Română | Italiano
AcasăŞtiri20164 Aprilie: Crucea lui Hristos, putere pentru cei vii şi speranţă pentru cei răposaţi. ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11663.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11663.jpg

Ştiri

Crucea lui Hristos, putere pentru cei vii şi speranţă pentru cei răposaţi. Duminica a 3-a din Post în Parohia din Mestre

Crucea lui Hristos, putere pentru cei vii şi speranţă pentru cei răposaţi. Duminica a 3-a din Post în Parohia din Mestre

Prin grija părintelui paroh Vasile Barbolovici şi cu dragostea numeroşilor credincioşi veniţi să trăiască liturghia şi să îşi pomenească morţii, Duminica a 3-a din acest Post Mare a fost cu adevărat o sărbătoare în care am putut cu toţii gusta dimpreună atât puterea responsabilizatoare a Crucii lui Hristos cât şi bucuria izvorâtoare de viaţă a biruinţei Sale.
“Sabie de foc nu mai păzeşte uşa Edenului, că a venit peste ea minunată stingere: lemnul Crucii; stricatus-a acul morţii şi biruinţa iadului, că de faţă ai stat, Mântuitorul meu, strigând celor din iad:intraţi iarăşi în rai.” Astfel grăieşte condacul acestei duminici, cântat la liturghie spre a arăta credincioşilor că prin Crucea lui Hristos noi primim darul înnoirii vieţii iar morţilor noştri li se deschid uşile Împărăţiei Cerurilor.
După urcuşul duhovnicesc al Sfintei Jertfe în care părintele Vasile ne-a tâlcuit cu multă atenţie cuvintele Evangheliei, spre a putea şi noi să îl urmăm cu adevărat pe Hristos luând crucea nevoinţei zilnice, am ajuns la finalul slujbei la pomenirea de obşte a tuturor credincioşilor răposaţi şi mai apoi am cinstit fiecare în parte lemnul dătător de mântuire al Sfintei Cruci.
După liturghie a urmat agapa frăţească prin care nu doar ne-am îndulcit de bucatele alese pregătite de gospodinele noastre ci am putut încă odată retrăi acea atmosferă de la începutul Bisericii în care slujba Cuvântului şi a Euharistiei era împletită cu cina sau prânzul comun spre a pregusta dragostea veşnică cu care ne vom ospăta la Banchetul de Nuntă al Mielului Hristos, atunci când după lungul post al vieţii noastre şi al întregii istorii omeneşti vom fi primiţi în Raiul Dumnezeieştii Milostiviri.
Ionuţ Blidar

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.