Română | Italiano
AcasăŞtiri201730 Octombrie: Sărbătoare de mulţumire pentru cei 15 ani de prezenţă a Misiunii Române ...
Arhivă foto
Anul: 2019 » Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza » Titlu: 11572.jpg

Anul: 2019

Eveniment: Taina Sfântului Maslu în Parohia Araceli Vicenza

Titlu: 11572.jpg

Ştiri

Sărbătoare de mulţumire pentru cei 15 ani de prezenţă a Misiunii Române Unite "San Cristoforo" în Friuli la Udine

Sărbătoare de mulţumire pentru cei 15 ani de prezenţă a Misiunii Române Unite "San Cristoforo" în Friuli la Udine

Sâmbătă 28 octombrie Misiunea Română Unită din Friuli “San Cristoforo” condusă de pr. Pr. Ioan Marginean Cocis a trăit momente de intensă bucurie cu ocazia celor două zile de Sărbătoare de mulţumire pentru cei 15 ani de prezenţă a românilor în Friuli la Udine ca Misiune românească la Biserica San Cristoforo.
După amiază, sâmbătă la ora 16.00, a avut loc la Palazzo Antonini in cadrul Universităţii de studii din Udine, inaugurarea Epoziţiei fotografice propusă de Dorin Mihai intitulată “Luci dell’Est. La genuinità della terra romena” şi prezentarea unui documentar despre România, îmbogăţită prin interpretarea unor piese muzicale executate la pian de către Ioana Marginean Cocis (eleva profesoarei Francesca Calabrese) La sonata in La minore k 310 [Allegro maestoso] de W.A. Mozart şi de către Lucia Zavagna (eleva profesorului Luca Trabucco de la Conservatoriul Jacopo Tomadini din Udine): Cele şase dansuri populare româneşti de Béla Bartók, care a dus la nivel internaţional frumuseţea dansului popular transilvănean. La chitară clasică Marian Tataru (elevul profesorului Laurentiu Stoica) a interpretat piesa Asturias Op. 47 de Isaac Albeniz.
Au fost de faţă personalităţi de marcă din lumea academică, universitatea a fost reprezentată de către prof. Alessandro Zuliani, profesor de limba şi literatura română la ateneul friulan, care a studiat şi cunoaşte bine viaţa culturală din România şi este un foarte bun cunoscător al limbii române. A fost de faţă Mons. Ioan Alexandru Pop, coordonator naţional pentru Biserica noastră Română Unită în Italia, distinsul profesor universitar emerit al Universităţii “Cattolica” de la Milano, prof. univ. Cesare Alzati, cunoscut şi apreciat cercetător de istorie a Creştinismului şi bun cunoscător al Bisericii noastre; alţi profesori; cav. uff. Ervino Curtis şi doamna Elena, preşedintele asociaţiei italo-române “Decebal” din Trieste; şapte studenţi de teologie români de la Colegiul pontifical Pio Romeno din Roma, trimişi de către pr. Rector Gabriel Buboi la cererea pr. Ioan Marginean Cocis, rectorul Misiunii Române Unite “San Cristoforo” din Friuli la Udine; domnul Consul general al României la Trieste, dr. Cosmin Victor Lotreanu şi dl. Consul Laurenţiu Babei. Am avuo onoarea de a avea în mijlocul nostru şi pe On. Gian Luigi Gigli, preşedintele Mişcării pentru viaţă din Italia (Movimento per la Vita italiano), deputat la Camera din Parlamentul italian.
Numerosul public format din italieni, profesori, surori, numeroşi credincioşi ai Parohiei noastre, sosiţi la Udine şi din localităţile limitrofe, în general din zona Friuli.
Cei prezenţi au vizionat fotografiile realizate şi selecţionate de către fotograful Dorin Mihai, urmărind introducerea, însoţită de prezentarea video, făcută de către prof. Cristina Marginean Cocis. Au fost prezentate casele tradiţionale româneşti de la ţară, şura, unele dintre acestea semănând foarte mult cu cele italieneşti din zona Cadore. Toate acestea a fost un preludiu pentru a-i introduce pe cei prezenţi în atmosfera transilvăneană în special şi în atmosfera tipic românească în general. Muzica clasică a apropiat publicul de originalitatea unor muzicieni iluştri precum Béla Bartók, care a dus muzica dansurilor populare româneşti la nivel internaţional, de muzica lui W.A. Mozart, care nu necesită nicio prezentare şi de cea a altor compozitori.
Reprezentanţii Regiunii Friuli Venezia Giulia, în persoana dl. prof. Enzo Martines şi Enio Agnola, consilieri regionali; reprezentantul Primăriei din Udine, dl. Alessandro Venanzi şi dl. Consul general Cosmin Victor Lotreanu din partea Consulatului General al României la Trieste, au subliniat importanţa evenimentului dorit şi organizat de către pr. prof. Ioan Marginean Cocis şi Doamna preoteasă prof. Cristina, care au dorit, în numele Comunităţii româneşti, să-şi exprime astfel gratitudinea faţă de oraşul Udine, faţă de Friuli şi faţă de Italia atât în faţa autoriţăţilor civile, cât şi faţă de Arhiepiscopia catolică din Friuli, prezentând aspecte pozitive ale României şi ale românilor, dealtfel foarte frumos integraţi în oraşul friulan şi la nivel regional (n.d.t. peste 25.000 de români).
