Română | Italiano
AcasăŞtiri201630 Decembrie: În cartea lui Munarini viaţa unui erou al credinţei
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859 » Titlu: 11641.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hramul Parohiei Roma Nord şi Sărbătorirea Unirii din 1859

Titlu: 11641.jpg

Ştiri

În cartea lui Munarini viaţa unui erou al credinţei

În cartea lui Munarini viaţa unui erou al credinţei

Plurilicenţiat cu rezultate excelente la Bo (de două ori) şi România (o dată), profesor şi cercetător din Padova, Giuseppe Munarini, expert în limba şi literatura italiană, dar şi ladina, româna, armeana, precum şi în domeniul Bisericilor Orientale, Liturghie, Teologie, este mai mult decât un "expert"; în cazul Bisericii Române Unite cu Roma din România este un fel de punte de legătură cu Italia, prin relaţiile culturale şi religioase, colaborând la un număr de iniţiative importante, publicaţii şi evenimente.
Deseori bun traducător din limba română, domniei sale i se atribuie o importantă contribuţie la versiunea italiană a unei cărţi apărute în aceste zile, tipărit pe seama editurii Dehoniane de la Bologna. Este vorba de "Credinţa noastră este viaţa noastră" (519 pag., Euro 36,00), adică memoriile lui Iuliu Hossu, primul ierarh român care a fost ridicat la demnitatea de cardinal de către Papa Paul al VI-lea ( "in pectore", adică, în secret, din motive evidente de confidenţialitate în timpul regimului comunist al lui Ceauşescu).
Giuseppe Munariani este traducătorul acestui volum, mărturie a calvarului Episcopului persecutat în timpul regimului, ediţie îngrijită de Marco Dalla Torre, împreună cu Cristian Florin Sabău şi Ioan Mărginean-Cociş. Giuseppe Munarini este autorul preţioaselor note publicate în ediţia italiană – note pe care numai un expert al limbii şi istoriei românilor le-ar fi putut scrie.
Memoriile scrise în acele condiţii de privare a libertăţii şi continuă hărţuire, începând cu izolarea pe perioade lungi de timp şi subnutriţie, dezvăluie caracterul şi credinţa profundă a episcopului Iuliu Hossu, un om care, în cei douăzeci şi doi de ani (1948-1970) de închisoare, nu a oscilat în faţa slujirii episcopale în Taina Sfântă a Preoţiei. Toate acestea se constituie a fi pagini edificatoare, semnificative, chiar şi asupra valenţei rugăciunii pentru poporul său şi a iertării persecutorilor. Munarini evidenţiază, ilustrând personalitatea arhiereului, care a pus în centrul vieţii sale, a lucrării sale, pe Dumnezeu, credinţa şi binele poporului creştin ce i-au fost încredinţate în eparhia de Cluj-Gherla, în Transilvania. Amintim faptul că la Vatican este în curs procesul canonic pentru beatificare a acestui erou al credinţei.
Traducere din limba italiană: p. Ioan Mărginean-Cociş
Giovanni Lugaresi

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.