Română | Italiano
AcasăŞtiri201626 Ianuarie: „Să fiţi una ca lumea să vadă, să fiţi una ca lumea să creadă”
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Religii şi provocări ale viitorului » Titlu: 11633.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Religii şi provocări ale viitorului

Titlu: 11633.jpg

Ştiri

„Să fiţi una ca lumea să vadă, să fiţi una ca lumea să creadă”

„Să fiţi una ca lumea să vadă, să fiţi una ca lumea să creadă”

Duminică 24 ianuarie 2016 a avut loc în Parohia ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ” din Forli Sfânta Liturghie care a făcut parte din iniţiativele ecumenice programate în Săptămâna de Rugăciune dedicată Unităţii tuturor creştinilor. Cu mult interes, au participat credincioşi italieni uniţi în spiritul rugăciunii.
În cadrul evenimentelor din această Săptămână de Rugăciune, luni 18 ianuarie a avut loc în Catedrala din Forli întâlnirea ecumenică de rugăciune. Schema celebrării ecumenice a urmărit modelul preparat de Comisia Internaţională pentru dialogul ecumenic după propunerea Comisiei naţionale din Letonia. Tema din acest an reia cuvintele din Întâia epistolă catolică a Sfântului Petru: „Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam Sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată” (1 Pt.2,9).
La această rugăciune au participat Preasfinţia Sa Lino Pizzi Episcop de Forli-Bertinoro, don Enrico Casadio responsabil cu ecumenismul in Dieceză, Roberto Ianno pastor al Bisericii adventiste de ziua a 7-a, părintele Florin Haniş paroh al Bisericii ortodoxe, părintele Mihai David paroh al Bisericii Greco-Catolice din Forli. De asemenea un cor al bisericii romano-catolice a însufleţit rugăciunea. Această întâlnire semnificativă răspunde cererii făcute de Cristos ucenicilor săi: „să fiţi una ca lumea să vadă; să fiţi una ca lumea să creadă”.
Cu toţii am invocat coborârea Sfântului Spirit pentru a deveni comuniune de dragoste şi sfinţenie, ca toţi să fie una în Cristos. Apoi ne-am pregătit cu mintea, inima şi corpul pentru a primi darul împăcării în drumul spre sfinţenie. S-a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu- lumină în viaţa noastră: Isaia 55, 1-3; versete din Psalmul 145 comentate de pr.Mihai David, din Întâia Epistolă a Sf. Petru 1Petru 2, 9-10 comentată de pastorul adventist Roberto Ianno şi Evanghelia după Matei 5, 1-16 explicată de Pss.Lino Pizzi.
Hrăniţi de Cuvântul lui Dumnezeu, ca semn al misiunii împărtăşite, am gustat cu toţii puţină sare şi am aprins propria lumânare din Candela pascală. Una în Cristos prin Botez, am cântat Tatăl Nostru. Ne-am îmbrăţişat oferindu-ne pacea lui Isus apoi am primit binecuvântarea finală.           
În acelaşi context al Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea tuturor creştinilor, miercuri 20 ianuarie a avut loc în Parohia ortodoxă întâlnirea ecumenică de rugăciune. S-a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu şi am înţeles să fim fericiţi atunci când ne aflăm în dificultăţi pentru că, noi creştinii trebuie să vedem totul în perspectiva Fericirilor. Părintele Mihai, după predica la Psalmul 24, ne-a invitat să rămânem uniţi în spiritul Domnului şi să continuăm să fim sare şi lumină pentru comunităţile noastre, într-un ecumenism al carităţii, colaborând împreună pentru a construi Împărăţia Dragostei Divine, vestind cu bucurie tuturor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Aşa cum ne îndemna Sfântul Părinte, ni s-a cerut să dăruim timp ascultării – apostolatul „urechii” – adică să învăţăm această atitudine a răbdării. El are răbdare. Dumnezeu ştie să aştepte.
Duminică 17 ianuarie a avut loc la Parohia „Santa Maria Ausiliatrice della Cava” din Forli, Sărbătoarea tuturor Popoarelor cu participarea Preasfinţitului Lino Pizzi Episcop de Forli-Bertinoro, a tuturor preoţilor reprezentanţi ai comunităţilor etnice catolice din Dieceză împreună cu enoriaşii lor care au săvârşit Liturghia arhierească urmată de o masă festivă oferită de Migrantes Forli.
David Claudia Daniela

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.