Română | Italiano
AcasăŞtiri201621 Martie: Participare românească la Cursul „Liturghia orientală: mesaj şi ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11556.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11556.jpg

Ştiri

Participare românească la Cursul „Liturghia orientală: mesaj şi spiritualitate” de la Vicenza

Participare românească la Cursul „Liturghia orientală: mesaj şi spiritualitate” de la Vicenza

Sâmbătă, 19 martie 2016, în cadrul evenimentelor culturale organizate de Centrul Ecumenic Eugen al IV-lea din Vicenza, s-a ţinut la Casa „Sacro Cuore” ciclul de cursuri intitulat „Liturghia orientală: mesaj şi spiritualitate”.
Centrul Ecumenic Eugen al IV-lea a luat naştere în 1982 şi, de la înfiinţare, printre obiectivele sale principale au fost iniţiative şi proiecte legate de dialogul intercultural şi de promovarea drepturilor omului.
Cursurile de sâmbătă au fost ţinute de către Pr. Raimondo Salanschi şi vor fi completate de alte prelegeri care se vor ţine zilele de 3, 10 şi 17 mai 2016, începând cu orele 17.00, la Institutul Rezzara.
În prezenţa unui numeros auditoriu, între care îi amintim pe Prof. Giuseppe Dal Ferro, directorul Centrului Diecezan pentru Ecumenism, Mons. Flavio Grendele, secretarul episcopului de Vicenza Mons. Beniamino Pizziol, Prof. Benazzato Francesco, etc., pr. Raimondo Raimondo a abordat două teme importante, anume: „Bogăţia liturgică a Orientului creştin” şi „Comparaţia dintre ritul bizantin şi ritul latin”.
Publicul, atras de frumuseţea şi splendoarea spiritualităţii orientale, a urmărit cu atenţie prezentările făcute cu profesionalism de către pr. Raimondo.
La sfârşitul celor patru ore, au urmat dezbaterile în public, de asemenea foarte interesante.
Cursurile s-au încheiat prin celebrarea Vecerniei în ritul bizantin. Pe această cale mulţumim, în primul rând, cântăreţilor parohiei greco-catolice din Vicenza, în frunte cu domnii Viorel Rus şi Calestru Gica, care au asigurat serviciul la strană, dar şi numeroşilor enoriaşi prezenţi.
Biroul de Presă / Ufficio Stampa

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.