Română | Italiano
AcasăŞtiri20116 Ianuarie: Epifania Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos în parohia din Udine
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11565.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11565.jpg

Ştiri

Epifania Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos în parohia din Udine

Epifania Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos în parohia din Udine

La Parohia Învierii Domnului din Udine, Slujba de Bobotează s-a oficiat în frumoasa Capelă din spatele bisericii San Cristoforo, unde ne aflăm provizoriu de trei ani, însă pentru Slujba de sfinţire mare a apei din anul acesta ne-am mutat momentan în biserica, aşezându-ne împrejurul cristelniţei. Biserica fiind încă în renovare, momentul sfinţirii apei a fost luminat cu luminiţele de ceară şi îndeosebi cu lumina sufletească a fiecărui credincios, fapt ce reiese foarte bine din calitatea fotografiilor. Într-o stare de comuniune deplină am fost părtaşi la această înălţătoare ierurgie, cu o mare încărcătură duhovnicească pentru toţi românii credincioşi.
Slujba de Bobotează, bogăţia teologică a antifoanelor Praznicului ni se prezintă drept hrană spirituală pentru sufletul înnegrit de griji şi de păcate, culminând cu Sfinţirea mare a apelor – Aghiasma Mare – care pe lângă rolul său de curăţire şi purificare, înainte de toate desetează, făcând trimitere la Apa cea Vie, dăruită omului de Însuşi Fiul lui Dumnezeu, odată pentru totdeauna în Sfânta Euharistie, Cuminecătură sfântă pentru o relaţie personală cu Dumnezeu, o relaţie de fraternitate cu semenii, pentru iertarea păcatelor şi pentru dobândirea vieţii veşnice încă din viaţă aceasta pământească, ca o arvună pentru “viaţa ce va să fie”.
Pe lângă încărcătura tradiţională, liturgică şi varietatea obiceiurilor din diferitele părţi ale ţării, a fi părtaş la Slujba de sfinţire a apei, este o stare necesară începerii sfinţirii propriei persoane. “Binecuvânteaza-mă Doamne” este invocaţia des repetată şi aici în străinătate, dar binecuvântarea din partea Dumnezeului nostru începe prin dăruire, totală dăruire, agapică dăruire. Locul şi timpul în care Dumnezeu ni se dăruieşte este Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Ziua Domnului a fost făcută pentru ca noi să-l preamărim pe Dumnezeu în mod liber, cu drag, cu bucurie îmbrăcându-ne macar odată la cele şapte zile de trudă, în alai de sărbătoare sufletească şi trupească: pentru trup hainele, dar pentru suflet Cuvântul.
Românilor din zona Friuli, le adresez o chemare: veniţi la Altar să gustaţi cât de bun este Domnul, faceţi-vă timp pentru Cel care dă viaţă, pentru Apa vie, pentru un moment de rugăciune, de sfinţenie, mai ales după ce în mai bine de cinci sau zece ani din viaţă prin alte ţări, fiecare poate să se gândească care sunt cu adevărat valorile ce nu pier.
A început binecuvântarea caselor şi a familiilor cu Apa sfinţită de Bobotează. Este o binecuvântare care sigilează un inceput al unei chemări la comuniune şi nu un formalism religios care se termină încă inainte de a fi iniţiat. Noi suntem fii ai Luminii şi nu ne putem ascunde în spatele nepăsării, în spatele uitării, în spatele grijilor, în spatele timpului fără sens, ci locul nostru o ora pe saptămână este ÎN FAŢA ALTARULUI, în faţa prezenţei prin excelenţă a lui Dumnezeu: Sf. Euharistie (Împărtăşanie sau Cuminecătură).
Pr. Ioan Mărginean-Cociş

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.