Română | Italiano
AcasăŞtiri20173 Iulie: Planul Pastoral al Protopopiatul Greco-Catolic de Toscana şi Umbria 2017-2018
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Prima Impărtăşanie Solemnă in parohia din Imola » Titlu: 11431.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Prima Impărtăşanie Solemnă in parohia din Imola

Titlu: 11431.jpg

Ştiri

Planul Pastoral al Protopopiatul Greco-Catolic de Toscana şi Umbria 2017-2018

Planul Pastoral al Protopopiatul Greco-Catolic de Toscana şi Umbria 2017-2018

În urma lucrărilor săvârşite la Livorno, în perioada 22-24 iunie 2017, reuniţi într-o atmosferă de rugăciune intensă şi de dialog fratern, cei trei preoţi ai Protopopiatului: pr. Valer Sician, protopop de Toscana şi Umbria, precum şi responsabil cu pastoraţia pe zona Firenze, pr. Ioan Rodina, responsabil cu pastoraţia pe zona Pisa, şi pr. dr. Vasile Orghici, paroh al Parohiei personale ”Naşterii Maicii Domnului” de la Livorno, au făcut analiza anului pastoral 2016-2017 pe fiecare parohie în parte şi au conturat un plan pastoral comun pe anul pastoral 2017-2018.
S-a analizat atent nevoile conaţionalilor noştri români, prezenţi în regiunea Protopopiatul nostru în ordinea diversităţii necesităţilor pastorale, socio-culturale, spirituale şi umane. Nevoi care, dacă sunt alimentate şi educate în mod integral, pot regenera formarea solidă a conştiinţei morale fundamentate pe Cuvintele Domnului din Evanghelie.
Cuvinte de viaţă care încarcă sufletul de speranţă şi de bucurie şi care conduc la întâlnirea cu Isus Hristos, care este de fapt principala noastră menire ca şi preoţi. O întâlnire care transformă şi reînnoieşte viaţa.
Acest plan pastoral pleacă de la premiza unei viziuni integrale, care să contribuie la consolidarea relaţiilor dintre preoţii Protopopiatului, dintre comunităţile noastre şi nevoia creşterii şi dezvoltării lor pe durata medie şi lungă.
"Curaj! Ridică-te, te cheamă!": sunt cuvintele pe care apostolii le-au adresat Orbului din Ierihon pentru a-l anunţa că Isus îl cheamă.
Aceste cuvinte adresate omului abandonat şi nevăzător ne recheamă şi pe noi într-o maniera urgentă, pe noi toţi cei care am primit mandatul de a ne îngriji de sufletele încredinţate, să deschidem urechile conştiinţei sacerdotale pentru a auzi vocile fraţilor noştri abandonaţi.
Prin urmare, acest Plan Pastoral are ca obiectiv primordial scopul de a-l face cunoscut pe Isus Hristos din perspectiva Bisericii, care asemenea Orbului din Ierihon, a experimentat suferinţa şi catacombele periferice abandonate pentru o lungă perioadă de timp.
Prin intenţia şi strategia implementării acestui obiectiv se doreşte să se concretizeze prin a fi aproape de oameni şi a folosi limbajul lor. Realmente, nu se tratează de a elabora schiţe, strategii, planuri abstracte pe hârtie, ci de a răspunde unei dimensiuni sociale în nevoi identificată în mod concret.
A acţiona în mod concret în baza Magisteriului şi viziunii Papei Francesco evidenţiate în particular în lumina Exortaţiei Apostolice post-sinodale "Evangelii Gaudium”, de asemenea, în conformitate cu Conferinţa Episcopală Italiană şi Orientările ei pastorale pe anii 2010-2020. ”Evangelii Gaudium”, proiectul pastoral al Papei Francesco, este şi proiectul pe care Eminenţa Sa Cardinal Giuseppe Betori, preşedintele Conferinţei Episcopale Toscane îl doreşte pentru întreaga regiune Toscana, proiect pe care şi noi am decis ca să îl aplicăm în viaţa pastorală a Protopopiatului nostru, pentru a fi şi în acest mod în comuniune cu Biserica Universală.
Întâlnirea s-a încheiat cu celebrarea Sf. Liturghii în ziua de sărbătoare a ”Naşterii Sf. Prooc Înainte Mergător şi Botezător Ioan” în frumoasa Biserică cu Iconostas din Livorno.
P. Vasile Orghici

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.