Română | Italiano
AcasăŞtiri201713 Martie: Lansarea cărţii – „La nostra fede è la nostra vita – Memorie – Iuliu ...
Arhivă foto
Anul: 2020 » Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord » Titlu: 11663.jpg

Anul: 2020

Eveniment: Ziua IEI în Parohia Greco- Catolică Sfinţi Trei Ierarhi din Roma Nord

Titlu: 11663.jpg

Ştiri

Lansarea cărţii – „La nostra fede è la nostra vita – Memorie – Iuliu Hossu”, Padova

Lansarea cărţii – „La nostra fede è la nostra vita – Memorie – Iuliu Hossu”, Padova

Regal de bucurie duhovnicească şi spirituală înălţare... acestea sunt primele cuvinte pe care le putem rosti în faţa darului pe care Bunul Dumnezeu l-a făcăut românilor din Italia şi fraţilor noştri dragi, italienii căutători de cultură şi civilizaţie română, greco-catolică. Sâmbătă, 11 Martie 2017, în aula Studiului Teologic Padovan din Conventul Sfântului Anton, de la orele 17.30 a avut loc lansarea cărţii „La nostra fede è la nostra vita”, carte ce cuprinde cele trei caiete de memorii martirice ale Slujitorului lui Dumnezeu, Cardinalul Mărturisitor, Iuliu Hossu.
În faţa credincioşilor italieni şi români care au umplut aula padovană au stat Preasfinţia Sa Episcopul Florentin Crihălmeanu, eparhul de Cluj-Gherla, Excelenţa Sa domnul profesor dr. Liviu – Petru Zapîrţan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, PreaOnoratul Părinte Sincel Vasile Barbolovici şi Cucernicul Ipodiacon profesorul Giuseppe Munarini.
Domnul Ambasador a deschis şirul prezentărilor dedicate personalităţii Cardinalului Hossu arătând cum martirii naţiunii noastre au în comun aceeaşi dragoste profundă de ţară, dragoste ce i-a purtat nu doar a mărturisii cu curaj în faţa opresiunii străine idealurile proprii ci şi a sintetiza un proiect identitar fundamentat pe latinitatea şi credinţa creştină a României din cele mai vechi timpuri până astăzi. Excelenţa Sa l-a amintit cu emoţie pe profesorul academician Nicolae Mărginean de la Blaj, cel care a lăsat psihologiei româneşti o întreagă operă de cercetare, operă întărită de jertfa sa în inchisorile comuniste. Exemplul psihologului Nicolae Mărgineanu şi a Părintelui Cardinal Iuliu Hossu se aseamănă nu doar prin puterea de caracter şi asumarea sacrificiului şi a încercării ci şi prin dârzenia de a continua şi după închisoare munca desfăşurată, unul prin intermediul lumii academice iar celălalt prin scrierile, rugăciunea şi mărturia sa continuă.
Presărat cu momente de o nobleţe sufletească deosebită dăruită prin figuri de stil, mărturii personale şi bucuria credinţei comune, prelegerea Excelenţei Sale a deschis admirabil calea prezentării eficace şi în sinteză a întregului aparat critic ce dă cărţii exactitate şi o face uşor de înţeles în contextul italian diferit de cel al autorului, prezentare şi muncă editorială realizată de către neîntrecutul voluntar al Bisericii noastre, ipodiaconul Giuseppe Munarini, iubitor al limbii române şi al Bisericii Române unite cu Roma. Domnul Profesor Munarini este cel care alături de PreaCucernicii Părinţi Cristian-Florin Sabău şi Ioan Mărginean-Cociş a tradus din limba română cele trei caiete de memorii ale Episcopului nostru Martir, Iuliu Hossu, caiete păstrate şi editate de către Părintele Silvestru Augustin Prunduş (O.S.B.M.) şi tipărite în limba română, în 2003, la editura Viaţa-Creştină din Cluj-Napoca.
Părintele Sincel Vasile Barbolovici a amintit în acest context munca excepţională depusă de ipodiaconul Munarini pentru traduerea şi pregătirea notelor explicative dar şi zelul şi ardoarea cu care încă din perioada comunismului românesc, dânsul se interesa de Biserica noastră martiră, vizitând mormintele episcopilor şi astfel intrând în vizorul temutei Securităţi.
În partea a doua a prezentării cărţii ne-am bucurat de mărturia vie şi energică a Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu. Emoţie, părtăşia vieţii spirituale trăite de Mărturisitorului Iuliu Hossu, apropiere de publicul italian a cărei limbă Preasfinţitul cu multă dragoste a folosit-o spre a-l prezenta pe Cardinal, lumină în cuvânt iată numai câteva din elementele prezentării făcute de către Episcopul Clujului, prezentare aplaudată cu mult entuziasm de către cei prezenţi.
„Credinţa noastră este viaţa noastra”, aceste au fost cuvintele Cardinalului Hossu, cuvinte care au dus viaţa sa până la martiriul tăcut şi smerit al Căldăruşanilor, unde închis fizic era mai mult decât liber în toată fiinţa sa. Păstorul Iuliu Hossu îşi vizita zilnic Eparhia, trăind un fenomen, am spune noi, unic, prezentat cu multă claritate de către Preasinţitul Florentin, acela al „vizitelor canonice spirituale”. În celebrarea Liturghiei, în vremea rugăciunii persoanale, în nesfârşitele ore de meditaţie, Iuliu Hossu îmbrăţişa în rugăciune fiecare parohie, mănăstire şi capelă din cuprinsul Episcopiei sale, binecuvânta pe fiecare preot în parte şi era prezent duhovniceşte, ba chiar mai mult, mistic, îndrăznim a spune, în mijlocul credincioşilor pe care îi întărea sufleteşte.
Preasfinţitul a arătat cum cartea cardinalului nu este mărturia unei lupte cu o forţă exterioară, cu o ideologie, cu o instituţie asupritoare de orice fel, ci este sinteza unei lupte interioare cu omul cel lăuntric al inimii spre a da la lumină bunătatea, viaţa în Hristos, harul şi bucuria veşnică. Mărturia aceasta este extrem de actuală astăzi când răul încearcă să pună stăpânire pe gândirea şi comportamentul oamenilor moderni. În cartea „La nostra fede è la nostra vita” avem un model sigur de trăire împreună cu Hristos, viaţa cea adevărată.
În încheiere Părintele Vasile Barbolovici , a mulţumit celor care au făcut posibilă apariţia cărţii, preoţilor greco-catolici români din Italia, susţinători direcţi ai acetui proiect editorial, mai apoi editurii EDB Bologna şi părinţilor deohniani, profesorului Marco Dalla Torre, curatorul ediţiei italiene şi celor prezenţi care au venit în număr mare la prezentare.
Preasfinţitul Florentin a dăruit distincţia eparhiei de Cluj, “Crucea Sfântului Iosif” PreaCuviosului Părinte Oliviero Svanera (O.F.M. Conv.) – Rectorul Basilicii Sfântului Anton din Padova şi domnului şi doamnei Munarini.
Toţi cei prezenţi au primit câte o iconiţă cu martirii noştri, în semn de arhierească binecuvântare.
Ipod. Ionuţ Blidar

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.