La ora 17.00 toţi cei presenţi s-au mutat în apropiere, la biserica San Cristoforo unde, după prezentarea unui scurt moment poetic, a avut loc prezentarea cărţii servului lui Dumnezeu Iuliu Card. Hossu, episcop român unit de Cluj-Gherla, La nostra fede è la nostra vita, editat de EDB (Dehoniani) Bologna în italiană, 2016 tradus de către subsemnatul, ajutat de pr. prof. Cristian F. Sabău şi pr. prof. Ioan Marginean Cocis.
Fapt deja cunoscut, cartea a fost tradusă după originalul în limba română, apărut în anul 2003 la Ed. Viaţa Creştină din Cluj-Napoca, ediţie înfiinţată de către preotul Vasile Chindriş. A luat cuvântul mai întâi prof. Giuseppe Munarini. Profesorul din Veneto este autorul notelor pentru publicul italian, atât a celor din josul paginii, cât şi a celor referitoare la numele personajelor principale menţionate în carte, însoţite de o scurtă bibliografie.
Giuseppe Munarini a adus salutul pr. dr. Vasile Barbolovici şi al pr. dr. Raimondo Salanschi, care n-au luat parte la eveniment din motive pastorale.
A fost subliniată importanţa colaborării dintre traducători şi îngrijitorul traducerii prezentei cărţi în persoana prof. Marco Dalla Torre, întotdeauna prompt şi disponibil.
Traducerea a fost mult aşteptată de către actualul episcop P.S. Sa Florentin Crihălmeanu, succesorul episcopului Hossu, fiu ilustru al Transilvaniei cu studii la Roma şi care în anul 1918, împreună cu alte personalităţi româneşti, printre care episcopul ortodox şi viitorul patriarh al României Miron Cristea, a dat citire Declaraţiunii Marii Uniri, Unirea Transilvaniei cu România, formând România Mare. După cum se ştie deja, pe timpul comunismului el a fost constrâns să înfrunte închisoarea, chinurile, domiciliul forţat, exilul în propria Patrie, la mănăstirea Căldăruşani, unde a fost ridicat la demnitatea de Cardinal “in pectore” de către Sanctitatea Sa Papa Paul al VI-lea.
Giuseppe Munarini a subliniat deasemenea faptul că lucrarea de faţă (îngrijită în ediţia română de către părintele Augustin Prunduş, călugăr bazilitan) este compusă din trei caiete care fac referite la cele trei perioade de captivitate ale Servului lui Dumnezeu Ep. Card. Hossu. Ele nu aveau un titlu, pantru a nu atrage atenţia securităţii şi odată scoase afară din locul de detenţie, prin intermediul fratelui său Traian, au fost mai apoi încredinţate nepotului episcopului, d.lui dr. Liviu, care apoi le-a încredinţat părintelui Augustin.
Binecunoscutul jurnalist Paolo Mosanghini, redactor şef al ziarului Messaggero Veneto, a intervievat pe profesorul Cesare Alzati, care a dat răspunsuri întrebărilor adresate, clarificând pentru cei prezenţi, nu numai momentele de persecuţie ale Bisericii Greco-Catolice – termen introdus de către cancelaria austiacă – (motiv pentru care ar fi mai bine să respectăm pur şi simplu denumirea istorică Biserica Română Unită cu Roma), ci şi aspecte legate de importanţa Bisericii Române şi motivaţiile unirii acesteia cu Roma. Ea trebuie să fie fidelă tradiţiei Orientului creştin, dar totodată să fie în deplină Comuniune cu Roma. Biserica Română Unită, eliminată de către comunişti prin complicitatea unei părţi a ierarhiei ortodoxe, a lăsat drept moştenire o cultură demnă de a fi amintită, deasemenea a avut figuri de marturisitori şi martiri care nu s-au plecat dictatului stalinist şi colaboraţioniştilor români.
A fost prezentat un documentar video în limba română, tradus în italiană, care a ajutat la înţelegerea unor faze intense ale primei părţi de instaurare a comunismului în România, impus de către sovietici şi de către manipulatorii acestora.
Au urmat întrebările din public şi interpretarea cântării “Cu noi este Dumnezeu” de către studenţii teologi de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
În "piazza San Cristoforo" din faţa bisericii cu acelaşi nume, a avul loc un spectacol de dansuri folclorice friulane şi populare româneşti prin participarea grupului friulan “Stelutis di Udin” şi a celui român “Voie bună” din cadrul Asociaţiei române “George Enescu” din Sacile, reprezentată de doamna prof. Carina Cesa, preşedinta asociaţiei.
Seara de sâmbătă s-a încheiat cu o agapă deschisă tuturor în spaţiile adiacente bisericii şi în piaţa San Cristoforo.
Duminică 29 octombrie la ora 17.00 a avut loc Sfânta Liturghie arhierească cu invitaţi de seamă, dar aceasta va fi tema articolului următor, însoţit de o fotocronică.
Traducere din italiană: pr. Ioan Mărginean-Cociş
Prof. Giuseppe Munarini

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.