Română | Italiano
AcasăŞtiri201128 Ianuarie: Papa către Comisia pentru dialogul teologic dintre catolici şi ortodocşii ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Biserica din Toscana reunită la Florenţa » Titlu: 11575.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Biserica din Toscana reunită la Florenţa

Titlu: 11575.jpg

Ştiri

Papa către Comisia pentru dialogul teologic dintre catolici şi ortodocşii orientali: să continuăm împreună drumul spre deplina comuniune

Papa către Comisia pentru dialogul teologic dintre catolici şi ortodocşii orientali: să continuăm împreună drumul spre deplina comuniune

(RV - 28 ianuarie 2011) Benedict al XVI-lea a primit vineri dimineaţă în audienţă participanţii la reuniunea Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică şi străvechile Biserici Orientale Ortodoxe. Papa a exortat credincioşii catolici şi ortodocşi să aprofundeze cunoaşterea reciprocă în vederea deplinei comuniuni. În continuare, a amintit numeroşii creştini care, şi astăzi, înfruntă încercări şi dificultăţi pentru a mărturisi propria fidelitate faţă de Cristos.
„Toţi creştinii trebuie să lucreze împreună” cu încredere reciprocă „pentru a sluji cauza păcii şi dreptăţii”: a spus Pontiful primind în Sala Consistoriului din Palatul apostolic membrii Comisiei pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică şi anticele Bisericii Orientale Ortodoxe. Papa a amintit importanţa dialogului întreprins de organismul despre „Natură, constituţie şi misiune ale Bisericii” . Documentul care a rezultat a apus în lumină aspecte fundamentale ale ecleziologiei pe care o împărtăşim şi în acelaşi timp a identificat acele subiecte care cer o mai mare aprofundare în fazele succesive ale dialogului.
“We can only be grateful that after almost fifteen hundred…”
Putem fid oar rescunoscători - a spus Pontiful - că după aproape 15 secole de separare încă găsim un acord asupra naturii sacramentale al Bisericii, asupra succesiunii apostolice” şi asupra necesităţii stringente „de a mărturisi evanghelia lui Isus Cristos” în lume. A amintit astfel argumentele aflate în centrul celei de-a doua faze a lucrărilor Comisiei şi în special ale întâlnirii din săptămâna aceasta: comuniunea dintre Biserici în primele veacuri şi rolul monahismului la începutul vieţii Bisericii.
“We must be confident that your theological reflection…”
Trebuie să fim încrezători că reflecţia voastră teologică va purta Bisericile noastre nu numai la o înţelegere reciprocă mai profundă, dar să continue în mod convins drumul nostru spre comuniunea” la care suntem chemaţi de Isus Cristos. Pentru această intenţie - a amintit - am înălţat invocaţia noastră în timpul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, abia încheiată. Papa nu a omis să menţioneze că în multe regiuni, comunităţile creştine “înfruntă încercări şi dificultăţi care sunte motiv de profundă preocupare pentru noi toţi.
“May the intercession and example of the many martyrs…”
Mijlocirea şi exemplul atâtor martiri care au dat o mărturie curajoasă pentru Cristos în toate Bisericile noastre - a încheiat Papa - să vă susţină pe voi şi comunităţile voastre creştine.
Alessandro Gisotti

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.