Română | Italiano
AcasăŞtiri201625 Mai: Pelerinaj de la munte la mare în Anul Milostivirii
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11670.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11670.jpg

Ştiri

Pelerinaj de la munte la mare în Anul Milostivirii

Pelerinaj de la munte la mare în Anul Milostivirii

Duminică 22 mai, un grup de enoriaşii de la Parohia “Izvorul Tămăduirii” din Cesena împreună cu cei din Parohia “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Forlì au plecat în pelerinaj la Cesenatico. La ora centrală a Liturghiei duminicale, la Parohia “Santa Maria Goretti”, au participat, alături de numeroşi enoriaşi ai parohiei gazdă, la Sărbătoarea Sfintei Treimi, în Duminica a II-a după Sfintele Rusalii (după calendarul liturgic romano-catolic). S-a săvârşit Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur în limba italiană. Alături de părintele Mihai David au slujit împreună la altar don Sauro Bagnoli şi diaconul Franco.
În omelie pr. Mihai ne-a amintit faptul că suntem chemaţi să descoperim chipul lui Dumnezeu. Isus ne arată chipul Lui. În toate acţiunile sale Isus a fost milostiv până la capăt, mai mult decât atât, în sânul Preasfintei Treimi, Isus este dovada Iubirii lui Dumnezeu faţă de om. Oare de ce aceasta? Pentru că în Sfânta Treime, în veşnicul gând al Lui Dumnezeu, există omul. Apoi a vorbit despre Spiritul Sfânt care a fost mereu cu Isus; Sfântul Vasile cel Mare îl numea: “inseparabilul prieten al lui Isus”. Spiritul Sfânt acţionează în noi, în vieţile noastre. La această Sfîntă Liturghie Isus va reînnoi decizia Sa de a ne da viaţa şi astfel va umple de conţinut darul Păcii: “Pace vouă; luaţi Spiritul Sfânt” – puterea, curajul de a iubi. Este important acest lucru, a subliniat părintele: ceea ce Isus a făcut şi ne comunică se actualizează prin Sfânta Liturghie în vieţile noastre de zi cu zi. Aşadar, a trăi înseamnă a iubi şi a fi iubit, iar sensul vieţii consistă în a descoperi că suntem iubiţi din veşnicie şi pentru veşnicie. Avem datoria să salvăm iubirea! În principiu, omul este o fiinţă care are nevoie să fie iubit şi să iubească, altfel nu trăieşte, nu se realizează. Acesta este punctul de pornire şi pentru aceasta suntem creştini. Doar aşa se înţelege mai bine Sf. Liturghie, aşa se înţelege şi Biserica, astfel se înţeleg şi Sfintele Taine. Părintele Mihai a încheiat omelia îndemnându-ne să redescoperim gustul bucuriei credinţei şi al vieţii, în ciuda tuturor dificultăţilor... Uitându-se la tinerii din biserică, părintele s-a adresat astfel: “vrem să-i salvăm mai ales, pe aceşti tineri, să încercăm să-i ajutăm să asculte ceeace le spune lor Isus Hristos despre prietenie. Să ne ajutăm unul pe altul în a-L urma pe Isus!
Intrând în dimensiunea timpului liturgic şi transportaţi de atmosfera de rugăciune, enoriaşii au simţit această transformare a timpului fizic în timp de mântuire, în veşnicie, cu alte cuvinte nu au observat scurgerea timpului şi cu admiraţie şi trăire profundă, s-au împărtăşit de prezenţa Celui Înviat în mijlocul nostru. S-a prelungit această bucurie în sala parohială unde am luat prânzul împreună cu părintele paroh don Sauro. Prânzul a fost oferit de către parohia gazdă în colaborare cu parohiile noastre. La sfârşitul mesei am mulţumit pentru călduroasa primire, cântând troparul Învierii. Don Sauro Bagnoli a mulţumit pentru disponibilitatea noastră şi frumoasa mărturie de iubire faţă de Isus şi Biserică.
Înainte de a părăsi parohia am întins o horă în curtea Bisericii, în semn de unitate între noi.
Am vizitat apoi Portul Canal proiectat de Leonardo da Vinci, admirând frumoasele veliere expuse şi ne-am îndreptat spre vechiul far şi Căpitănia portului, continuând plimbarea de-a lungul mării.
În această Duminică, enoriaşii din parohia “Izvorul Tămăduirii” din Cesena au continuat de fapt peregrinarea prin Dieceza de Cesena-Sarsina începută Duminica anterioară, 15 mai 2016, când, însoţiţi de pr. Aron Coroian, au participat la pelerinajul organizat anual de către ”Migrantes” Cesena la mănăstirea ”Madonna del Monte” cu ocazia Rusaliilor după calendarul liturgic al tradiţiei latine după rotul roman.
Mănăstirea benedictină construită între 1001-1027 se situează pe una din cele şapte coline ale oraşului Cesena. S-a urcat muntele în cântări adresate Maicii Domnului şi s-a recitat sfântul Rozar.
Enoriaşii au intrat pe “Poarta Sfântă” a mănăstirii lăsându-se îmbrăţişaţi de Milostivirea Divină.
Sfânta Liturghie după tradiţia latină a ritului roman a avut ca slujitor principal la latar pe don Silvano Ridolfi – director ”Migrantes” al Diocezei de Cesena-Sarsina împreună cu don Sauro Bagnoli – responsabil cu ecumenismul în cadrul Diecezei Cesena-Sarsina şi pr. Aron Coroian. Acesta din urmă a proclamat Evanghelia Duminicii, s-a citit o rugăciune în limba română pentru unitatea tuturor creştinilor, iar în momentul Sfintei Împărtăşanii enoriaşii noştri au cântat o priceasnă dedicată Maicii Domnului.
La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a oferit Anafora tuturor pelerinilor prezenţi din cadrul comunităţilor de alte naţiuni din Dieceza de Cesena-Sarsina. Bucuria s-a prelungit cu o agapă creştină. Apoi au coborât de pe munte plini de bucurie, alinare sufletească şi întăriţi în credinţă.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.