Română | Italiano
AcasăŞtiri201613 Septembrie: Hramul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului“ din Livorno
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11647.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11647.jpg

Ştiri

Hramul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului“ din Livorno

Hramul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului“ din Livorno

Duminică 11 septembrie 2016, Parohia greco-catolică română din Livorno şi-a sărbătorit pentru prima dată hramul: Naşterea Maicii Domnului. A participat un număr frumos de credincioşi, dintre care unii s-au spovedit şi s-au împărtăşit.
Dumnezeiasca Liturghie a fost celebrată de preoţii: părintele Valer Sician, protopop greco-catolic de Toscana şi Umbria, părintele Ioan Rodina din Pisa, părintele greco-catolic ucrainian Petru Vytwysky şi părintele paroh Vasile Orghici.
Părintele Vasile, în predica, a vrut să sublinieze gestul generos al episcopului de Livorno Prea Sfinţia Sa Simone Giusti, care a constituit comunitatea românească greco-catolică, oferindu-i statut canonic de Parohie personală şi i-a pus la dispoziţie o frumoasa biserică cu iconostas.
Părintele Vasile a continuat spunând: „astăzi ca şi creştini ar trebui să medităm la Preacurata Fecioara Maria în existenţa sa pământească pentru a descoperi frumuseţea, simplitatea şi ascultare sa. Fecioara Maria la vârsta de 3 ani a fost dusă la templu şi a fost consacrată Domnului. Dumnezeu a ridicat-o mai presus de toate aşteptările umane, i-a dat rolul cel mai important în lucrarea mântuirii noastre. O fată simplă şi umilă din Nazaret a devenit Mama lui Isus Hristos, a devenit Mama noastră, Maica Bisericii şi a tuturor creştinilor. Preasfânta Fecioară Maria este o mamă care ne iubeşte pe toţi. Orice persoană care cere sprijin de la Maica lui Isus primeaşte ajutorul cerut şi harul ocrotirii sale. Ne putem întreba, care este criteriul de urmat [...] pentru a fi o mamă bună? O mamă bună îi ajută pe copiii ei să crească bine, îi educă să nu spună minciuni, să nu fie persoane false, să nu fie iresponsabili în viaţă. O mamă bună este capabilă să-si educe copiii ei la asumarea responsabilităţilor pentru idealurile inalte şi demne. Evanghelia după Sf. Luca descrie faptul că în familia din Nazaret, Isus a crescut şi a devenit puternic, plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui (Luca 02,40).
Dragi fraţi şi surori, să-i cerem Preacuratei Fecioare Maria, ocrotitoarea parohiei noastre, să fim buni creştini. Să-i cerem Fecioarei Maria să ne binecuvânteze familiile noastre, copiii noştri. Să-i cerem dragii noastre Mame Maria să binecuvânteze România, Italia, Livorno şi pe noi toţi ca să fim purtători ai păcii, respectului şi solidarităţii’’.
La sfârşitul Liturghiei a avut loc momentul ungerii credincioşlor cu undelemn sfinţit, s-a oferit fiecărei femei câte o floare, apoi a urmat o frumoasă agapă frăţească.
P. Vasile Orghici

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.