Română | Italiano
AcasăŞtiri201626 Ianuarie: „Chemaţi pentru a vesti tuturor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu”
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua Dialogului dintre evrei şi creştini » Titlu: 11629.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua Dialogului dintre evrei şi creştini

Titlu: 11629.jpg

Ştiri

„Chemaţi pentru a vesti tuturor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu”

„Chemaţi pentru a vesti tuturor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu”

Vineri 22 ianuarie 2016 a avut loc în Parohia ”Izvorul Tămăduirii” din Cesena Întâlnirea ecumenică de rugăciune desfăşurată în contextul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea tuturor creştinilor. Schema celebrării ecumenice a urmărit modelul preparat de Comisia Internaţională pentru dialogul ecumenic după propunerea Comisiei naţionale din Letonia.
Tema din acest an reia cuvintele din Întâia epistolă catolică a Sfântului Petru: „Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam Sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată” (1 Pt.2,9).
La această rugăciune au participat Preasfinţia Sa Douglas Regattieri Episcop de Cesena-Sarsina, don Sauro Bagnoli responsabil cu ecumenismul in Dieceza Cesena-Sarsina, Gionatan Breci pastor al Bisericii adventiste de ziua a 7-a şi părintele Mihai David paroh al Bisericii Greco-Catolice din Cesena. De asemenea un cor al bisericii romano-catolice împreună cu enoriaşii parohiei au însufleţit rugăciunea.
Această întâlnire semnificativă răspunde cererii făcute de Cristos ucenicilor săi: „să fiţi una ca lumea să vadă; să fiţi una ca lumea să creadă”.
Episcopul Douglas Regattieri împreună cu don Sauro, pastorul Gionatan Breci şi părintele Mihai David au intrat în procesiune purtând candela pascală, o Biblie, o cană cu apă şi o farfurie cu sare, elemente simbolice ale misiunii noastre: primirea cu credinţă a Cuvântului lui Dumnezeu, darul Botezului ce ne face fii ai lui Dumnezeu, sarcina misionară primită de la Isus de a fi în El sarea şi lumina lumii.
Cu toţii am invocat coborârea Spiritului Sfânt pentru a deveni comuniune de dragoste şi sfinţenie, ca toţi să fie una în Cristos. Apoi ne-am pregătit cu mintea, inima şi corpul pentru a primi darul împăcării în drumul spre sfinţenie. S-a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu- lumină în viaţa noastră: Isaia 55, 1-3; versete din Psalmul 145 comentate de pr. Mihai David, din Întâia Epistolă a Sf. Petru 1Petru 2, 9-10 comentată de pastorul adventist Gionatan Breci şi Evanghelia după Matei 5, 1-16 explicată de Pss. Douglas Regattieri.
Hrăniţi de Cuvântul lui Dumnezeu, ca semn al misiunii împărtăşite, am gustat cu toţii puţină sare şi am aprins propria lumânare din Candela pascală. Una în Cristos prin Botez, am cântat Tatăl Nostru. Ne-am îmbrăţişat oferindu-ne pacea lui Isus apoi am primit binecuvântarea finală.
Părintele Mihai, în calitate de gazdă, a mulţumit tuturor pentru participare şi, în spirit misionar, ne-a îndemnat cu cuvintele: „Mergeţi de daţi Lumina!” în analogie cu chemarea din noaptea de Înviere „Veniţi de luaţi Lumină!” şi ne-a invitat să rămânem uniţi în spiritul Domnului şi să continuăm să fim sare şi lumină pentru comunităţile noastre, într-un ecumenism al carităţii, colaborând împreună pentru a construi Împărăţia Dragostei Divine, vestind cu bucurie tuturor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Aşa cum ne îndemna Sfântul Părinte, ni s-a cerut să dăruim timp ascultării – apostolatul „urechii” – adică să învăţăm această atitudine a răbdării. El are răbdare. Dumnezeu ştie să aştepte.
Această bucurie s-a prelungit cu o Agapă creştinească insufleţită de cântece populare româneşti şi romagnole.
Duminică 17 ianuarie a avut loc la Cesena Sărbătoarea tuturor Popoarelor cu participarea Preasfinţitului Douglas Regattieri Episcop de Cesena-Sarsina, a tuturor preoţilor reprezentanţi ai comunităţilor etnice catolice din Dieceză împreună cu enoriaşii lor care au săvârşit Liturghia arhierească urmată de o masă festivă cu delicatese aduse de fiecare comunitate.
David Claudia Daniela

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.