Română | Italiano
AcasăŞtiri201115 Ianuarie: Instituit Ordinariatul pentru ex anglicanii care revin în Biserica Catolică. ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11559.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11559.jpg

Ştiri

Instituit Ordinariatul pentru ex anglicanii care revin în Biserica Catolică. La Londra hirotoniţi la preoţie primii trei ex episcopi ai Comuniunii anglicane (rezumat)

(RV - 15 ianuarie 2011) Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a înfiinţat sâmbătă 15 ianuarie un Ordinariat Personal pentru grupurile de păstori şi credincioşii care provin din Comuniunea anglicană dornici „să intre în comuniunea deplină şi vizibilă cu Biserica Catolică”. În acest context, ca prim ordinar al noii structuri ecleziastice Benedict al XVI-lea l-a numit pe reverendul Keith Newton, unul dintre cei trei ex episcopi anglicani care sâmbătă dimineaţă 15 ianuarie, în catedrala londoneză de Westminster, au primit hirotonirea preoţească prin mâinile preşedintelui Conferinţei episcopale engleze, arhiepiscopul Vincent Nichols.
O „structură canonică ce permite o reuniune în formă corporativă” şi îngăduie „celor care erau anglicani să intre în deplină comuniune cu Biserica Catolică”, totuşi „păstrând elemente ale patrimoniului lor caracteristic anglican”. Aceasta este în substanţă funcţia „Ordinariatului Personal al Doamnei Noastre de Walsingham” instituit de Congregaţia pentru Doctrina Credinţei. Structura, prima în genul său, este conformă dispoziţiilor Constituţiei apostolice „Anglicanorum coetibus”, pe care Benedict al XVI-lea a aprobat-o pe 4 noiembrie 2009 tocmai în scopul de a permite acelor păstori şi grupurilor de credincioşi anglicani - se calculează circa 50 de păstori şi câteva sute de laici - „să intre în comuniunea deplină şi vizibilă cu Biserica Catolică”, aşa cum specifică documentul dicasterului vatican. Constituit după „o amănunţită consultaţie cu Conferinţa episcopală a Angliei şi Ţării Galilor”, şi pusă sub patronajul Fericitului John Henri Nemann, Ordinariatul, conform documentului „Anglicanorum coetibus”, „urmăreşte să concilieze - se citeşte în documentul oficial - pe de o parte dorinţa de a salvgarda, în cadrul Bisericii Catolice, venerabilele tradiţii liturgice, spirituale şi pastorale anglicane şi, pe de alta, faptul ca aceste noi grupuri şi respectivii păstori să fie pe deplin integraţi în Biserica Catolică”.
Ca prim ordinar al organismului, Papa l-a numit pe noul preot catolic Keith Newton, 58 de ani, fost episcop în serviciu activ din 2002 în sânul Comuniunii anglicane, care tocmai azi - prin mâinile mons. Vincent Nichols, preşedintele episcopatului catolic din Anglia şi Ţara Galilor - a primit hirotonirea preoţească în abaţia din Westminster. Împreună cu el au primit hirotonirea sacerdotală şi ceilalţi doi ex episcopi anglicani intraţi în comuniune cu Roma, rev. John Broadhurst şi rev. Andrew Burnham. Lor, stabileşte documentul Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, le revine atât „pregătirea catehetică a primelor grupuri de anglicani în Anglia şi Ţara Galilor, care la Paşti vor fi primiţi în Biserica Catolică împreună cu păstorii lor”, cât şi „însoţirea slujitorilor care se pregătesc să fie hirotoniţi la preoţia catolică”, care va avea loc „în jurul duminicii Rusaliilor”.
Apoi, cu referinţă la situaţia de căsătoriţi a unora dintre noii preoţi, hirotoniţi sâmbăta aceasta, documentul oficial aminteşte că „din raţiuni doctrinare, Biserica nu admite în nici un caz consacrarea episcopală a unor bărbaţi căsătoriţi”, dar că „cu toate acestea, Constituţia Apostolică prevede, în anumite condiţii, hirotonirea ca preoţi catolici de miniştri căsătoriţi ex anglicani”. Chiar primul responsabil al Ordinariatului, rev. Keith Newton, este căsătorit şi tată a trei copii, aşa cum este şi un altul dintre noii hirotoniţi: familiile lor au fost primite în deplină comuniune cu Biserica catolică pe 1 ianuarie.
Normativa acestei noi structuri, lămureşte dicasterul vatican, „este coerentă cu angajarea pentru dialogul ecumenic, care continuă să fie o prioritate pentru Biserica Catolică”. Iniţiativa care a purtat la publicarea Constituţiei Apostolice şi la crearea Ordinariatului, se mai citeşte, „a venit de la diferite grupuri de anglicani, care au declarat că împărtăşesc credinţa catolică comună aşa cum este exprimată în Catehismul Bisericii Catolice şi că recunosc ministerul petrin ca voit de Cristos însuşi pentru Biserică. Pentru ei - încheie documentul - a sosit momentul să exprimat atare unitate implicită în forma vizibilă a comuniunii depline”.
RV

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.