Română | Italiano
AcasăŞtiri201621 Aprilie: Mantova: Lectio Magistralis a Prof. acad. dr. Ioan-Aurel Pop: „Conştiinţa ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11652.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11652.jpg

Ştiri

Mantova: Lectio Magistralis a Prof. acad. dr. Ioan-Aurel Pop: „Conştiinţa latină a românilor în autorii italieni ai Renaşterii”

Mantova: Lectio Magistralis a Prof. acad. dr. Ioan-Aurel Pop: „Conştiinţa latină a românilor în autorii italieni ai Renaşterii”

Joi, 21 aprilie 2016, începând cu orele 17.00, a avut loc în „Sala Ovală” a Academiei Naţionale „Virgiliana” din Mantova, Lectio Magistralis a prof. acad. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, intitulată „Conştiinţa latină a românilor în autorii italieni ai Renaşterii”.
Academia „Virgiliana”, găzduită într-un palat din 1500, restaurat în stil neoclasic de către arhitectul Paolo Pozzo, a fost înfiinţată în anul 1768 de către împărăteasa Maria Tereza (1740-1780) şi de către fiul ei Iosif al II-lea (1765/1780-1790). Numele ei iniţial era „Academia de Ştiinţe şi Artă” şi cuprindea diferite facultăţi cu numeroase discipline. În timpul ocupaţiei franceze a oraşului Mantova (1799), a primit numele de „Virgiliana”, în onoarea lui Publio Virgilio Marone, iar în 1983 a însuşit calificativul de „Naţional”.
Academia organizează periodic diferite conferinţe şi manifestări culturale. De asemenea, cu patronajul şi cu sprijinul Ministerului pentru Activităţile Culturale, al Consiliului Regional al Regiunii Lombardia, al Provinciei şi primăriei din Mantova organizează Premiul Internaţional „Virgilio” cu scopul de a promova studiile asupra figurii şi operei poetului mantovan.
În cadrul acestor evenimente culturale a avut loc şi Lectio Magistralis de joi, în cursul căreia eruditul profesor Ioan-Aurel Pop a fost recompensat cu „Diploma de Academic Ordinar al Clasei de Ştiinţe Morale”. De remarcat faptul că dascălul clujean este primul român ales membru titular al Academiei Naţionale Virgiliene din Mantova.
În cuvântul de primire, preşedintele academiei mantovane, avocatul Piero Gualtierotti, a evocat personalitatea eminentă a profesorului Ioan-Aurel Pop şi i-a mulţumit pentru munca intelectuală pe care o depune nu numai în România ci şi în afara graniţelor ei.
Au participat, cu discursuri foarte bine apreciate, prof. univ. dr. Alessandro Lai, preşedintele Clasei de Ştiinţe Morale din cadrul Academiei şi prof. univ. dr. Alberto Castaldini, cadru didactic la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi membru titular al Academiei virgiliene pentru Clasa de Litere şi Arte. Au fost prezente, de asemenea, personalităţi de seamă ale culturii româneşti şi italiene printre care îi amintim pe: prof. univ. dr. Rudolf-Mihai Dinu, directorul Institutului de Cercetare Umanistică din Veneţia, prof. Prof. univ. dr. Cristian Luca, vice-director al aceluiaşi Institut şi mulţi alţii.
Din partea bisericii noastre au participat: pr. Vasile-Alexandru Barbolovici, sincelul comunităţilor din nordul Italiei, pr. dr. Raimondo Salanschi, protopopul Regiunii Ecleziastice Triveneto şi pr. Andrei Meseşan, parohul comunităţilor din Ostiglia şi Mantova.
În prezentarea sa, istoricul Ioan-Aurel Pop a reuşit să ilustreze la modul superlativ frumuseţea textelor vechi a unor umanişti sau călători italieni prin Ţările Române care vorbesc despre latinitatea poporului român. Printre alţii, Poggio Bracciolini, Enea Silvio Piccolomini, padovanul Francesco della Valle, Giovanni Botero, Giovanni Antonio Magini, friulanul Marcantonio Nicoletti, Antonio Bonfini, Antonio Possevino, au fost persoanele amintite de către domnul academician Pop, care, într-un fel sau altul s-au intersectat cu poporul, limba şi tradiţia românilor.
La sfârşit, au intrat în dezbatere probleme de istorie literară, istorie a culturii şi de limbă română veche şi actuală, dar şi chestiuni de istorie. Discuţiile, foarte interesante, au confirmat însemnătatea acestei întâlniri în care auditoriul a avut ocazia să-şi aprecieze trecutul şi să se cunoască reciproc.
Lectio magistralis s-a încheiat prin vizita ghidată a structurilor Academiei, condusă de către secretarul general al acesteia prof. Mauro Lasagna.
Fără îndoială, organizatorii merită, pentru entuziasmul şi străduinţele lor, laude şi mulţumiri.
Raimondo Salanschi

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.