Română | Italiano
AcasăŞtiri201627 Ianuarie: Mesajul papei Francisc pentru Postul Mare 2016
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Liturghie românească în Domul din Villafranca di Verona » Titlu: 11650.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Liturghie românească în Domul din Villafranca di Verona

Titlu: 11650.jpg

Ştiri

Mesajul papei Francisc pentru Postul Mare 2016

Mesajul papei Francisc pentru Postul Mare 2016

„Postul Mare din acest An al Milostivirii este un timp favorabil pentru a putea, în sfârşit, să ieşim din existenţa obişnuită prin ascultarea Cuvântului şi opere de milostivire”, scrie papa Francisc în mesajul său pentru Postul Mare 2016. Mesajul a fost prezentat marţi, 26 ianuarie, în Sala de Presă a Sfântului Scaun. Credincioşii romano-catolici încep Postul Mare cu Miercurea Cenuşii, la 10 februarie, iar cei de rit bizantin la 14 martie.
          
La începutul mesajului său, Papa îndeamnă la trăirea mai intensă a acestei perioade, dat fiind faptul că ne aflăm în Anul Milostivirii. „În Bula de stabilire a Jubileului”, spune Pontiful, „am adresat invitaţia ca «Postul Mare din acest an jubiliar să fie trăit mai intens, ca un moment puternic pentru a celebra şi experimenta milostivirea lui Dumnezeu» (Misericordiae Vultus, 17). Cu îndemnul la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi la iniţiativa «24 de ore pentru Domnul», am dorit să subliniez primatul ascultării în spirit de rugăciune a Cuvântului, mai ales cel profetic. Milostivirea lui Dumnezeu este de fapt o vestire către lume, dar fiecare creştin este chemat să experimenteze un asemenea anunţ. De aceea, în timpul Postului Mare, voi trimite Misionarii Milostivirii, pentru ca ei să fie pentru toţi un semn concret al apropierii şi iertării lui Dumnezeu. Pentru a saluta Vestea cea Bună primită de la arhanghelul Gabriel, Maria, în imnul Magnificat, cântă profetic milostivirea cu care Dumnezeu a ales-o. Fecioara de la Nazaret, soţie promisă lui Iosif, devine astfel icoană perfectă a Bisericii care evanghelizează pentru că a fost şi este în continuare evanghelizată de Spiritul Sfânt, care a făcut rodnic pântecele ei”, mai spune episcopul Romei.
          
Alianţa lui Dumnezeu cu oamenii: o poveste de milostivire
Vorbind despre misterul milostivirii divine, Suveranul Pontif spune că acesta „se revelează în alianţa dintre Dumnezeu şi poporul său Israel. Dumnezeu se arată bogat în milostivire, pregătit în orice circumstanţă să reverse asupra poporului o sensibilitate şi o compasiune profundă, mai ales în momentele foarte dramatice când infidelitatea frânge Pactul şi alianţa cere să fie ratificată mai stabil, în dreptate şi adevăr. Suntem în faţa unei adevărate drame de iubire, în care Dumnezeu joacă rolul tatălui sau soţului trădat, iar Israel îl joacă pe cel al fiului sau soţiei infidele. Sunt imagini familiare, ca în cazul lui Osea (Os 1-2), care arată cât mult doreşte Dumnezeu să se lege de poporul Său. Această poveste de iubire îşi atinge culmea în Fiul care se face om. În El, Dumnezeu revarsă milostivirea sa nelimitată încât îl face să fie «Milostivirea întrupată» (Misericordiae Vultus, 8). În ceea ce priveşte omul, Isus din Nazaret este de fapt fiul lui Israel pe deplin.
El este întruparea perfectei ascultări a lui Dumnezeu cerută fiecărui evreu prin acel „Shemà”, ce reprezintă şi astăzi inima alianţei lui Dumnezeu cu Israel: «Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta» (Dt 6,4-5). Fiul lui Dumnezeu este soţul care face totul pentru a câştiga iubirea soţiei sale, faţă de care îl leagă iubirea sa necondiţionată care devine vizibilă în nunta veşnică cu ea”, aminteşte Pontiful.
          
Operele de milostivire
Vorbind despre milostivirea lui Dumnezeu, papa Francisc spune că aceasta transformă inima omului, făcând-o să experimenteze o iubire fidelă şi astfel să devină capabilă de milostivire. „Este un miracol mereu nou”, spune Papa, „ca milostivirea divină să poată iradia în viaţa fiecăruia dintre noi, motivându-ne în a-l iubi pe aproapele şi însufleţind ceea ce tradiţia Bisericii numeşte opere de milostivire trupească şi spirituală. Ele ne aduc aminte că credinţa noastră se traduce în acte concrete şi zilnice, destinate să-l ajute pe aproapele nostru în trup şi în spirit, fapte după care vom fi judecaţi. Pentru aceasta am îndemnat «ca poporul creştin să reflecte pe durata Jubileului asupra operelor de milostivire trupească şi sufletească». În cel sărac, trupul lui Cristos «devine din nou vizibil ca trup suferind, acoperit de răni, flagelat şi înfometat, pentru a fi recunoscut, atins şi asistat de noi». Pentru toţi, Postul Mare din acest an jubiliar este, aşadar, un timp favorabil pentru a putea, în sfârşit, să ieşim din propria existenţă obişnuită, prin ascultarea Cuvântului şi prin opere de milostivire. Dacă prin faptele de milostenie trupească atingem trupul lui Cristos, prin cele spirituale atingem fiinţa noastră păcătoasă. Pentru aceasta operele de milă trupească şi spirituală nu trebuie separate niciodată. Doar în această iubire se află răspunsul la acea sete de fericire şi iubire infinite cu care omul poate răspunde idolilor ştiinţei, puterii şi avuţiei”.
          
În încheiere, Suveranul Pontif îi cheamă pe toţi la convertire, îndemnându-i să nu piardă „acest timp al Postului Mare favorabil convertirii!”. „Cerem mijlocirea Fecioarei Maria, care mai înainte, în faţa măreţiei milostivirii divine dăruite ei gratuit, a recunoscut propria micime, prezentându-se ca umilă servitoare a Domnului”, se spune în încheierea Mesajului papei Francisc pentru Postul Mare 2016.
I. Ursuleac

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.