Română | Italiano
AcasăŞtiri201622 Aprilie: Forlì: “Lumina lui Cristos luminează tuturor”
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11678.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11678.jpg

Ştiri

Forlì: “Lumina lui Cristos luminează tuturor”

Forlì: “Lumina lui Cristos luminează tuturor”

Miercuri 20 aprilie 2016, la parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Forlì, s-a săvârşit Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Au slujit la sf. Altar: pr. vicar Marinel Mureşan, pr. Cristian Coste, pr. Tiberiu Sîrbu, pr. Aron Coroian şi pr. paroh Mihai David.
Liturghia Darurilor înainte sfinţite este împărtăşania solemnă care ne pregăteşte şi susţine efortul ascetic în timpul Postului Mare. Procesiunea Intrării Mari reprezintă o adevărată Teofanie: acum se arată Trupul Euharistic al lui Cristos cel Înviat care anticipează a doua venire.
Precum ne spune rugăciunea, „Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele jertfă de seară”, fiecare trebuie să se aducă ofrandă necontenită pe sine însuşi. Slujba din seara aceasta este o rugăciune de mulţumire pentru ziua scursă, o binecuvântare a luminii de seară: „Lumină lină - adică veselă („Phos hilaron”) - a Sfintei măriri a Tatălui Ceresc”. Păcatele acumulate şi ispitele înfruntate în timpul zilei ne îndeamnă să ne mărturisim mâhnirea şi incapacitatea de a face binele singuri, de aceea: „din adâncuri strig către tine Doamne, auzi glasul meu!”.
Pr. Cristian, în omelia sa, ne-a spus: „Isus, în Evanghelia de astăzi, prevesteşte moartea şi Învierea Sa. Avem nevoie să-L descoperim pe Dumnezeu în vieţile noastre pentru că Isus este „Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Fiul”. Preotul în omelia sa a subliniat faptul că sfânta Spovadă e bine să fie făcută înainte de Postul Mare, în perioada de pregătire, pentru a face postul cu bucurie şi apoi să ne spovedim ori de câte ori păcătuim faţă de Dumnezeu”.
Să-L însoţim pe Domnul în Săptămâna Mare şi, urcând pe Golgota, să ne unim cu Sfintele Patimi ale lui Cristos pentru a învia cu El şi a primi Lumina Sa care luminează tuturor.
P. Mihai David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.