Română | Italiano
AcasăŞtiri201117 Ianuarie: Sfântă Liturghie in rit bizantin la "Sant'Agostino" din ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa » Titlu: 11588.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Ziua Naţională a României şi cinci ani de la înfiinţarea Comunităţii Române Unite la Florenţa

Titlu: 11588.jpg

Ştiri

Sfântă Liturghie in rit bizantin la "Sant'Agostino" din Vicenza cu ocazia deschiderii Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor

Sfântă Liturghie in rit bizantin la "Sant'Agostino" din Vicenza cu ocazia deschiderii Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor din acest an a fost a fost pregătită de către creştinii din Ierusalim, care au ales ca temă un fragment din Faptele Apostolilor 2,42: „Ei erau stăruitori în învăţătura apostolilor, în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii şi în rugăciuni”.
Această temă ne aminteşte de începuturile primei Biserici din Ierusalim; invită la reflecţie şi la reînnoire, la o întoarcere la fundamentele credinţei; invită să ne amintim de timpul în care Biserica era încă nedespărţită.
Patru elemente sunt prezentate pentru a medita această temă; au fost caracteristici de seamă ale comunităţii creştine primare şi sunt esenţiale pentru viaţa întregii comunităţi creştine: cuvântul, comuniunea fraternă (koinonia), celebrarea Euharistiei (frângerea pâinii) şi rugăciunea continuă.
Aceste patru elemente sunt pilaştrii vieţii Bisericii şi ai unităţii sale. Comunitatea creştină din Ţara Sfântă îşi propune să scoată în evidenţă aceste elemente fundamentale şi se roagă lui Dumnezeu pentru unitatea şi vitalitatea Bisericii răspândite în lume. Creştinii din Ierusalim invită pe fraţii şi surorile lor din toată lumea să se unească cu rugăciunea lor în lupta lor pentru dreptatea, pacea şi prosperitatea tuturor popoarelor de pe acest pământ.
Este a treia oară de când se celebrează Sfânta Liturghie în rit bizantin de către comunitatea românească în abaţia „Sant’Agostino” din Vicenza, cu ocazia deschiderii Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Sfânta Liturghie a fost prezidată de Pr. Raimondo Salanschi, până acum coordonată de ex-parohul Beniamino Nicolin, răposat în decembrie anul trecut, dar şi de Oficiul pentru Emigranţi al diecezei de Vicenza, Mons. Giuseppe Dal Ferro.
Data celebrării coincide şi cu „Ziua Mondală a Emigrantului”, motiv pentru care au participat şi mulţi imigranţi români, prezenţi în număr mare în oraş, dar şi în provincie.
Societatea de azi devine din ce în ce multiculturală, multietnică şi multireligioasă. Diversitatea de cultură, tradiţie religioasă, limbă, din care este formată dieceza noastră nu trebuie să fie privită ca şi un pericol. Nu trebuie să ne sperie. Avem înaintea noastră o provocare: aceea de a construi mecanisme de integrare a imigranţilor care s-au stabilit în formă finală şi, în special, a copiilor lor, care s-au născut şi au crescut aici.
Avem daruri şi caracteristici diferite. Dar, există şi puterea credinţei, a rugăciunii care să ne ajute să urmăm calea dialogului pentru ca să ne îmbogăţim în mod reciproc şi să construim împreună comuniunea.
La celebrare au participat: Mons Giuseppe Dal Ferro, director al Oficiului diecezan pentru Ecumenism, preotul congolez Donato Matabisi din dieceza Mahagi-Nioka şi invitatul special al întâlnirii Pr. Cristian Sabău din Eparhia Greco-Catolică de Oradea, România.
Acesta, în discursul său, de altfel foarte apreciat, a subliniat diversitatea riturilor din Biserica Catolică, arătând că „... nu trebuie să credem că a fi catolic înseamnă a ne identifica exclusiv cu liturghia de rit latin, pe care suntem obişnuiţi s-o celebrăm”, dar şi diversitatea Bisericilor lui Dumnezeu şi unirea acestora: „... ne rugăm pentru unitatea tuturor bisericilor, confesiunilor sau comunităţilor creştine, care trăiesc una lângă cealaltă, fiecare pretinzând a fi singura depozitară a adevărului că Hristos a venit să dezvăluie pământul. Există multe comunităţi de acest fel: sunt Bisericile Ortodoxe, comunităţile protestante şi numeroasele comunităţi neoprotestante ... Gândiţi-vă la confuziile pe care o pot avea unii credincioşii din Sud America sau Asia, atunci când ajung la ei în acelaşi timp: misionarul catolic, cel evanghelic, adventist şi martorul lui Iehova… Toţi vorbesc despre acelaşi Dumnezeu, despre acelaşi Isus Hristos, bazându-se pe aceeaşi Biblie".
Din păcate, nu toate bisericile, mai ales cele ortodoxe, acordă atenţie şi seriozitate celebrărilor din timpul Săptămânii de Rugăciune, sau le utilizează ca un mijloc pentru a dobândi teritorii, în timp ce pentru Biserica Catolică, drumul ecumenismului este fără întoarcere, astfel încât, în ceea ce priveşte unitatea Bisericilor, creştinul catolic trebuie să adopte un comportament optimist şi să privească înainte spre Domnul Isus, care este, a fost şi va fi.
Celebrarea s-a terminat cu obişnuitul "rinfresco", oferit tuturor participanţilor de către comunitatea românească din Vicenza.
Pr. Raimondo Salanschi

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.