Română | Italiano
AcasăŞtiri201726 Ianuarie: Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Livorno
Arhivă foto
Anul: 2023 » Eveniment: „Copiii constructori ai păcii”. Întâlnire interculturală şi interreligiosă despre pace la Livorno » Titlu: 11721.jpg

Anul: 2023

Eveniment: „Copiii constructori ai păcii”. Întâlnire interculturală şi interreligiosă despre pace la Livorno

Titlu: 11721.jpg

Ştiri

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Livorno

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Livorno

Începută cu o zi în întârziere pentru motive organizatorice, în perioada 19-26 ianuarie la Livorno ca şi în multe alte locuri în lume s-a desfăşurat Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Subiectul din acest an pentru săptămâna de rugăciune a fost ales din Scrisoarea a doua către Corinteni a Sf. Apostol Pavel, cap. 5, v. 14: „Împăcarea – Iubirea lui Cristos ne constrânge”.
Ciclul de rugăciuni s-a deschis la Biserica Ortodoxă Română din Via Verdi cu un Te Deum în limba italiană celebrat de părintele Ciprian Calfa, preotul responsabil pentru comunitatea ortodoxă română şi s-a încheiat la Biserica noastră din Via della Madonna cu o vecernie în limba italiană celebrată de pr. Prot. Valer Sician, responsabil pentru comunitatea noastră din Firenze (Florenţa) şi pr. Paroh Vasile Orghici.
În ambele seri, cuvântul de învăţătură a fost ţinut de către Preasfinţitul Simone Giusti, Episcopul Romano-Catolic de Livorno. Iată câteva rânduri din cuvântul dânsului: ”Noi toţi creştinii trebuie să conlucrăm la realizarea Unităţii Bisericii lui Cristos! Isus Cristos înainte de înălţarea Sa la cer, s-a rugat ca toţi creştinii să fie Una, adică: O turma şi un Păstor. Trebuie să ne rugăm insistent pentru a deveni noi creştinii instrumente de pace şi de unitate. Dar cum putem să devenim aşa dacă există atâta diviziune între noi? Trebuie să lucrăm pe calea ecumenismului şi a misionarismului. Nu se poate vorbi separat de ele. Sunt ca două surori gemene. Dacă în Dieceza noastră am făcut şi încă avem multe propuneri pentru ecumenism, în schimb realizăm că în privinţa misionarismului în teritoriul nostru sunt încă multe, multe de făcut. Legea lui Cristos este iubirea. Şi toţi care cred în Isus Cristos, trebuie să fie apostoli ai iubirii şi ai împăcării. Iubirea lui Cristos ne obligă să ne iertăm şi să ne iubim unii pe altii.”
Împreună cu Episcopul de Livorno au fost prezenţi şi s-au rugat împreună pentru unitatea Bisericii lui Isus Cristos şi reprezentanţii diverselor comunităţi creştine din Livorno.
În încheierea serii de rugăciune, pr. Paroh Vasile Orghici a zis: "Azi s-a încheiat în biserica noastră, săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor şi doresc să mulţumesc în mod deosebit Episcopul Simone Giusti, dar şi celorlalţi participanţi la această seară deosebită: directorului programului de ecumenism al diecezei don Piotr, părintelui ortodox român Ciprian Calfa, părintelui protopop de Toscana şi Umbria Valer Sician, lui don Mario, părintelui ortodox al comunităţii române din Republica Moldova, reprezentanţilor de la celelalte comunităţi creştine, dar mai ales tuturor credincioşilor creştini de diverse confesiuni prezenţi azi la acest eveniment. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi Maica Domnului să vă ocrotească!”
P. Sician Valer

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.