Română | Italiano
AcasăŞtiri201725 Ianuarie: Comunitatea românească din Mirandola participă la Rugăciunea pentru ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea » Titlu: 11686.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Hirotonire de preoţi în catedrala din Oradea

Titlu: 11686.jpg

Ştiri

Comunitatea românească din Mirandola participă la Rugăciunea pentru unitatea creştinilor

Comunitatea românească din Mirandola participă la Rugăciunea pentru unitatea creştinilor

Creştinii din lumea întreagă se roagă împreună în luna ianuarie a fiecărui an pentru unitatea creştină. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din anul acesta este „Împăcarea - dragostea lui Hristos ne stăpâneşte” (2 Corinteni 5,14).
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2017 este un moment privilegiat pentru rugăciune, întâlnire şi dialog.
Tocmai acestea au fost ingredientele serii de 22 ianuarie, când comunitatea noastră din Mirandola a participat alături credincioşi şi clerici italieni, ucraineni, congolezi la invitaţia la rugăciunea propusă de Excelenta sa Episcopul Francesco Cavina. Ne-am simţit parcă în Raiul lui Dumnezeu. Toţi împreună cântând şi lăudând pe Domnul. Împărăţia lui Dumnezeu începe de aici. De aici de pe pământ, toţi împreună suntem un tot unitar. Hristos fiind centrul atenţiei pentru care ne întâlnim an de an.
Toate comunităţile au avut pe rând alocat timp pentru una sau două cântări spre slava Sfintei Treimii.
Episcopul Cavina, în reflecţia sa, a subliniat importanţa spargerii zidurilor dintre noi. Noi, creştinii, trebuie să ne unim pentru binele tuturor, pentru mântuire. Aşa cum toţi avem acelaşi chip al Celui Preaînalt, la fel suntem una în spirit de lucru şi rugăciune. Avem fiecare responsabilitatea de a lăsa deoparte: invidia, lăcomia, războiul religios, ci a ne uni cu adevărat a fi copii ai Domnului Dumnezeu, iar toţi fiind fraţi înfiaţi prin Domnul nostru Isus Cristos.
În pilda fiului risipitor îl vedem pe Dumnezeu adevărat nu doar ca pildă ci realitate că ne iartă. Ne iartă pe fiecare, ne îmbrăţişează cu dor ca pe acel fiu din pildă. Si se bucură de fiecare fiu ce îi slujeşte. Se bucură de fiecare fiu ce îl ascultă şi face voia sa.
Preotul Ioan Feier a propus celor prezenţi nu doar zile de rugăciune ci şi zile de post, deoarece, împotriva unirii creştinilor, diavolul luptă să doboare credinţa.
Cu binecuvântarea episcopului, Serviciul de rugăciune s-a încheiat. La urmă, cei prezenţi şi-au împărtăşit gânduri şi reflecţii din ritualul tradiţional al fiecăruia.
P. Ioan Feier

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.