Română | Italiano
AcasăŞtiri201617 Aprilie: Sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11570.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11570.jpg

Ştiri

Sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma

Sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma

În ziua de 11 aprilie 2016, comunitatea Colegiului Pio Romeno a celebrat hramul acestei prestigioase instituţii din Urbe.
Acest moment de sărbătoare, celebrat într-o atmosferă de rugăciune, a fost onorat de prezenţa unor distinşi oaspeţi, care au răspuns cu bucurie invitaţiei Rectorului Colegiului Pr. Dr. Gabriel Buboi. Au fost prezenţi Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, Arhiepiscopul Cyril Vasil’, Secretarul Congregaţiei, însoţiţi de alţi oficiali ai acesteia. De asemenea au mai fost prezenţi colaboratori ai Colegiului şi rectorii altor colegii orientale din Roma.
După întâmpinarea oaspeţilor, a avut loc un moment de rugăciune în Biserica Colegiului, oficiat de către Părintele Rector împreună cu studenţii Colegiului. A urmat apoi prânzul festiv în cadrul căruia au luat cuvântul atât Părintele Rector Gabriel Buboi cât şi Cardinalul Leonardo Sandri.
Eminenţa Sa a felicitat Colegiul pentru rolul important pe care îl are în viaţa Bisericii, a transmis un mesaj de încurajare şi de salut studenţiilor acestuia şi nu în ultimul rând a ţinut să îşi arate înalta preţuire faţă de Preafericitul Părinte Arhiepiscop Major Lucian Cardinal Mureşan, păstorul şi capul Bisericii Greco-Catolice din România.
Liviu Ursu

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.