Română | Italiano
AcasăŞtiri20162 Mai: Învierea Domnului 2016 pentru românii din Friuli la Misiunea Românească ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11682.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11682.jpg

Ştiri

Învierea Domnului 2016 pentru românii din Friuli la Misiunea Românească "Sf. Cristofor" din Udine

Învierea Domnului 2016 pentru românii din Friuli la Misiunea Românească "Sf. Cristofor" din Udine

ÎSfintele Paşti 2016, praznicul “Învierii Domnului” în cadrul Misiunii Române “Sf. Cristofor” din Friuli a fost sărbătorit la Biserica San Cristoforo din Udine, în piaţa San Cristoforo.
Învierea Domnului este sărbătoarea centrală a Creştinismului, evenimentul care a schimbat şi a influenţat lumea şi viziunea omului asupra vieţii şi asupra morţii, primind revelaţia divină prin însăşi Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. La aceast mister omul răspunde prin credinţă, primeşte harul dumnezeiesc şi în mod conştient alege să-şi trăiască viaţa urmându-L pe Hristos, cunoscând învăţăturile Mântuitorului, valorile pe care ni le propune în prezent prin Biserica Sa, oferindu-ne o viziune creştină asupra vieţii în totalitatea ei.
Toate acestea sunt amintite, trăite şi retrăite pe parcursul unui an bisericesc (de la 1 septembrie la 31 august), prin intermediul Sărbătorilor mari, ca evenimente ale istoriei mântuirii. Limbajul liturgic şi frumuseţea simbolică, fac trimitere la realităţile divino-umane, la relaţia omului cu Dumnezeu, la viaţa de comuniune prin iubire la care sutem chemaţi.
Este frumos să (re-)descoperim această comuniune şi să o trăim mereu în special în vremuri bune, nu numai în vremuri de necazuri, de nevoie sau de boală. Relaţia omului cu Dumnezeu are nevoie de stabilitate, de continuitate, de ritm în toate anotimpurile vieţii, în drum spre viaţa veşnică.
Slujba Învierii a început la orele 22.00 cu rugăciunile începătoare, cu ajutorul cantorului nostru domnul Adrian şi al doamnelor care susţin cântul liturgic. A urmat Canonul Învierii din Noaptea de Paşti cu momentul puternic al trecerii de la întuneric la lumină, la chemarea adresată tuturor de către preot prin cuvintele “Veniţi să luaţi lumină”. Apoi a urmat ieşirea în faţa bisericii unde s-a proclamat Sfânta Evanghelie de la Matei 28, 1-15, aceasta având ca punct central Învierea lui Hristos. După citirea Sfintei Evanghelii a început procesiune de înconjurare a bisericii “San Cristoforo”, revenind în faţa uşilor principale care s-au deschis printr-un ritual specific Nopţii de Paşti. Preotul a bătut în uşă rostind cu glas tare cuvintele Psalmului 23, 7-10:
"Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul măririi".
S-a cântat apoi troparul pascal împreună cu versurile Psalmului 67 care vor preceda toate slujbele acestei perioade:
"Înviază Dumnezeu risipindu-se vrăjmaşii Lui şi fugind de la faţa Lui toţi cei ce-L urăsc pe Dânsul!
Precum se risipeşte fumul şi nu mai este, precum se topeşte ceara de faţa focului,
Aşa să pieră păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar drepţii să se veselescă.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea!"
Uşile au fost deschise şi credincioşii au intrat în biserica luminată şi frumos împodobită. Preotul purta veşminte albe, simbolizând lumina strălucitoare a Învierii. Icoana Învierii prealuminate îl arată pe Hristos spărgând porţile iadului şi eliberându-i pe Adam şi pe Eva din robia morţii. Aceasta a fost aşezată în văzul tututror. Preotul slujitor a cădit altarul, icoanele şi poporul adresând frecvent credincioşilor salutul: „Hristos a înviat!” iar credincioşii răspundeau: „Adevărat a înviat!”.
După terminarea Slujbei Învierii, sărbătoarea a continuat cu sfânta şi dumneziasca Liturghie de Paşti, fiind adunaţi în număr atât de mare şi de la mari distanţe din Friuli, devine greu să se întoarcă iar la ora 10.00 dimineţa.
Cu evlavie, cu bucurie toţi am preamărit Sfânta Înviere a Domnului în cântări, laude şi rugăciuni participând la sfânta slujbă din Noaptea de Paşti, primind darul sfintei Împărtăşanii spre iertarea păcatelor şi spre viaţa veşnică.
La sfârşit părintele Ioan, cu o rugăciune specială, a binecuvântat pâina numită în popor “Paşti” cu vinul, apoi rostind alte rugăciune speciale a binecuvântat ouăle frumos colorate şi celelalte alimente, cum ar fi brânza, carnea şi fructele.
Au fost pregătite cu mărinimie numeroase pahare cu Sfântele Paşti de către un grup de credincioşi şi credincioase, cu prescura şi vinul donate în fiecare an din partea unei familii sau două.
Hristos a înviat! Este salutul pe care noi creştinii ni-l adresăm timp de patruzeci de zile, până la Praznicul Înălţării. Apoi, la cincizeci de zile de la Sfânta Înviere sărbătorim Pogorârea Spiritului Sfânt, cunoscută cu denimirea de Rusalii, de la sărbătoarea romană precreştină Rosalia.
Suntem în Săptămâna Luminată şi în perioada liturgică a Penticostarului, adică a celor cincizeci de zile până la pogorărea Duhului Sfânt peste Apostolii care au răspândit mesaluj Evangheliei până la marginile pământului. Credinţa noastră este Apostolică, fără întrerupere, de la Iisus Hristos, prin Apostoli, prin Biserică de-a lungul secolelor până în zilele noastre. Să avem mare grijă să ne păstrăm credinţa Una, Sfântă, Catolică (Universală) şi Apostolică într-o lume cu tot mai puţine valori, care marginalizează prezenţa lui Dumnezeu.
p. Ioan Marginean-Cocis

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.