Română | Italiano
AcasăŞtiri201712 Mai: Liturghia Popoarelor la Manarè în Dieceza de Vittorio Veneto
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Pelerinajul parohiei Sfinţii Trei Ierarhi, Roma Nord la Collevalenza » Titlu: 11603.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Pelerinajul parohiei Sfinţii Trei Ierarhi, Roma Nord la Collevalenza

Titlu: 11603.jpg

Ştiri

Liturghia Popoarelor la Manarè în Dieceza de Vittorio Veneto

Liturghia Popoarelor la Manarè în Dieceza de Vittorio Veneto

Duminică, 12 mai 2017, Parohia românească din Oderzo, a participat la Sf. Liturghie a Popoarelor, organizată de Biroul Migrantes al Diecezei de Vittorio Veneto împreună cu misiunile sau comunităţile diferitor popoare prezente în dieceză. Uniţi în credinţă, la această sărbătoare anuală au participat mulţi credincioşi de diferite naţionalităţi. Unii s-au prezentat îmbrăcaţi în frumoase straie de sărbătoare, port popular caracteristic ţării de origine sau specific zonei de provenienţă, contribuind la formarea armoniaosă a "unităţii în diversitate", ca un curcubeu în care, metaforic vorbind, culorile contopite, formeaza o frumoasă comuniune, un tablou al păcii şi înţelegerii.
Episcopul de Vittorio Veneto E.S. Mons. Corrado Pizziolo a celebrat Sf. Liturghie arhierească după ritul roman în limba italiană, cu intercalarea unor momente ale diferitor popoare în limba proprie, în prima parte la Liturghia Cuvântului şi la momentul rugăciunii credincioşilor. Ca de obicei "ieşirea cu darurile" a fost îmbogăţită de prezenţa africanilor şi latino-americanilor, prin vitalitatea şi bucuria pe care tradiţia lor o manifestă, implicând tot trupul şi toate simţirile. Europenii, în afară de italienii gazdă, au fost reprezentaţi şi de românii de rit bizantin, greco-catolici, cu părintele paroh, îmbrăcat în veşminte liturgice specifice tradiţiei catolice orientale de rit constantinopolitan. Credinţa este o sărbătoare în viaţa omului, în relaţia empatică cu Dumnezeu şi cu semenii.
Părintele Liviu Gheorghe Marian, parohul românilor din Oderzo, în cadrul diecezei de Vittorio Veneto, a slujit la Sf. Altar împreună cu Episcopul, cu directorul biroului MIgrantes, cu alţi preoţi din dieceză şi responsabilii comunităţilor de emigranţi.
Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească, cu preparate culinare caracteristice fiecărei naţiuni.
P. Ioan Mărginean-Cociş

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.