Română | Italiano
AcasăŞtiri201724 Ianuarie: Rugăciuni pentru unitatea creştinilor la Cesena
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot » Titlu: 11672.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonirea PS Cristian Dumitru Crişan şi a PS Călin Ioan Bot

Titlu: 11672.jpg

Ştiri

Rugăciuni pentru unitatea creştinilor la Cesena

Rugăciuni pentru unitatea creştinilor la Cesena

Duminică 22 ianuarie 2017, în Parohia „Izvorul Tămăduirii” („La fonte Vivificante”) din Cesena s-a sărbătorit Mica Unire - Unirea principatelor române Moldova şi Ţara Românească din 24 ianuarie 1859. Ne-am rugat pentru unitatea tuturor românilor, cu mare bucurie şi entuziasm am cântat cântece ce îndeamnă la unitate: „Hora Unirii”, „Hai să-ntindem hora mare”, etc.
Tot pentru unitate, dar pentru unitatea tuturor creştinilor ne-am rugat vineri în cadrul Întâlnirii de rugăciune ecumenică desfăşurată la Biserica adventistă de ziua a 7-a din Cesena. La această rugăciune au concelebrat Episcopul din Cesena – Mons. Douglas Regattieri, pastorul adventist – Giuseppe Cupertino, preotul ortodox – Liviu Sas şi preotul greco-catolic – Mihai David.
Reprezentanţi de diverse confesiuni au adus „cărămizi” construind un zid ale păcatelor noastre: lipsa iubirii, ura şi dispreţul, acuze false, discriminarea, persecuţia, comuniunea ruptă, intoleranţa, războaie religioase, diviziunea, abuzul de putere, înstrăinarea, orgoliul.
Am ascultat Cuvântul Domnului şi am meditat ascultând omeliile concelebranţilor.
Zidul diviziunii a fost dezmembrat iar „cărămizile” au fost dispuse sub formă de cruce, arătând latura cu numele virtuţilor ce constituie Pacea şi Unitatea în Cristos Isus: Comuniunea, Toleranţa, Angajamentul, Serviciul, Umilinţa, Pacea, Dragostea, Egalitatea, Bunăvoinţa, Împăcarea, Adevărul, Ospitalitatea, Caritatea.
Ne-am dat semnul păcii, am proclamat solemn credinţa noastră în Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu şi am aprins candelele ce simbolizează Lumina lumii- Cristos. Am primit binecuvântarea îndemnaţi să construim unitatea şi pacea în Biserică şi în lume.
Claudia David

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.