Română | Italiano
AcasăŞtiri201718 Ianuarie: Freamătul versului eminescian
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Pelerinajul parohiei Sfinţii Trei Ierarhi, Roma Nord la Collevalenza » Titlu: 11601.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Pelerinajul parohiei Sfinţii Trei Ierarhi, Roma Nord la Collevalenza

Titlu: 11601.jpg

Ştiri

Freamătul versului eminescian

Freamătul versului eminescian

15 ianuarie – aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu „cea mai importantă voce poetică din literatura română”- a fost aleasă Zi a Culturii Naţionale Române. Pentru a evoca acest evenimet şi pentru a aduce în sufletele românilor adierea freamătului versului eminescian, după Sfânta Liturghie, copiii din Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”au susţinut un recital alcătuit din versurile Luceafărului poeziei româneşti.
Copiii au recitat poeziile „Şi dacă”, „Numai poetul”, „La mijloc de codru” şi „Răsai asupra mea” readucând în memoria enoriaşilor frumuseţea emoţionantă a versurilor marelui poet român. Pentru copii a fost o ocazie de a cunoaşte, de a gusta versurile fără egal a creaţiei eminesciene şi de a-şi lăsa sufletele să vibreze în armonia versurilor fără pereche.
La sfârşitul Liturghiei, pr. Mihai a săvârşit la cererea credincioşilor o rugăciune de mulţumire pentru binecuvântările - cele ştiute şi cele neştiute - primite în viaţă şi a binecuvântat ofrandele aduse ce s-au împărţit tuturor credincioşilor.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.