Română | Italiano
AcasăŞtiri201621 Martie: Taina Sântului Maslu la început de Post Mare 2016 în parohia din Cesena
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11680.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11680.jpg

Ştiri

Taina Sântului Maslu la început de Post Mare 2016 în parohia din Cesena

Taina Sântului Maslu la început de Post Mare 2016 în parohia din Cesena

În Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Cesena, duminică 20 martie, după amiază, s-a săvârşit Sfântul Maslu de către pr. Vicar Marinel Mureşan, pr. Protopop Mihai David, pr. Ioan Feier, pr. Tiberiu Sîrbu şi pr. Cristian Coste.
După ce majoritatea credincioşilor din parohie s-au mărturisit şi împărtăşit la Sfanta Liturghie, s-a recurs la celebrarea Sfântului Maslu şi la ungerea cu untdelemn în vederea tămăduirii de bolile sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor. Pentru toţi a fost un prilej de reînnoire sufletească, într-o atmosferă de profundă rugăciune.
Omeliile pr. Vicar la Sfântul Maslu şi a pr. Ioan Feier la Sfânta Liturghie ne-au întărit spiritual la acest început al Postului Mare.
Apoi a avut loc întâlnirea protopopială a preoţilor din Emilia-Romagna şi Marche. Pr. protopop a prezentat tema „Sensul şi semnificaţia pocăinţei în Postul Mare”, arătând perspectiva mult mai largă în care părinţii deşertului au perceput şi trăit pocăinţa.
Semnificaţia pocăinţei ţine în întregime de o schimbare lăuntrică care încurajează, la rândul ei, o nouă percepţie, chemându-l pe om la puritatea autentică a chipului lui Dumnezeu din el. Fără această „trezire” din somnul vieţii, greu se poate realiza pocăinţa ca un mod continuu de viaţă. Vieţuirea în pocăinţă este în esenţă calea creştină. E timpul renaşterii. Iubirea este cea care schimbă o persoană.
Apoi s-a dezbătut ordinea de zi a întâlnirii protopopiale, discutându-se despre activităţile pastorale comune şi specifice parohiilor.
Să lucrăm cu smerenie, cele plăcute lui Dumnezeu!
P. Mihai David, protopop / decano

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.