Română | Italiano
AcasăŞtiri201619 Iunie: Uniţi de Spiritul Sfânt în Biserică
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească » Titlu: 11624.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Cardinalul Bassetti în vizită la comunitatea românească

Titlu: 11624.jpg

Ştiri

Uniţi de Spiritul Sfânt în Biserică

Uniţi de Spiritul Sfânt în Biserică

Sâmbătă, 18 iunie 2016, enoriaşi ai Parohiei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Forli împreună cu părintele paroh Mihai David au participat la Liturghia solemnă cu ocazia celei de a 50-a aniversări de la înfiinţarea Seminarului Diecezan şi a 50 de ani de la hirotonirea întru preoţie a Episcopului Diecezei de Forli-Bertinoro Mons. Lino Pizzi.
La această Euharistie a fost prezentă toată realitatea eclezială a Diecezei de Forli-Bertinoro, asociaţiile şi reprezentanţii instituţiilor civile în frunte cu primarul, precum şi Arhiepiscopul Mitropolit emerit de Ravenna-Cervia Mons. Giuseppe Verucchi. Credincioşi din parohia noastră, îmbrăcaţi în costume naţionale româneşti, au oferit Episcopului Lino, la momentul Darurilor, un colac tradiţional românesc.
          În omelia sa, Excelenţa sa Lino Pizzi a subliniat faptul că Euharistia înseamnă mulţumire Domnului şi a mulţumit pentru darul chemării la preoţie; a îndemnat toţi preoţii să aibă „Credinţă, Dragoste şi Curaj” şi să fie aproape familiilor, să-l aibă pe Isus „în centrul vieţii pentru că nu suntem noi centrul lumii”. A încheiat adresându-se tuturor: „Mulţumesc! Mulţumesc pentru că sunteţi împreună cu noi pentru a mulţumi Domnului”.
Bucuria acestui eveniment s-a prelungit cu o agapă creştinească.
A doua zi, în Duminica Mare, la 50 de zile de la Învierea Domnului nostru Isus Hristos, cu sufletele pline de bucurie, enoriaşii Parohiei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Forli şi-au îndreptat paşii spre biserică pentru a lua Spirit Sfânt – puterea de a iubi. „Prin puterea Spiritului Sfânt omul poate să devină mădular viu al Bisericii, să biruiască toate puterile vrăjmaşului şi să se izbăvească de moarte, cu alte cuvinte capătă curaj” a spus pr. paroh Mihai David.
Potrivit tradiţiei, Cincizecimea iudaică reprezenta rememorarea primirii Legii lui Dumnezeu de către Moise pe Muntele Sinai. Această sărbătoare era şi expresia recunoştinţei iudeilor pentru roadele pământului, coincidea cu perioada strângerii recoltei, sărbătoarea secerişului. În cadrul Sfintei Liturghii s-a sfinţit grâul cu aceleaşi sentimente de recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru binecuvântările şi darurile primite de la Domnul, sărbătorind încheierea lăuntrică a Noului Legământ al harului şi iubirii, prin coborârea Spiritului Sfânt care este dăruit nu numai Bisericii în ansamblu, ci şi fiecărui creştin în parte, cu roadele Sale: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa (Galateni 5:22).
Pr. Mihai a reamintit în predica sa: „Spiritul Sfânt e numit Mângâietorul deoarece îl mângâie, încurajează, sfătuieşte şi apără pe omul care luptă împotriva păcatului şi care se străduieşte să păzească poruncile lui Hristos”.
Înainte de binecuvântarea finală, ne-am plecat cu toţii genunchii pentru Rugăciunea de dobândire a celor şapte daruri ale Spiritului Sfânt: Înţelepcinea, Înţelegerea, Sfatul, Tăria, Ştiinţa, Evlavia şi Frica de Dumnezeu.
După Sfânta Liturghie, Asociaţia Românilor „Hora” a oferit credincioşilor un bogat aperitiv, bucurându-ne de faptul că prin Pogorârea Spiritului Sfânt am devenit mădulare vii ale Trupului lui Hristos, adică ne-am simţit cu toţii uniţi în Biserică „mama spirituală a neamului nostru românesc” – aşa cum o numea marele nostru poet Mihai Eminescu.
În după-amiaza aceleaşi zile, câţiva copii din parohia din Forlì s-au alăturat copiilor din parohiile din Ostiglia, Florenţa şi Bologna pentru a face împreună o frumoasă experienţă în tabăra la mare de la Bellaria.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.