Română | Italiano
AcasăŞtiri201620 Aprilie: Reînnoire sufletească, în urcuşul spre Ierusalim
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11679.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11679.jpg

Ştiri

Reînnoire sufletească, în urcuşul spre Ierusalim

Reînnoire sufletească, în urcuşul spre Ierusalim

Sâmbtă 16 aprilie în parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Forli s-a săvârşit Sfântul Maslu. Au participat pr. Aron Coroian, pr. Tiberiu Sîrbu, pr. Cristian Coste şi pr. paroh Mihai David.
Văzând în ochii credincioşilor râvna şi dorinţa cu care au venit să fie unşi cu untdelemnul sfinţit, pr. paroh ne-a îndemnat la începutul slujbei „să ne rugăm cu încrederea că am primit deja vindecarea trupească şi sufletească, deoarece cu toţii dorim şi aşteptăm o vindecare, împlinierea unei cereri de la Bunul Dumnezeu. Domnul ne-a încredinţat că va primi orice cerere a noastră, zicându-ne: „Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea” (Mc 11,24). Toţi, fără excepţie am avea ceva să-L rugăm: unul s-ar ruga pentru sănătate, altul pentru necazul şi strâmtorarea lui, celălalt pentru o suferinţă, pentru ofurile pe care le are. Un altul s-ar ruga să se vindece de neputinţele trupeşti dobândite în timp, altul pentru greşeli, pentru plăgile păcatului, căci aşteaptă de o viaţă să apară minunea în sufletul lui. Adică, să simtă înlăuntrul lui învierea, viaţa cea nouă, să se întâmple această minune: Dumnezeu să se sălăşluiască înlăuntrul lui.
Ne rămâne doar să ne deschidem sufletul înaintea lui Dumnezeu, să ne dăruim Acestuia şi să-L asigurăm de credinţa, de certitudinea noastră. Nădejdea nu ruşinează - a adăugat părintele paroh – când crezi, credinţa ta nu te va minţi şi minunea se va întâmpla. Când şi cum se va întâmpla va decide Bunul Dumnezeu. Cu această convingere vom pleca la casele noastre pregătindu-ne de urcuşul spre Ierusalim şi să-L însoţim pe Domnul în Săptămâna Mare”.
În cuvântul său de învăţătură, pr. Tiberiu ne-a amintit că mai sunt doar două săptămâni până la Înviere, deci să folosim bine acest timp de mântuire, dacă nu am postit până acum să o facem de acum înainte, dacă nu ne-am rugat cu intensitate să o facem de acum cu multă încredere. Ancoraţi în Cristos Isus, ne-a îndemnat să rămânem uniţi în rugăciune.
Pentru toţi a fost un prilej de reînnoire sufletească, într-o atmosferă de profundă rugăciune.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.