della Vergine Maria nella tradizione greca della Chiesa, nell\\\\\\\\\\\\\\\'insegnamento del Santo Gregorio Palamas e nell’iconografia occidentale dell’albero di Iesse”.
Preacurata Măică a lui Dumnezeu este rodul pregătirii multiseculare făcute de Tatăl în umanitate, prin mijlocirea credinţei drepţilor săi aleşi din Poporul lui Israel. Sfântul Grigorie Palamas sintetizează gândirea patristică şi ethosul liturgic de până la el arătând în mod clar cum Fecioara Maria este fructul doririi lui Dumnezeu, a planului Său de mântuire. Ea este suma întregului bine aşezat în creaţie şi în fiinţa ei neprihănită, ca într-un tezaur însufleţit este adunată toată căutarea sfinţilor patriarhi şi profeţi ai Vechiului Testament. Toate acestea pot fi în mod minunat privite şi contemplate în iconografia latină veche ce a încearcat să ilustreze mai înainte chiar de Dogma Neprihănitei Zămilsliri din 1854, acest adevăr al unicităţii şi importanţei Maicii Preacurate. După cum spunea deja în secolul IV, Sfântul Grigorie de Nyssa, Maria este neprihănită căci fiinţa ei este în întregime feciorelnică asemenea Tatălui Ceresc Care fiind desăvărşit a născut mai nainte de veci, fără de patimă pe Dumnezeiescul Său Fiu. Mama Fiului lui Dumnezeu trebuia să fie o adevărată oglindire a sfinţeniei dumnezeieşti pentru a putea da trup Cuvântului, pentru a-l putea purta în pântecele său, a-l naşte şi a-l creşte pe Hristos.
Cu ajutorul Preasfintei Treimi, a Preacuratei Fecioare, a sfinţilor părinţi pe care i-am studiat, am primit astăzi, 21 ianuarie 2016, titlul de „Licentia Docendi” pentru a continua pe mai departe cercetarea şi predarea teologiei.
Ionuţ Blidar

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.